Matematika alkotópályázat 2021

A Matematika Alkotópályázat célja:
Lehetőséget biztosítunk diákjainknak önálló, vagy 2-3 fős csoportmunka keretében a
tananyagon túli matematikai ismereteik gyarapítására, kreatív ötleteik megvalósítására. A
pályamunka megírása alatt fejlődik precizitásuk, kitartásuk. A legjobbak diáktársaik és
tanáraik előtt szóban ismertetik dolgozatukat, amellyel verbális kommunikációjuk javul.