125 év

125 év diákjai

1900.
Bacsó Gyula, Csorba István, Frank János, Horovitz Lóránd, Kardos László, Kozma János, Petrovszzky János, Ponyecz Ferenc, Schvarcz Sámuel, Sebastian Nándor, Strausz Gyula, Szabó Dezső, Székely Elemér, Szőke Gyula, Szőke József, Takács Lajos
1901.
Balás P. Elemér, B. Nagy Ferenc, Bédák István, Burunkay Lajos, Diósszilágyi Sámuel, Endrei Ármin, Fenyő Vilmos, Galambos Emil, Gerő Vilmos, Horváth Ferenc, Klein Sándor, Singer Mór, Szabó János, Wolf Antal
1902.
Dózsa Emil, Holler György, Juhász Lajos, Kiss Lajos, Matusik István, Német Ferenc, Papp Béla, Süsz Ferencz, Szél Sándor
1903.
Bürgés Mihály, Erdei Lajos, Kiss Arthur, Sieberg Izidor, Weinstein Nachem
1904.
Görbe Sámuel, Hajdú János, Halász Sándor, Ilovszki Sándor, Jung Antal, Kardos Ferenc, Molnár János, Schreiber Henrik
1905.
Bíró Béla, Csipak Lajos, Iritz Dénes, Iritz Géza, Katona Imre, Mudri András, Papp Imre, Szabados Sándor, Szőnyi Sándor, Tamasi András, Weisz Rezső
1906.
Dallos Ferenc, Diósszilágyi József, Elszner József, Horovitz Tibor, Hotaran Miklós, Jó Imre, Kardos Miklós, Lőkös Zoltán, Neiszer János, Weisz Izidor, Weiszberger Mór
1907.
Bóna István, Derecskei Károly, Fehér Simon, Fenyves Lajos, Gillich János, Horváth István, Iritz János, Jilly Gyula, Jungmaier Mihály, Nacsa József, S Bálint Ferencz, Szabó Ferencz
1908.
Davidovits József, Engl Imre, Frank István, Nagy Károly, Petrik József Béla, Pulitzer Jenő, Schwimmer Béla, Sopsics János, Tabakovits Endre, Tabakovits Gusztáv,
1909.
Balog Ödön, Bauer Dezső, Derecskei János, Draskóczy Ede, Grosz Elemér, Hirschl József, H szabó Imre, Jilly László, Kardos Géza, Kern Aurél, Kocsis Albert, Kulliner Antal, Lengyel Ferenc, Nacsa Mihály, Novák János, Pártos Ernő, Práznóvszky Ágoston, Székely Kálmán, Szőnyi Sándor, Tóth Zoltán
1910.
Balog Aladár, Berente István, Belánszki Demkó Pál, Fodor Endre, Fodor János, Horváth Károly, Iritz Oszkár, Juhász József, Kauders Sándor, Kiss Károly, Kocsis János, Raisa Ervin, Róna Nándor, Simon Jenő, Szelle Károly
1911.
Ács Gábor, Diósszilágyi Dezső, Fodor Tivadar, Halász Árpád, Halász István, Hanssler Endre, Horváth János, Luncz Géza, Németh István, Pataky Miklós, Radó Imre, Török Lajos
1912.
Ádám Jenő, Banyák József, Bálint István, Binder Mór, Földes Henrik, Friss Emil, Gyenge Miklós, Hervay István, Institoris György, Katkin Ede, Katona Pál, Kási Jenő, Millig Károly, Német Zsigmond, Sinkó Antal, Szabó Imre, Szoboszlai István
1913.
Babos Geyza, Bíró János István, Csath Ferenc Lajos, Dózsa László, Erdei János, Fodor Károly Gusztáv, Foyta István Kálmán, Fuzák Sebestyén Miklós, Kiss Lajos Ferenc Ernő, Kocsis István, Linter Ambrus, Molitóris Ákos, Murgu Vizantie, Nagy Antal, Petheő Ernő, Sefcsik Béla, Szilárd Károly, Vári Lajos, Vásárhelyi Dezső, Wizinger István
1914.
Batka István, Belánszki Demkó Imre, B Papp István, Dungyerszky Mátyás, Fukasz Károly, Geleta József, Hervay Mária, Hős József, Huhn Ferenc, Jeremia József, Jurovich Hugó, Kudar Lajos, Muntyán Aurél György, Patkós Sándor, Pásztor (Pretzelmayer) Jenő, Schütz Miklós, Szadler Richard, Szentpétery Kálmán, Szentpéteri Sámuel, Szilágyi István, Urbán György, Vér Sándor
1915.
Bauer József, Bálint József, Bodea János, Návay Zoltán, Nyári József, Pesti Béla, Riskucza Szabin, Wébel Dezső, Bucsányi László, Chamilla Antal, Deák Ferenc, Draia János, Epstein Hugo, Gulácsi János, Holló Zoltán, Istók Zoltán, Kalmár Marcel, Kutsera Géza, Martinek Zoltán, Ohmann János, Prodanovits Szvetiszláv, Simon József, Udvardy Endre, Vajta Pál
1916.
Ács Zoltán, Batka Ferenc, Kis Jenő, Koch Jakab, Olajos Dezső, Szabó János, Chamilla Lajos, Gera István, Kemény Sándor, Tirla Szabin, Árva János, Bitskey Sebő, Csala Dénes, Csorba János, Dömösi Mihály, Erdei Antal, Erdei János, Gera István, Gera József, Győrffy Tibor, Ittu Kornél, Janik Gyula, Juhász István, Karácsonyi Dezső, Kardos Illés, Kási Lajos, Kotsis Lajos, Koszor Dénes, Kovács János, Kovács József (1898.), Kovács József (1897.), Kovalik Sándor, Kubinyec Lajos, Lighezán Sándor, Mágori Mihály, Mező Imre, Molnár Mihály, Návay István, Pallagi Imre, Ponta Kornél, Reitzer József, Richter Lajos, Rozovits Béla, Sándor Miksa, Sóki Imre, Somogyi István, Török Albert, Török Lajos, Vékes Bertalan
1917.
Fazakas János, Juhász Gyula; Bíró Béla, Fekete János, Neumann Sándor, Opra István, Rosztóczy Ernő, Schaffer László, Vásárhelyi Béla, Ila Tóth Mihály, Páger Péter; Czirbus Endre, Henczy Ödön, Koczka Sándor, Nagy György István, Nagy István, Paller Dezső, Somogyi László, Vajda Ferenc, Werczberger Izidor; Gerzanits Elemér, Kiss Erző, Kálnai Károly, Méhes Károly, Reitzer György, Sopsics Béla, Spiegel László, Szabó Sándor, Szalóky József, Szikszay Lajos
1918.
Balla István, Dedinszky Dezső, Hervay Tamás, Pajtás József, Vincze Aladár; Abonyi Lajos, Borza János, Csighy Sándor, Dégi András, Iszák István, Márton Ferenc, Márton Sándor, Molnár József, Nacsa Lajos, Páger Antal, Strabka András; Bartha Imre, Nébel Sándor, Szabó János; Bán Zoltán, Brutyó Péter, Fodor Jenő, Iritz Julia, Lövenbach Ilona, Major Miklós, Martin Sándor, Sonkovics Mihály, Szíjártó Antal, Zsiga Gyula
1919.
Árva József, Babos Imre, Baranyi Dezső, Blászins Mihály, Delié Frigyes, Dragán Tivadar, Eisenhút Pál, Goldner Erzsébet, Hász István, Hidvéghy Sándor, Juhász István, Kárpáti Géza, Kecskeméti György, Kecskeméti Pál, Kemény Mihály, Kopiás Sándor, Korcsmáros István, Kovács Erzsébet, Kövessy Endre, Kövessy Erzsébet, Leipnik Sámuel, Mészáros Sándor, Paller Sándor, Papp Sándor, Rohoska Dezső, Szabó Teréz, Szikszay Béla; Mágori Antal, Pongrácz Tibor, Reiter Ervin
1920.
Baróti Lajos, Bálint Alajos, Bán Dezső, Daru István, Dániel István, Gera János, Goltner Aurél, Guttman Imre, Heintz Géza, Heintz László, Kovalik Deák Imre, Marosy Andor, Nemcsik Sándor, Nemes László, Pap József, Rosztóczy Ferenc, Schwarcz Sándor, Sipos József, Szabó Antal, Teltsch György, Tókos Sándor, Török Gyula, Varga Ferenc, Vámos Imre, Hencz Erzsébet, Bőhm Erzsébet, Farkas Olga, Földes Erzsébet, Guttman Erzsébet, Leipnik Ilona, Pulitzer Erzsébet, Rohoska Judit, Schwarcz Olga, Somogyi Jolán, Müller Béla
1921.
Balla Lajos, Barna Béla, Breberán Jenő, Budai Mihály, Csóba Sándor, Dózsa Dénes, Friedlender Lajos, Grósz Ferenc, György Vilmos, Harmath József, Hoffmann Béla, Huba Antal, Kapus István, Károlyi István, Kecskeméti László, Körmendi Jenő, Körmendy Lajos, Müller József, Nagy Sándor, Nemcsik István, Polacsek György, Polcsán Mihály, Póta József, Puliczer Béla, Schulhof Richárd, Szaszik József, Széll László, Feltsch György, Török István, Török József, Ujhelyi Mátyás, Veres Endre, Wettitzky Ernő, Istók Irén, Nyáry Júlia, Puliczer Erzsébet, Rózsa Erzsébet
1922.
Abaffy Béla, Babits Rezső, Babos Zoltán, Barti Géza, Batta Pál, Báthory János, Bittó József, Debreczeni Imre, Dégi István, Dobl Ernő, Erdei István, Farkas József, Gebe Zoltán, Hafner Zsigmond, Horváth Ferenc, Horváth István, Hubert László, Husztik Zoltán, Kiss Károly, Klein Zoltán, Kocsis János, Kovács Dezső, Kovásznay Tibor, Kriván Gyula, Lányi Tibor, Marosy Bertalan, Márton József (1903.), Márton József (1904.), Müller Lajos, Nacsa Mihály, Parai Gyula, Péter Béla, Pintér Sándor, Politzer Dezső, Posztós János, Pretzelmajer Izidor, Rózsa Mihály, Schwartz Andor, Somodi Sándor, Szalkai Sándor, Szentpéteri Sámuel, Zsiga Jenő, Lőwinger Lili, Nagy Ilona
1923.
Antal Mihály, Baróti Sándor, Bund Gyula, Danczkay Béla, Demkó Endre, Diósszilágyi László, Gerzanits Imre, Goltner Dénes, Kiss Emil, Leipnik Ákos, Leipnik Győző, Lengyel Rezső, Lőwinger György, Nagy László, Oláh Sándor, Pataky Dezső, Pártos Imre, Politzer György, Rapcsányi Árpád, Rotter Géza, Szabados László, Szabó György, Szirmai József, Tilger Béla, Török Lajos, Udvardy Sándor, Vajda Jenő, Zwikler Sándor, Jakab Erzsébet, Mály Erzsébet, Matuska Kornélia, Pulitzer Judit
1924.
Abaffy László, Apjok János, Balogh B. Győző, Balog József, Bauer László, Bedő Lajos, Brommer Lajos, Danczkay Dezső, Dégi János, Fodor József, Fritz Ödön, Gerzanits József, Hertz Árpád, Hervay Kálmán, H. Kovács Mihály, Horváth Gyula, Kerekes Károly, Koczka Károly, Lányi Aladár, Leipnik Zoltán, Lusztig Sándor, Márton Endre, Merényi Miklós, Molnár Jenő, Palugyai Rózsa, Petrasovits Endre, Pomsahar Ferenc, Raffay Szilárd, Rupp Antal, Schopf Alajos, Schwarcz Izsó, Sipos József, Stern László, Szabó Andor, Sznagyik István, Szundy Béla, Szűcs László, Tergulicza Lajos, Tóth György, Weber Sándor, Weisz Ernő, Zaránd Emil
1925.
Ambrus László, Bálint Ferenc, Bőhm László, Derzsy Béla, Évinger Margit, Faragó Margit, Felberbauer Lajos, Gáspár Imre, Günther Antal, Hertz Árpád, Hervay Béla, Horacsek Andor, Iritz József, Juracsek Valéria, Király Tibor, Koller István, Kovács József, Kozmovszky József, Langmahr Ferenc, Leipnik László, Lénárt Károly, Magyar Jenő, Meiszner László, B. Nagy József, Patkós György, Szűcs László, Takáts Endre, Vajda Etelka, Vicenty Ödön, Zuber Gyula
1926.
Bánfalvy Júlia, Bartók Béla, Deák Géza, Elek Antal, Elek Sándor, Erdei József, Fiedler Kálmán, Hegyesi Ferenc, Janik Kálmán, Korchmáros Imre, Kosaras Ferenc, Kövecs Kálmán, Lőwinger Ida, Méhes Zoltán, Molnár István, Román József, Rupp József, Szabó Mihály, Szebasztián Béla, Szilágyi Jenő, Szőts Jenő, Tengerics Ernő, Terényi Pál, Zeke Gábor
1927.
Altmann Tibor, Bakay József, Boga György, Bonomi Géza, Bódi Ferenc, Buzás László, Ferka Ferenc, Gedeon István, Horacsek László, Kallay Ferenc, Kardos Géza, Matusik István, Ollexik Mátyás, Ratkai Mihály, Szalkai Zoltán, Szentkirályi György, Szőnyi Pál, Takács Béla, Takáts László, Tápai Antal, Telek Lajos, Telekessy Gizella, Traff Emma, Vajda Ferenc, Vajda István
1928.
Adler Péter, Altmann Pál, Aranyi István, Bihari János, Bittner Margit, Dózsa László, Földes László, Galamb Sándor, Gebe László, Görbe Imre, Haraszti Ervin, Horváth Lehel, Jakab Sándor, Kahan Arnold, Kránczky Ervin, Kristóf Árpád, Langhoffer Tibor, Lengvári Pál, Molnár István, Molnár József, Ravasz Antal, Rehák István, Rédai István, Sági Jenő, Szabados Margit, Tóth L. András, Tökey Ákos, Witanschek Ervin
1929.
Árdelean Gyula, Bánffy Adorján, Bodóczki László, Bruder Béla, Czédly Ödön, Csaba László, Duchnovszky Emil, Erdei Ferenc, Falábu Jenő, Fórizs Ödön, Gábor János, Gera Katalin, Goltner Adrien, Günther Ernő, Hencz Zsolt, Homér Lajos, Horváth János, Jankura Jenő, Kaluzsa Kálmán, Kazi József, Kesztner Zoltán, Kiss Jenő, Kiss Sándor, Korchmáros Lajos, László Szabolcs, Leipnik Gyula, Lukács Béla, Majoros Imre, Matusik József, Mikulai Lajos, Molnár József, Olexik Ferenc, Pataki Mária, Pávó Béla, Probszt Márta, Puskás István, Rajtkó Elemér, Rácz György, Sós Antal, Szilárd Ervin,Szirbik Ferenc, Tézsla József, Török Dezső, Tőkey Jenő, Willer Kázmér,
1930.
Bencsik Boldizsár, Bereczki János, Csaba Ferenc, Dambacher József, Farkas Jenő, Fazekas János, Fodor Antal, Fórizs Lóránt, Gyulai László, Hadik Zoltán, Hencz Aurél, Homér Imre, Kiss Imre, Kocsis Ferenc, Kocsis Tamás, Lux Alfréd, Magyari Zoltán, Makk József, Mátrai Rudolf, Molnár Jenő, Nagy Dezső, Nagy Tivadar, Nemes Árpád, Papp Elemér, Perényi József, Puskás István, Sándor Árpád, Somogyi László, Sopsits István, Stenszky József, Szabados József, Szabó László, Szilágyi Géza, Szűcs Zoltán, Szvoboda Jenő, Takács Irén, Tamás Ferenc, Tápai Etelka, Vida Elemér, Wiener János, Wiener Sarolta, Zalai Ernő
1931.
Barabás Tibor, Barta Mihály, Bérczi Gyula, Bócsa Béla, Breuer Gusztáv, Csorba István, Csorba Mihály, Elekes János, Ember József, Flock Márton, Forozek Dániel, Horváth Ervin, Hunyár Ádám, Jankura Aladár, Jenvay Béla, Karsai Márta, Király Márton, Kiss Ernő, Kiss Sándor, Klivinyi Lajos, Kovács Mihály, Kováts László, Luczai Mláden, Maróczi György, Mágori Sándor, Nagy József, Olajos Jenő, Olexik László, Ormay Pál, Pataki János, Pfeiffer József, Proschka Anna, Proschka Ilona, Prusch József, Rácz Sándor, Scheer Erich, Schlagetter Emil, Sisak Dénes, Somodi László, Szabó Magdolna, Szebasztián Rózsa, Szilágyi Béla, Sztrelka László, Szundy László, Szűcs Ferenc, Toma László, Tóta Gyula, Varga László, Vas László, Veréb Géza, Vér Vilmos, Virág János, Weiland Károly, Weiszman Imre, Zubán Márta
1932. A
Berényi Erzsébet, Galam Ödön, Gebhardt Béla, Gulyás Nándor, Hadik Magda, Hajdú László, Höpp Konrád, Karsai Károly, Kovács Erzsébet, Kuzma Simon, Lehoczky Lajos, Machalek Pál, Mozol József, Mucsi József, Nacsa Dezső, Kállói Nagy Gyula, Paluska Olga, Probszt Tamás, Prónai Vilmos, Simocskó István, Szilvássy Tamás, Sztipits Ferenc, Török László, Vertán Endre,
1932. B
Agonás Pál, Antal József, Bálint Erzsébet, Brommer Mária, Döme Mihály, Ember Mária, Galambos Sarolta, Haluska Endre, Hetényi László, Hévézi Lajos, Horváth Mihály, Kiss András, Kovács József, Mály Olga, Nádas István, Olexik Viktor, Orsy Zoltán, Pataky Klára, Pollák László, Sipos Miklós, Skopál Antal, Szeles László, Takács István, Tóth Károly, Vékony Mihály, Wiener József
1933.
Alexi József, Báron Ferenc, Biró Ferenc, Bogár László, Budai Erzsébet, Diósszilágyi József, Fejes Pál, Fejér Ferenc, Horváth Gyula, Horváth László, Höpp Henrik, Korchmáros Pál, Kovács Mihály, Körmöczy János, Kremann Gyula, Lukáts Lőrinc, Mareczky Ferenc, Matusik Lajos, Mártonyi Imre, Molnár László, Nagy Sámuel, Perger Sándor, Sipos Amália, Székely Dénes, Szirbik István, Traff László, Varga Ákos, Vértes Győző, Zboray György, Zeke Sándor
1934.
Almási Károly, Ágh Béla, Bencze Sámuel, Endrődi István, Erdei Sándor, Erdős István, Falábu Teodóra, Hencz György, Hetényi Tibor, Joó Ervin, Kaufer Ödön, Kiss Katalin, Kiss László, Kiszel Géza, H. Kovács Zoltán, Lőwinger Ferenc, Lucza János, Lukáts András, Makk István, Mertse Arisztid, Nagy János, Polgáry Magdolna, Rabl Mihály, Richter Gyula, Sándor Endre, Sándor Imre, Scheffer András, Schlögl Győző, Szabó Klára, Szalay János, Szentmiklósi Andor, Székely Károly, Tóth Alinka, Tóth Béla, Varju Sándor, Zboray Gusztáv
1935.
Antal Imre, Baranyi Irén, Bánhidi Tibor, Benke Tibor, Deseő Jenő, Gábor Tivadar, Hoffmann Jenő, Fritz László, Kertész Győző, Kiss Mihály, Kocsis Sándor, Kodrán István, Korchmáros Imre, Könyves Kolonics Ilona, Lénárt István, Lux Károly, Miklós István, Miklós Zita, Paku János, Pilaszanovich Tivadar, Pusztai Gyula, Rencz Szilárd, Rostos Antal, Seress Emma, Suba Gyula, Szathmáry János, Szikura Pál, Szűcs Béla, Vida Károly, Wizinger István
1936.
Bittner László, Faragó György, Folbert Béla, Igaz György, Kis Irén, Kobilyák István, Kovács Ákos, Kovács Tibor, Kovács Zoltán, Löwenstein Gyula, Maros Margit, Mogyoróssy Lajos, Olasz Mihály, Sándor Olga, Sukovich Margit, Tamás Elemér, Tóth-Pál József, Varga S Mihály, Ujhelyi Anna 1937.

Antal Irénke, Bauernfeind Mihály, Bánáthy Béla, Buza István, Chamilla Sándor, Dedinszky György, Fórizs Lenke, Janka Gyula, Keller Pál, Kiss Jenő, Kovács József, Kovács Pál, Kőrössy Ferenc, Lenk László, Máté Géza, Nacsa Béla, Nagy Dezső, Nemes Béla, Nesinger Endre, Palicska Mihály, Papp Lajos, Pásztor Magdolna, Pethő Endre, Renner Emil, Ruff Antal, Strausz Gyula, Szabados Ferenc, Szathmáry Judit, Szeibert Ferenc, Széll Jenő, Szirbik Miklós, Tamásy László, Tóth-Pál József, Tőzsér Vilma, Vasvári Ferenc, Vidor Pál, Wiegenfeld Ernő
1938.
André Gyula, Bánáthy László, Dojcsák Sándor, Fülöp Ferenc, Gaál Mária, Giessing Rezső, Gyulai Lenke, Gyuriss József, Herczeg Géza, Horváth Zoltán, Ipacs Lajos, Jáksó Terézia, Kanics Miklós, Karsai István, Kaufer Edit, Kertész Árpád, Kovács Ferenc, Kovács Tibor, Könyves Kolonics László, Kőszeghi Miklós, Makk Ottó, Mareczky Béla, Merschdorf Miklós, Milics Boriszláv, Nacsa István, Nacsa Zoltán, Pallagi György, Ratkay Gábor, Sánta István, Schreiber Magdolna, Schwarcz Éva, Szani Elemér, Szentpéteri Imre, Tornai Mihály, Török Lajos, Ujhelyi Ferenc, Ulmann Imre, Vajda Róza, Vajda Zoltán, Vermes Ibolya
1939. Almási Sándor, Attányi Károly, Balog István, Baranyi László, Bisztray Dénes, Breuer István, Bugyi Ilona, Dausz Ernő, Diós Rozália, Erdei Ferenc, Földeáki Ferenc, Gilly Lóránd, Gogolák György, Hajdu István, Hajdu Sándor, Hankó László, Jeck Erzsébet, Kanász István, Kaszás István, Kárász Imre, Keller György, Kincses Gyula, Király Géza, Kiss Gyula, Kocsis László, Lengyel Béla, Lélek Imre, Pintér Péter, Ráti Imre, Richter Gerhard, Simon Zoltán, Szabolcsi Gábor, Szeder Béla, Szeles Sándor, Temesvári Vilmos, Teremi János, Tompai István, Török Lajos

1940. Altorjay Mihály, Bálint Gyula, Bera Mihály, Bodonyi László, Buvár István, Dékány Kálmán, Diószeghy Tibor, Farkas Sára, Gasparik Attila, Gubacsy Éva, Hábel Ferenc, Hódi Tibor, Kárpáti Gábor, Morvai Zsuzsanna, Nagy Lajos, Nagy László, Németh Imre, Nikolits Erzsébet, Oláh Pál, Paku József, Rácz József, Rozsán Mihály, Sebestyén Albert, Szeibert Lajos, Szentirmai László, Szentpéteri László, Sziebig Béla, Szilvásy László, Szűcs Ferenc, Tokaji Ferenc, Tóth János, Török János, Ungureán Aulrél, Vida István, Zboray Levente, Zsiga Kiss Endre

1941. Bajusz Gyula, Balogh Imre, Bedő Mihály, Bencze Magdolna, Csathó Kálmán, Cserha József, Diósszilágyi Gertrúd, Diósszilágyi Zoltán, Fehér Miklós, Ferenczy Mária, Fleiszig Ernő, Földesi Zoltán, Herczeg Zoltán, Horváth Gyula, Horváth László, Jámbor János, Kárpáti Anna, Keleti Iván, Király Ilona, Kiss Zoltán, Komáromi János, Molnár Sándor, Nagy Géza, Nagy Miklós, Németh Ferenc, Németh József, Padala Melánia, Pánczél Sándor, Popovits Margit, Rátky István, Salamon László, Sipos József, Skopál Lajos, Szilvásy József, Tarkó Pál, Varga Gizella, Zalányi Sámuel

1942. Almási György, Balog Zoltán, Balogi Péter, Batka Lujza, Bolyos István, Bugyi István, Dúll Emil, Erdey Ibolya, Estók Jenő, Faludi Béla, T Fodor József, Hallai Terézia, Homik Tibor, Hunyadi László, Kecskeméti István, Király Emma, Laczkó László, Lieszkovszky Éva, Magyari Erzsébet, Pályi Erzsébet, Petőfi Sándor, Rácz Pál, Salamon László, Schmidt István, Stenszky Gyula, Szatinszky József, Szántó Sándor, Sziklási István, Szöllősi Antal, Tergulicza Lajos, Tőzsér Lajos, Vajda Mária, Varga Gyula, Veréb Klára, Veréb Tamás

1943. Babiczky László, Baranyi Béla, Bíró Sándor, Bozóki Gyula, Döme Livia, Fazekas János, Ferenczy Judit, Gellérthegyi István, Gulácsi György, Jámbor Gyula, Juhász Tibor, Katona György, Kiss Ernő, Komáromi József, Kőrösi József, Kurai Ernő, Leipniker György, Lieszkovszky Vladimir, Markovics László,. Mihalovits Andor, Molnár Imre, Molnár Kálmán, Nágel Vilmos, Nádas Olga, Németh Ferenc, Padala Pál, Potássy János, Somogyi Sándor, Szöllősi Jenő

1944. Balázs Ede, Balla János, Batka Mária, Bálint Nagy Miklós, Benkő Andor, Béládi Kálmán, Biberauer Márta, Bója Ervin, Daróczi Zoltán, Domokos Sándor, Felberbauer Róza, Furák István, Galamb Erzsébet, Galambos Emil, Gardi István, Herta István, Jámbor Károly, Keresztúri Ferenc, Kéry Béla, F. Kiss Hilda, Kovács István, Kovács Olga, Majtinszky István, Miklós Tibor, Molnár Mihály, Nagy Zoltán, Pánczél Ottó, Popovits Kálmán, Pusztay László, Rácz Hugó, Rohrsetzer Sándor, Salamon Irén, Szamek Zsuzsánna, Szani István, Szegedi Miklós, Széll János, Sziebig Ferenc, Szikes Zoltán, Szűcs Gyula, Tasnádi József, Tábori János, Varga Lajos

1945. Bartók Zoltán, Batka István, Bedő Béla, Bogdán József, Erdei János, Ferencfalvi Mária, T. Fodor Jenő, Herczeg Ferenc, Hinkó Vilmos, Pallagi Imre, Stenszky Ernő, Szani Zoltán, Szendrei János, Szentpéteri István, Szigeti János, Tokaji Géza, Tóth László, Tucák István, Váradi Antal

1946. Arányi Guy, Bálint Zoltán, Bárdos Zoltán, Béres György, Biliczky Éva, Bittó Gyula, Bója Éva, Budai Sándor, Domokos Mátyás, Faludy Dezső, Faludy Zoltán, Ferencsik József, Ferenczy Béla, Galambos Mária, Gazdag László, Gáti László, Horváth Papp Imre, Jámbor Zoltán, Kiss Ipoly György, Majoros Klára, Mécs József, Mészáros János, Nagy Ernő, Nagy Juliánna, Papp Elek, Petőfi Éva, Pilbát Ferenc, Rédai László, Romhányi István, Ruszka Károly, Sarkadi Endre, Simai Antal, Sirokmán Kornél, Stempel Edit, Szakál Ferenc, Szentpéteri Dezső, Szikszai István, Szilvásy Nándor, Tarnawa Rudolf, Varga Julianna, Veres József, B Nagy Erzsébet, Kiss Erzsébet, Molnár Rozália, Paku Mihály, Szirbik Sándor

1947. Ábrahám Rafael, Aczél Éva, Antal Iván, Antalfi Sándor, Bángi Mária, Bárdos Béla, Bécsy Tamás, Bencze Béla, Besesek Erzsébet, Bódy István, Boldog László, Boross Angyalka, Buday Ibolya, Czina Mihály, Császtvay István, Faragó Ferenc, Farkas Erzsébet, Gedos Iván, Gondos János, Gotthardt Sándor, Grosz Tamás, Gyimesi (Grün) András, Gyüdi Sándor, Hajdu József, Imre László, Juhász Bertalan, Kecskeméti Károly, Kerekes József, Kis Ernő, Kiss Lajos, Kis László, Lator László, Liptár (Friedl) Mária, Málnás (Mihalovits) Ágoston, Mucsi Sándor, Pintér Lajos, Pintér László, Pfitzner György, Stenszky Miklós, Strohner Ferenc, Süle István, Szabó Imre, Szabó János, Szász Olivér, Széll Sándor, Szentesi Imre, Szirbik Márta, Szöllősi Magdolna, Tari János, Tóth Ferenc, Tóth Sándor, Váradi Imre, Varga Frigyes, Vig István, Almási János, Bálint István, Barna Mihály, Fábián Magdolna, Karsai András, Kassai László, Makkos Anna, Márton József, Német Károly

1948. Basch Antal, Bittó Kornélia, Bólya József, Brenner József, Csornyák Erzsébet, Dimovics István, Fádler Lajos, Halász Árpád, Herbst János, Honfi Jenő, Imre Ilona, Juhász Zoltán, Katona János, Kockás Imre, Kovács Gyula, Körmöci István, Kuhár Katalin, Ladányi Ottó, Mélykúti Péter, Mészáros István, Molnár József, Muraközy Margit, Nacsa Ilona, Nyerges György, Pataj Erzsébet, Pollák Éva, Rafai Irén, Sarkadi Sándor, Selmeczy Tibor, Sirokmán Ferenc, Szekeres István, Tasi Béla, Zelinka Alajos, Csorba György, Görög László, Liptai Mária, Bakos Gergely, Breuer Dezső, Halász Stefánia, Kovalik Antal, Köblös Sándor, Kucses Magdolna, Selmeczy Gyula, Vörös Mihály
1949. A
Arató Mátyás, Bárdi Gyula, Benei József, Béres János, Bittó Mária, Dudás Dénes, Farkas Sándor, Fedor Miklós, Fejes Pál, Halász Aranka, Hitel Dénes, Jónás József, Juhász Ilona, Kasztner Ferenc, Kuhár Kornélia, Lajtos János, Majoros Ildikó, Markó Károly, Nacsa László, Napkori György, K Nagy István, Nagy György Jenő, Pálházi Ernő, Sántha Endre, Szerafin Csaba, Szilágyi Zoltán, Tóth István, Vajda Margit
1949. B
Bőjti András, Faragó László, Fazekas Vilmos, Imre Etelka, Jámbor Gyula, Kerekes Józlsef, Kovalcsik András, Kriván Lajos, Máté László, Mécs Imre, Nagy György Lajos, B Nagy Sándor, Neiszer Sarolta, Németh Márta, Pál István, Pál Miklós, Pollák Zsuzsanna, Rákos Gyula, Rátky Éva, Szabó Béla, Szabó György, Szabó Ilona, Szántai Ferenc, Szijártó Antal, Takács Sándor, Varga István, Vallus Attila, Sarkadi Sándor
1950. A
Arató Mária, Baranyi Gizella, B Nagy József, Domokos László, Galamb Erzsébet, Gazda Pusztai Gyula, Gera Imre, Horváth Erzsébet, Katkó Bertalan, Kálmán Róbert, Kási Edit, Keczer Iván, Komlódi Anikó, Korom Béla, Matavovszky Iván, Mészáros Ilona, Mihalovits Gladys, Novák Pál, Pósa Lajos, Rakusz Ferenc, Salamon László, Schmidt Tibor, Szécsényi Erzsébet, Szűcs László, Török Mária, Zsiga Pál
1950. B
Bódi Lajos, Boros András, Csala János, Csorba Tibor, Czirbus István, Dobos László, Fodor György, Halász Tibor, Juhász Kálmán, Keczer Tamás, Nacsa Ferenc, Németh Pál, Siket Sándor, Szirbik Judit, Tóth András, Tóth Emőke, Vajda Zsuzsanna
1951.
Bencze Magdolna, Domokos István, Faragó András, Fedor László, Felletár Béla, Gebey Magdolna, Góg Mihály, Gyevi Varga Lajos, Hegedűs Mária, Hegyesi Mátyás, Horváth Béla, Kasztner Lenke, Kárpáti László, Keresztúri Imre, Klembáczki Ferenc, Kocsis András, Kocsis Sándor, Kopiás Sándor, Kürthy Viktor, Lengyel Ernő, Lucza István, Marinki András, Marosvári Sándor, Marsi Mihály, Mátó Péró Mária, Mészáros Lídia, Murányi Elemér, Nagy Mária, Nagymiklósi József, Papós Erzsébet, Papp János, Petőfi Sándor, Sonkovits Árpád, Sulyok Sándor, Süli Árpád, Szabó András, Tillinger György, Török Imre, Varga Sándor; Bagaméri János, Bakai Ferenc, Borsos Ottó, Buza János (1933.), Buza János (1930.), Csörnyei Sándor, Gallyas István, Gulácsi Antal, Kallós Gábor, Kási Gyula, Lator Gábor, Madarász László, Marczika Béla, Menyhárt István, Nacsa Imre, Pintér Zoltán, Puskás Zoltán, Szabó Antal, Ungi Zsigmond; Kecskeméti Flóra, Kovácsik Ilona, Ménesi Mária, Veszelinov Sándor
1952. A
Antal Zsuzsa, Árva Zoltán, Baranyi Borbála, Dániel Gyula, Deák László, Gardi Zsuzsanna, Horváth András, Husztik Erzsébet, Illyés Ilona, Istók Mária, Karasz Béla, Kiss Endre, Kis Margit, Marosvölgyi Ödön, Neiszer Angyalka, Péli Erzsébet, Pretkó Ferenc, Szabó Matild, Szekeres József, Sziklay István, Szilvási István, Szirányi Zsuzsanna, Tari Mihály, Ujvári László, Vezér Károly, Zsilkó Matild
1952. B
Balázs György, Bányai József, Dávid János, Egyedi János, Farkas Magdolna, Gila Ferenc, Makra Elek, Orkonyi Ede, Pallagi Magdolna, Siket István, Simon Ferenc, Suba Imre, Szabó Klára, Vas Sándor
1952. C
Balázs Mária, Békevári Géza, Bozsogi Anna, Bozsogi Hajnalka, Bozsogi Rozália, Csepregi Sándor, Diószegi Imre, Peták Péter, Szabó Margit, Tarnovszky Klára, Timár Mihály, Török Erzsébet
1953. A
Báló Margit, Bíró Klára, Bozóki János, Böjti Éva, Budai István, Csepregi Julianna, Dózsai Gizella, Faragó Terézia, Fedor Attila, Fejes Pál, Gréczi István, Kárpádi Árpád, Kolumbán Gizella, Korom Zsuzsanna, Magyar Vince, Mátó Elemér, Mátyás György, Mészáros Irén, Süli Etelka, Szabó Ilona, Szántai Gábor, Ungvári Miklós, Vajda Ferenc, Veszelinov Edit
1953. B
Antal György, Balla József, Bíró János, Bogdán Ilona, Csörnyei Zoltán, Elek Julianna, Fehérvári György, Fekete Sándor, Gera Anna, Hajduk István, Herbst Magdolna, Horváth Éva, Kapus Lajos, Késő Pál, Kocsor Ilona, Kovács Piroska, László Sándor, Lovász Mátyás, Major Miklós, Máj Mihály, Mikló István, Nyerges Antal, Orosz Erzsébet, Paulik István, Postás Lázár, Pretkó Erzsébet, Sajti Julianna, Seres Antal, Simon Terézia, Széll Irén, Szok István, Takács Mária, Varga Rozália, Vásárhelyi Lajos, Venczellák Péter, Zsilován József, Nagy József
1953. C
Asztalos Sándor, Balázs Mátyás, Baranyi Etelka, Barna Mária, Borbély Etelka, Bóka Mária, Erdei Sándor, Joó Mária, Kerekes István, Kis Ferenc, Kocsis József, Kocsor János, Kudla Pál, Kallós Ferenc, Laczkó Mihály, Mag Ferenc, Maráczi János, Müller Judit, Nagy Aranka, D Nagy Imre, Sz Nagy Mária, Pintér Ferenc, Prágai János, Rácz Ibolya, Rácz Margit, Ruppert András, Sinkó Pál, Sitek György, Szabó Margit, Szűcs István, Tóth Márta, Vajda János, Varga István
1954. A
Bajusz András, Bajusz József, Baranyi Julianna, Bihari Ferenc, Debreceni Béla, Hankó János, Kási Veronika, Kindl József, Kiss Imre, Kiss László, Kopp Miklós, Kovács Rozália, Kriván Gyula, Ludányi Ferenc, Luspai Sándor, Majtinszki Ágnes, Mátó Katalin, Mátó Lajos, Mikulán Antal, Muraközy Zsuzsanna, Nagy Margit, Novák Viola, Rakonczai József, Sebők István, Sembery Edit, Seres Ibolya, Singer Katalin, Szentpéteri Julianna, Szirányi Miklós, Takács Sándor, Tillinger Katalin, Vörös Sarolta
1954. B
Ágoston Lajos, Bálint József, Bikádi István, Dekker Antal, Dudás István, Erdélyi Mihály, Faragó István, Hadár Sándor, Hajdu Béla, Hábel Béla, Holbok Sándor, Horváth Ferenc, Kapitány József, Kádár László, Kotormán Sándor, Kovács Péter, Magyar József, Nagy Pál, Pataki Gábor, Perneczki József, Róth Erik, Szakál András, Szedlacsek Béla, Szilágyi István, Szunyogh Ferenc, Tamás Ferenc, Tarjány Tibor, Tóth József, Tóth Zoltán, Vida Mihály
1954. C
Balog Irma, Barna Mária, Csejtei Erzsébet, Fodor Katalin, Gulácsi Magdolna, Kander Klára, Kanyó Julianna, Kardos Julianna, Kereső Margit, Király Mária, Komjátszegi Irén, Kőrösi Mária, Mészáros Kornélia, Nyerges Terézia, Puszta Mária, Rédai Irén, K Szabó Anna, Szentesi Ilona, Szentpéteri Gizella, Szigeti Julianna, Tóth Anna, Vas Gizella
1955. A
Balogh Erzsébet, Bálint János, Bobojcsov Irén, Borbély Gabriella, Csörnyei Ilona, Doba Erzsébet, Földeáki Sára, Galamb Ferenc, Horváth Imre, Juhász Ilona, Kiss Anna, Kiss János, Kocsis Erzsébet, Ladányi Tamás, Lele Irén, Ludányi Magdolna, Makán Ferenc, Mészáros Jolán, Molnár Etelka, Németh Imre, Nagy Imre, S Nagy István, Pap József, Rákos Éva, Schmidt József, Seres Jolán, Sipos József, Sisák Mária, Slajchó György, Szabó Katalin, Szabó Mária
1955. B
Antal Mária, Ábrahám Rozália, Balázs Éva, Baranyi Anna, Csipei Vilmos, Csorba Ilona, Faludi Mária, Gál András, Gera Etelka, Kardos Margit, Kiss Eszter, Körmöczi Piroska, Kurai Erzsébet, Mátó Márton, Molnár László, D Nagy Ilona, Naszradi Mária, Nagy Sándor, Soós Éva, Schüszler László, Szabó Ferenc, Szabó Márta, Tóth Erzsébet, Vetró István, Vezér Tibor, Vincze Jolán, Vizhányó Ferenc
1955. C
Bajusz Jenő, Béres Mária, Danyi Mihály, Gyüge Julianna, Kardos József, Keresztúri István, Kiss Sándor, Kovács Sándor, Menyhárt József, Molnár Sándor, Nagy József, Nagy Sarolta, Nádudvari János, Paku Sándor, Schőbel György, Sulyok Ferenc, Szilvási Mátyás, Tillinkó István, Varga Katalin, Zsiros Sándor
1956. A
Balla Borbála, Börcsök Mária, Bugyi Julianna, Czene Irén, Fejes Károly, Fodor Anna, Hopei Irén, Istók Ilona, Jó Viktória, Kender Zoltán, Kelemen Ferenc, Ludányi Lidia, Marosvári Endre, Márkusz Péter, Marcz Rozália, Meleg László, Mendei Árpád, Mészáros Irén, Nacsa Mária, Német Etelka, Piskothy Éva, Pollák Tibor, Rácz Etelka, Regdon László, Seres Gyöngyi, Siket Edit, Szikszai Klára, Szirányi István, Wiener Judit
1956. B
Apler Ilona, Balog Tünde, Barta Béla, Cseh Mária, Csjernyik György, Dégi Zsuzsanna, Fejes Ilona, Gilicze Erzsébet, Harcsás Edit, Kardos Erzsébet, Kasztner Olga, Katona Magdolna, Kerek György, Korek Jenő, H Kovács György, Mészáros József, Gy Nacsa Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Pusztaszeri Mária, Rieger Éva, Rotár Frigyes, Seleszt Ferenc, Sonkodi Sándor, Tóth Eszter, Urbán Jolán, Varga Irén
1956. C
Ambrus András, Baranyi Ida, Batka Katalin, Batka Klára, Berár István, Béres Ildikó, Csomor László, Erdei Veronika, Fejes Etelka, Fürtön Sándor, Horváth László, Janiga István, Kecskés Imre, Laskai Imre, Leipnik Ervin, Loós Ilona, Mátrai Rudolf, Mogyoróssy János, Mogyoróssy Magdolna, Nacsa Rozália, Nagy Zoltán, B Papp Antal, Pilinyi Anna, Pretkó Mária, Siket Etelka, Szabó Irén, Tóth István, Váradi Katalin, Varga Katalin, Zubonyai Gábor, Zubonyai István, Zsilák István, Balázs Erzsébet
1957. A
Asztalos Julianna, Benyuska Sára, Borbás Rozália, Boros Magdolna, Jó Sándor, Kelemen János, Kis Katalin, Kiss Mária, Koncz Dezső, Kőrösi Rozália, Köteles Ilona, Ledényi János, Lukács Ilona, Mészáros Etelka, Mészáros Piroska, Nacsa András, Nacsa Jolán, Nejkoff S. István, Pándi Imre, Purucky Éva, Rosta Mihály Solymosi Ilona, Szabó László, Sziládi Eszter, Szomoróczi Éva, Tályai Magdolna, Tóth Gábor, Vajda Julianna, Vig József, Zsivola Erzsébet
1957. B
Almási Pál, Antalecz János, Berényi János, Börcsök Sándor, Csörnyei Géza, Fazekas József, Gyémánt Etelka, Koczkás Magdolna, Kőrösi Irén, Kúsz Gizella, Pallagi Ilona, Piskóti Etelka, Seres Piroska, Szabó György, Tengerics László, Vargha Andor, Zimányi Mária
1957. C
Bakos József, Bonomi Éva, Braunberger Vince, Burai Katalin, Búza Imre, Cződör Lajos, Fejér Ferenc, Hős Sándor, Hős Mária, Kardos István, Kerekes Mária, Kiss István, Kolumbán Margit, Kovács Éva, Körmöczi Mátyás, Lakatos Imre, Mészáros Sándor, Németh Zoltán, Raffai Sára, Süveg Rozália, Szalkai Sándor, Tapasztó János, Vincze Mihály, Zubonyai László
1958. A
Bánhidi Mária, Bencze Ildikó, Diós István, Farkas János, M. Farkas János, Gera Sándor, Gergely Ibolya, Hári Ferenc, Komlósi Ferenc, Leipniker Péter, Lengyel Zoltán, Mészáros Éva, Molnár Tóth Magda, Nagy Julianna, Pap Juhász Eleonóra, Pásztor Erzsébet, Rácz Margit, Schőbel Katalin, Sulyok Sára, Szabó Ilona, Szendrei László, Tamás Imre, Tóth Zsuzsanna, Marczika Margit
1958. B
Brutyó Katalin, Bustyaházi Ilona, Csertus János, Daróczi Julianna, Kelemen István, Klein Sára, Kocsis Mária, Kovács Rozália, Köteles Julianna, Lázár Mária, Nagymiklósi Erzsébet, Neducza Szvetiszláv, Pintye János, Putnoki Etelka, Rátkai Mária, Rózsa Lajos, Siha István, Sonkodi István, Szabó Anna, Szabó Ilona, Szabó József, Tóth Lajos
1958. C
Antal László, Bálványos József, Bán Ernő, Belényi József, Bódi Sándor, Bogyirka Emil, Danada János, Dégi György, Erdei József, Faludi Imre, Fejér Ádám, Gera Géza, Juhari László, Kesztner Zoltán, Kiss Jenő, Kovács Zoltán, Ludányi István, Mátó Rudolf, Megyesi László, Rácz István, Selmeczi Dezső, Szabó Sándor, Szlovák Gábor, Takács Péter, Tóth Ferenc, Tóth Károly, Urbancsok József
1958. D
Antal Ilona, Balázs Matild, Bíró Viktória, Borbás Etelka, Bruder Zsuzsanna, Fazekas Veronika, Fejes Magdolna, Gorcsa Gizella, Harsányi Etelka, Hős Irén, Institóris Ildikó, Karácsonyi Mária, K Kis Etelka, Kis Ibolya, Kinyó Irén, Lúczó Irén, Posztós Erzsébet, Rácz Margit, Simon Mária, Sóki Rozália, Szabó Julianna, Vancsó Erzsébet, Varga Anna, Varga Sz Etel, Varga Sára
1959. A
Ádók Etelka, Árkosi Katalin, Balogi Margit, Bandur Mária, Bombolya Irén, Ceglédi Mária, Diós Márton, Farkas Ilona, Harcsás László, Juhász Sándor, Kiss Sándor, Klein Pál, Kotormán Éva, Kovács Magdolna, Kovács Margit, Kriván Klára, Machalek Éva, Machalek Klára, Molnár László, Nagy Erzsébet, Nagy József, Nagymihály Antal, Német Imre, Oláh László, Putnoki József, Somogyi Mária, Szabó Éva, Szabó Rezső
1959. B
Benedek Csaba, Bogdán Erzsébet, Börcsök Sára, Brauszwetter Éva, Bugyi István, Czina Iréne, Csaba Mária, Csaba Erzsébet, Csala Rozália, Elek Sándor, Farkas Erzsébet, Földeáki Katalin, Gulácsi Konrád, Jancsik Dezső, Kerek Mária, Kereszturi Edit, Kis Gizella, Molnár Zsuzsanna, Monostori Mária, Oláh Miklós, Papp Klára, Ravasz Terézia, Sánta Sándor, Solgmosi Magdolna, Somodi János, Szabó Mária, Szarka Melinda, Szirányi Márta, Tószegi Sarolta, Tóth Zoltán
1959. C
Ábrahám Éva, Ankes Éva, Benkóczi Gyula, Borka Erzsébet, Czirbus Ilona, Csepregi Pál, Dinnyés Mária, Dorogi Sándor, Farkas Julianna, Fejér Géza, Franyó Erzsébet, Gulácsi Árpád, Halász Sándor, Koczka János, H Kovács Imre, Madár Iván, Magos Mária, Marosvári Ilona, S Nagy Erzsébet, Nagy Ibolya, Putnoki Sándor, Sándor István, Sikovanyecz János, Sipos Friderika, Siska György, Sóki Mihály, Szebeni Gyula, Tóth László, Turi Sándor, Zentai Judit
1959. D
Bakos Sándor, Balázs Ilona, Galgóczi Mária, Görbe József, Hadik Zoltán, Halmágyi Mária, Kereszturi István, Kis János, Martonosi Mária, Mikulai Mária, Mizik István, Mogyoróssy Elek, Nagy Julianna, Nagy Veronika, Pongrácz Géza, Sárkány Magdolna, Schőbel Lszló, Szabó Margit, Szabó Mária, Szabó Zsuzsanna, Szakácsi Imre, Szakácsi Mária, Varga Erzsébet, Véghseő Katalin, Hajduk István
1960. A
Bánhidi Gabriella, Brutyó Endre, Csepregi Irén, Ember József, Fazekas Zsuzsanna, Hadár Mária, Igaz Ágnes, Kiss Antal Kosaras Béla, Kovács Piroska, Kúsz Jenő, Lengyel Géza, Márton Erzsébet, Mátrai Klára, Molnár Margit, Müller Miksa, Raffai Csaba, Székely Izabella, Széll Sára, Szirbik Sándor, Tóth Ferenc, Varga K István, Vékony Mária, Veszelinov György, Vidra Erzsébet
1960. B
Bakacsi István, Bakai Ilona, Bazsó Dénes, Bozó Erzsébet, Bürgés Ilona, Dékány Erzsébet, Forrai Piroska, Hajdu Gábor, Horváth Sándor, Katona Julianna, Kiss Etelka, Kiss Miklós, Kovács Mária, Lukács Gizella, Mindszenty Beatrix, Nagy György József, Nagy Julianna, Oláh Sándor, Rácz Csaba, Rátkai Katalin, Suba István, Surányi Zsuzsanna, Szabó Imre, Szántó Julianna, Széll Julianna, Szemes Erzsébet, B Szűcs Veronika, Tamás Rozália, Wébel Dezső
1960. C
Antal Marianna, Balázs Anna, Bozóki Magdolna, Bugyi Mária, Cseh Katalin, Dávid Rozália, Dunai Mária, Égető Katalin, Fejér Zoltán, Fejes László, Fodor Károly, Király János, Kiss Géza, Lestár Lajos, Mészáros Rezső, Monostori Dezső, Nagy László, Németh Ferenc, Perneki Margit, Petrik Gyöngyi, Rédai Julianna, Szathmári Lajos, Szathmári László, Tóth József, Tóth Tibor, Vancsó István, Varga László
1960. D
Farkas Imre, Gáspár József, Győri Cecilia, Halász Gizella, Joó István, Joó Zsuzsanna, Juhász Erzsébet, Kertész László, B Kovács Erzsébet, Molnár Julianna, Nacsa Ferenc, F Nagy Éva, Pápai Sándor, Papós Ilona, Papp Lajos, Péli Etelka, Perneki Judit, Sipos Erzsébet, Stefkovich Károly, Szabó Ilona, Szabó János, Széll Irén, Tézsla Margit
1961. A
Ágoston János, Árva Péter, Balázs Tibor, Bálint Margit, Böde Károly, Csányi Mihály, Daróczi Erzsébet, Fejes Lajos, Gardi Péter, Gombkötő Katalin, Görbe Katalin, Hajdu Rozália, Jó Ferenc, Kerekes László, Kiefner Helén, Komáromi István, Kópiás Edit, Kószó János, Lengyel Rozália, Mészáros János, Mózes János, Nagy György Klára, Papp Etelka, Sasi Éva, Sasi Margit, Siket Mária, Sóki G József, Szabó Miklós, Szabó Sára, Szijártó Irma, Szilágyi Irén, Vigh Mihály
1961. B
Árva Rozália, Biborka Tamás, Brutyó Margit, Ember Pál, Fábián Erzsébet, Faragó Éva, Fodor Béla, Gábor László, Gonda Julianna, Gruber György, Halász Éva, Hanczik Etelka, Jaszovszki István, Jenei Julianna, Károlyi István, Károlyi Mária, Katona Éva, Lóczi Rozália, Majoros Márta, Márton Ferenc, Monostori László, Nagy Borbála, Nagy Mihály, Olasz Sándor, Puskás Mária, Rácz Edit, Rotár Aranka, Siket István, Simenszky Marianna, Somlai Klára, Stenszky Csaba, Szabó Irma, Szegedi Miklós, Szentmiklósi Margit, Szűcs Magdolna, Tamás Péter, Varga Katalin, Varga Sinka Margit, Végsheő György, Veszelovszki Erzsébet, Zsilinszky Eleonóra
1961. C
Bakos Margit, Bárdos András, Berár Ilona, Burunkai Jenő, Égető László, Elek Margit, Faludi János, Farkas Ilona, Fecske Klára, Hári Mária, Hegyi György, Juhász János, Kapus Erzsébet, Király Klára, Kovács András, Machalek Judit, Mucsi Irén, Nagy-György Erzsébet, Nemere Ernő, Olajos Attila, Petróczy Mihály, Posztós Éva, Rácz Ferenc, Sóki G Ferenc, Szabó Mária, Török István, Ujváry Antal, Varga Ferenc
1961. D
Bíró Zsuzsanna, Brauszvetter Zsuzsanna, Dégi Magdolna, Dombi Edit, Farkas Magdolna, Ferenczi Mária, Gergely Irén, Gombos András, Hajnal István, Koszta Erzsébet, Kovács Csaba, Köblös Ilona, Lantos Rozália, Major József, Márton József, Mészáros László, Mészáros Mária, Molnár Éva, Molnár Margit, B Nagy Katalin, Oláh Szabolcs, Orbán Zsuzsanna, Papp Magdolna, Pócsik Árpád, Puruczky József, Rácz György, Rózsavölgyi Erika, Szalkai Julianna, Szlovák Ildikó, Tézsla Borbála, Varga Zsuzsanna, Vida Károly
1962. A
Andrássy Zsuzsanna, Árva Mária, Balázs József, Bálint Katalin, Baranyi Ilona, Beranek László, Bittó István, Elek Vidor, Fodor Zsuzsanna, Fürtön Ilona, Gergely János, Hajdú Margit, Hárshegyi Ágota, Igaz Terézia, Kádár Irén, Kalász Miklós, Kardos Éva, Kiss Erzsébet, Kósa Ferenc, Kovács Magdolna, Kőrösi Ilona, Mészáros Antal, Mészáros Ibolya, Z Nagy Ibolya, Nagy Pál, Rajki Tóth Mária, Rónai Endre, Soós Béla, Szabó András, Szabó János, Szilvási Endre, Sztraka Ágnes, Szűcs Éva, Táncsa Anna, Tóth Magdolna
1962. B
Demjén Ferenc, Dovalovszky Emilia, Erdei Sarolta, Farkas Márta, Fürge Gertrud, Harsányi Ibolya, Horváth Jolán, Joó Eszter, Katona Antal, Kispál Gyula, Kispál János, Kiss Endre, Kiss Erzsébet, Klembáczki Mária, Kocziha György, Komlóssy Csilla, Kovács Jenő, Kovács Zoltán, Luczay Doina, Marczika László, Molnár Sándor, Nacsa Éva, Nagy Krisztina, Nagy Lajos, Rózsa Zsuzsanna, Sasi István, Seres Gyula, Sirokmán Mária, Strobl Ferenc, Sütó Ferenc, Szabó László, Szántó Mária, Szerb János, Szilágyi Erzsébet, Szűcs Anikó, Szűcs Erzsébet, Tóth Miklós, Varga Sándor
1962. C
Benkóczi Antal, Bustyaházi Ágnes, Csanádi Erika, Dehény Zsolt, Doba László, Ecsédi Marcell, Faludi Magdolna, Fekete János, Görbe Zsuzsanna, Havas Magdolna, Juhász József, Kocsis Gyula, Koszta Jolán, Kovács József, Kuti László, Látrányi Lajos, Lobodics Margit, Lovas Ilona, Mészáros Julianna, Nagy György Zsuzsanna, Németh Anna, Rakonczai Etelka, Rédai István, Steiner Zoltán, Suba Sándor, Szokolai Antal, Tószegi Sándor, Töreki László, Varga István, Wébel György
1962. D
Bakos Margit, Bárdos László, Bazsó László, Benkő Antal, Dégi Ibolya, Diós Viktória, Dobai Erzsébet, Erdei Éva, Gergely Magdolna, Hadobás Mária, Hajdu Mihály, Halász Mihály, Hódi István, Ilovai Zoltán, Karika Margit, Kelemen Gabriella, Keresztúri Terézia, Majsai Mihály, Mátó Ilona, Mészáros András, Nagy Ilona, Orbán Klára, Papesch Béla, Rácz Katalin, Rózsa Sándor, Somodi Etelka, Spóré Ildikó, Székely József, Szolárd Zsuzsanna, Takács Katalin, Tamás Ida, Turi József, Vojka Anna, Czabarka Zsófia
1963. A
Alföldi Anna, Bakos Éva, Baranyi Etelka, Baranyi Jenő, Bencze Katalin, Benkő Éva, Beranek Aranka, Boros István, Bugyi Erika, Buvár István, Dett László, Domokos Katalin, Faragó Mária, Forman István, Fürge István, Gémesi Anna, Gera Emilia, Harsányi Ilona, Kajtár Péter, Kaskötő Erzsébet, Kerekes Magdolna, Kovács Katalin, Köteles Erzsébet, Marsal Mária, Mészáros Lenke, Nagy Éva, Németh Katalin, Németh Sándor, Péli Margit, Petőfi Ágnes, Rutkay Mária, Sisak Zsuzsanna, Szabados Mária, Szalma Ágnes, Szántó Éva, Szegedy Judit, Szemes Ernő, Tóth Éva, Vörös Ferenc
1963. B
Balogi Irén, Csaba Irma, Erdei Magdolna, Gyovai Erzsébet, Hadobás Katalln, Harmati Éva, Horváth Katalin, Kerekes Irén, Keresztes Kálmán, Kiss Erzsébet, Kósa Éva, Kovács Margit, Lamper Terézia, Lengyel Erzsébet, Lengyel Gábor, Lévai Erzsébet, Majerszky Judit, Mogyorósi Zoltán, Mucsi Zsuzsanna, Nacsa Irén, Patyik Borbála, Priszler Sándor, Puskás András, Radványi István, Rozsnyai Csapkó Éva, Salamon Alajos, Sass Erzsébet, Schulteisz Lajos, Simenszky Csilla, Süli József, Szabó Julilanna, Szabó Katalin, Szabó Mária, Szani Anna, Szűcs-Tassy Katalin, Tóth Lajos, Vékony Mária, Vidor Zsuzsanna, Weress Ágota
1963. C
Balázs Erzsébet, Berár Dénes, Császi Mária, Dojcsák Lenke, Filyó András, Gágó Irma, Gerencsér Sándor, Gulyás Mária, Iglódi Rozália, Joó Irén, Joó Sándor, Juhari Erzsébet, Kanyó Attila, Karsai Katalin, Kelemen István, Kis Imre, Kiss Emma, Kovács József, Köteles Julianna, Mészáros Zoltán, Nagy Irén, Raffai Ferenc, Rátky Mária, Rátky Sarolta, Rózsavölgyi Mária, Rudasch Ilona, Schummer Károly, Szabó Erzsébet, Szabó Margit, Szalai József, Szekeres Veronika, Szügyi Mihály, Turi László, Varga G Rozália, Varga Veronika
1963. D
Bálint Etelka, Bányai János, Berki Béla, Bernát Julianna, Csák Ernő, Dániel István, Erdei Ágnes, Földeáki László, Gál Zsuzsanna, Gera Mihály, Hegedűs Hajnalka, Hegedűs Sándor, Kiss Ibolya, Kollár Ibolya, Kotormán Magdolna, Kovács András, Kovács Antal, Kühn András, Lakatos Magdolna, Naszradi Emilia, Orbán Györgyi, Péli Jolán, Szabó Katalin, H. Szabó Péter, Szabó Zsuzsanna, Szentmiklósi Ferenc, Szentpéteri Zsuzsanna, Takács Zoltán, Török Miklós, Török Rozália, Urai Margit, Varga Edit, Vas Eszter, Vezér Gyöngyi, Zsivola Ágnes
1964. A
Balázs Mária, Barna Mária, Báron Zsuzsanna, Csávás Magdolna, Debreczeni István, Domokos Erzsébet, Fátyol Ida, Gardi Julianna, Gerzanits Miklós, Gyoroki László, Háló Ferenc, Horváth István, Horváth Rozália, Juhász Judit, Kallós Ilona, Kerekes Gyula, Kiss Éva, Kiss Zsuzsanna, Koczka Irén, Kocsis Etelka, Kovács Katalin, Malatinszky Géza, Márton Ferenc, Medgyesi Piroska, Nagy János, Nagyfalusi István, Péli Eszter, Sóki Erzsébet, Szabó Erzsébet, Szabó Rozália, Szücs Katalin, Tamás Géza, Tóth Mária, Török József, Ujváry Emma
1964. B
Árpási Erzsébet, Bandur Mária, Berecz Ágota, Erdei Irén, Furák Aranka, Gera Ilona, Gregics Ágoston, Hajdu Éva, Hárshegyi Katalin, Kasziba Julianna, Klein Gyula, Kriván Etelka, Kun Szabó László, Kürtösi Sándor, Ludányi Gyula, Mágori Zsuzsanna, Marjanucz Georgina, Mózes Éva, Nacsa Ágota, Németh Etelka, Pálffy László, Paral László, Piskothy Ágnes, Puskás Margit, Rácz Péter, Radványi István, Szabó Katalin, Szakácsi Zsófia, Székely Éva, Szilágyi Dezső, Tamás Ilona, Töreki Sándor, Varga Katalin, Vári Csaba
1964. C
Ács Éva, Bányai János, Baranyi Jolán, Bokros Piroska, Dobai Piroska, Dragon Gyula, Faragó Anna, Füleki János, Horváth Ida, Hupuczi Ernő, Kelemen Franciska, Kelemen István, Kiss Ferenc, Kiss Irén, Kobelrausch Rózsa, Koczkás Rozália, Lengyel Gizella, Lónyi Julianna, Lórincz Anna, Macsán Katalin, Márfai Ferenc, Molnár Mária, Nacsa Erzsébet, Nadobán János, Nagy Gy. Irén, Perneki Erzsébet, Rácz Árpád, Rácz Mária, Tamás Éva, Tóth István, Varga Ilona, Vízhányó Ilona
1964. D
Bakos Magdolna, Bánáthy László, Bandula Mária, Béla Ilona, Berczeli Imre, Bernáth Mária, Császi Viktória, Daróczi Imre, Dolmányos Julianna, Görbe Jusztina, Halmágyi Péter, Hegedűs Magdolna, Hódi Rozália, Hrabovszki Mária, Juhász Erzsébet, Kapronczai Emil, Kókai Magdolna, Kökény Mária, Mándoki Imre, Mészáros Zsuzsanna, Nyilas Lajos, Petőfi Sándor, Prelic Miklós, Rákos Sándor, Rátkai István, Rátky István, Rédai István, Somodi Éva, Szabó Mária, Szegedi Olga, Szilágyi István, Takács Erzsébet, Vajda Ilona, Véber Mátyás, Veres Anna, Lakatos Magdolna, Szentpéteri Zsuzsanna
1965. A
Benkő Erzsébet, Bessenyei Zoltán, Böde Etelka, Czina Ferenc, Dömötör Béla, Földvári Katalin, Görbe Etelka, Hajdu Irén, Kapuszta Anikó, Kiss Irén, Kiss Katalin, Kiss Mária, Klein Judit, Kováts Zsuzsanna, Kökény László, Nagy Etelka, Nagy Görgy Etelka, Nagy György Sarolta, Nagy Klára, Nagy-Pál Mária, Siket Aranka, Somlai Mária, Sulyok Erzsébet, Szabó Zsuzsanna, Szani Ernő, Szilágyi Lajos, Tályai Ildikó, Török Éva, Ujhelyi Antal, Varga Éva, Varga Julianna, Vas Julianna, Zimányi Anna, Harmati Éva
1965. B
Bakai Rozália, Barta Éva, Csorba Mária, Dócza Berta, Erdélyi Klára, Katona Györgyi, Kerekes Ágnes, Kiss Ilona, Kohonitz Éva, Kostyán Zsuzsanna, Kovács Éva, Kovalik Ágota, Lukács Sára, Nagy Julianna, Pálfi Judit, Piskóthy Edit, Rusz Ilona, Simon Angyalka, Surányi Gizella, Szalai Viktória, Szarka Éva, Török Enikő, Veszprémi Ilona
1965. C
Balázs Terézia, Bárdos Klára, Bencze Csilla, Benicsek Olga, Bíró Rozália, Böde Mária, Börcsök Anna, Csala Mária, Dániel Györgyi, Dobai Éva, Gardó Márta, Horváth Ágota, Kerekes Eszter, Kis Zoltán, Koczka Ilona, Köteles Gyöngyi, Lakatos Erzsébet, Lengyel Julianna, Mészáros Éva, Nagy Etelka, Nagy-György Katalin, Nagy Mária, Seres Ilona, Sipos Borbála, Szilágyi Eszter, Török Julianna, Török Katalin, Váradi Julianna, Varga Mária, Vörös Mária
1965. E
Engedi Sándor, Fodor Lajos, Füzesi Károly, Hadobás József, Halász Ferenc, Horváth Zoltán, Jó László, Kelemen Zoltán, Kiss András, Kiss Tibor, Köblös István, Pallai József, Sarró Ferenc, Simon János, Szabó Károly, Szabó Mihály, Szerb György, Szűcs Sándor, Török József, Várkonyi Dénes 1966. A Alföldi Erzsébet, Bene Mária, Brutyó Katalin, Csávás Erzsébet, Engedi Irén, Erdei Mária, Ferencsik Anna, Földeáki Klára, Görbe Irén, Hajdú Gizella, Jakab Judit, Kallós Sarolta, Kiss Katalin, Cs. Kiss Katalin, Lakatos Rózsa, Müller Judit, Pap Erzsébet, Pósa Erzsébet, Rácz Mária, Sipos Ágnes, Somodi Orsolya, Sonkovits Éva, Szabó Gabriella, Szűcs Sára, Tamás Katalin, Tar Zsuzsanna, Tóth Katalin, Tóth Mária, Varga Anna, Vass Eszter
1966. B
Bandur Katalin, Baranyai Mária, Bodri Károly, Dobsa Katalin, Domokos Zsuzsanna, Dragon Katalin, Gábor Éva, Györgyjakab Edit, Harkai István, Jáksó Erzsébet, Kecskés Irén, Kiss Judit, K. Kis Zoltán, Kószó Mária, Lunczner Károly, Mátó Anna, Mező Julianna, Mucsi Zoltán, Nagy Sándor, Olasz Emil, Sasi Ágnes, Siket Anna, Szabó Ilona, Szabó Irén, Szabó Tibor, Szigeti Anna, Szilágyi Mária, Tihanyi Klára, Tóth János, Vas Jolán
1966. C
Alexi Erzsébet, Andrejka Mária, Asztalos Klára, Bajer Ilona, Bakai Piroska, Balázs Rozália, Bán Mária, Baranyi Judit, Bárdos Irén, Budai Cecilia, Dér Julianna, Fejes Mária, Fodor Magdolna, Fodor Margit, Graur Mária, Hortobágyi Mária, Hös Rozália, Joó Piroska, Kádár Mária, Király Margit, Kiss Katalin, Komáromi Mária, Molnár Ilona, Oláh Sarolta, Ponta Éva, Radics Magdolna, Rédai Anikó, Szendrei Erzsébet, Szépe Margit, Szirbik Margit, Szügyi Magdolna, Tari Margit, Tóth Mária, Tóth Teréz
1966. D
Bódi Irén, Bója Ilona, Börcsök Irén, Dinnyés András, Fekete Erzsébet, Görbe Erzsébet, Kadnár Emil, Kakas Mária, Kakulya Mihály, Keló Magdolna, Köteles Ibolya, Kulcsár Etelka, Lajos Mária, Madár Éva, Mari Imre, Mészáros Tivadar, Oláh Sándor, Pap József, Pintér Ernő, Rácz Jolán, Siket Mária, Szabó Erzsébet, Szabó István, Szabó Lajos, Szabó Sándor, Tamás Mária, Tóth György, Tóth Tibor, Varga Mátyás
1967. A
Árva Éva, Bánffy László, Bánszki Katalin, Benke András, Búcsú Ferenc, Csávás Mária, Csörföly Tibor, Erdei Ágnes, Farkas Katalin, Fodor Éva, Földeáki Zsuzsanna, Halmágyi Pál, Hudák Mária, Janka József, Kardos István, Katus Julianna, Kiss Éva, Kocsis Ernő, Kőrösi Ilona, Kucses Lídia, Mágori Erzsébet, Miskolczi Julianna, Nacsa Ágnes, Nacsa Teréz, Nagy Ferenc, Nagy Katalin, Palázsy Miklós, Pápay Kornélia, Papp Judit, Pőcze Etelka, Rácz Katalin, Szabó Izabella, Székely József, Tóth Gyula, Varga László, Varga Margit, Varga Sarolta
1967. B
Beke Margit, Farkas János, Farkas Margit, Fekete Ágnes, Gyenge Rozália, Horváth Ilona, Horváth Judit, Juhász Éva, Károlyi Görgy, Kopornyik Margit, Marczika Margit, Papós Katalin, Papp Béla, Péli Katalin, Simon János, Sóki Margit, Szabados Ibolya, Szabó Jenő, Szakál Katalin, Stancsu István, Telgarecz László, Tóth József
1967. C
Bencze Irén, Benke Zoltán, Berta Mária, Bíró Anikó, Bokor Ágnes, Dániel Béla, Furák Etelka, Füzes Klára, Gazdag Magdolna, Havas Tibor, Kerekes Sára, Kiss Mária, Kovács Katalin, Kovács Olga, Kozma Rozália, Köteles József, Moravszky Éva, Pap István, Prónai Piroska, Szabó László, Szakács Imre, Szalai Piroska, Szilágyi Gabriella, Tézsla Zoltán, Tihanyi László, Tóth Éva, Török Mária, Török Viktória, Veres József
1967. D
Bárdos Margit, Barta Irén, Bódi Irén, Braun Tibor, Buvár Géza, Csala Katalin, Csillag István, Dauda Ilona, Domonkos Márta, Eiler László, Fazekas Irén, Gombos Mária, Háló Imre, Korom Etelka, Kúsz Mária, Miklós Katalin, Molnár Erzsébet, Pánczél Ilona, Posztós Erzsébet, Rátky Pál, Siket Zsuzsanna, Somodi László, Szalai Viktória, Szopori Ilona, Sztáncs Emilia, Tetézy Erzsébet, Tóth-Kása Izabella, Vig Zoltán, Vigh Eszter, Vígh Mária, Zrubecz Sándor
1967. Szakközépiskolai osztály
Czirok Márta, Csényi Irén, Gera Irén, Hajdu Klára, Halasi Imre, Hoffmann Katalin, Keresztury Anna, H. Kovács Julianna, Nagy Alojzia, Nagy-György Margit, Pap Ferenc, Pap Katalin, Sándor Rozália, Simon Ibolya, Somodi Ferenc, Szabó Gyöngyi, Szabó István, Szántó Julianna, Zsivola Katalin
1968. A
Bonomi Anna, Csík Ágnes, Furák Julianna, Haluska Ágnes, Haluska Mária, Hencz Mária, Kádár Magdolna, Kander Zsuzsanna, Kelemen Matild, Keresztesi Anna, Kiss Zsuzsanna, Kristó Rozália, Mágori Magdolna, Molnár Zsuzsanna, Nyilas Veronika, Papp Éva, Pintér Erzsébet, Prehoffer Éva, Rácz Éva, Rakonczai Judit, Rédai Emese, Soós Zsuzsanna, Szabó Katalin, Szabó Margit, Szabó Zsuzsanna, Szilvási Julianna, Szűcs Mária, Takács Zsuzsanna, Vígh Etelka, Wéber Gizella
1968. B
Bárdos János, Bordás Ilona. Botos Gyula, Börcsök István, Buzás László, Cziriák Mária, Döme Éva, Gábor János, Gyuroski Sándor, Igaz István, Institoris Zsolt, Kerekes László, Kópiás András, Kovács Piroska, Lakatos Gizella, Majoros Ferenc, Mátó Erzsébet, Mátrai Géza, Mészáros József, Mitrocsák Anikó, Murvai Éva, Orbán Gábor, Péli Katalin, Rácz Éva, Szőnyi Magdolna, Taiger András, Takács Ferenc, Vas Erzsébet
1968. C
Antal András, Balog István, Barta Magdolna, Dauda Etelka, Kocsis Valéria, Lengyel Margit, Mágori Katalin, Majoros Róza, Panyor Sarolta, Pólya Mária, Privinszki Mária, Rácz Csaba, Rafai Ferenc, Sebők Jolán, Szabó Gizella, Szalóki Ilona, Szlovencsák Gizella, Takács Erzsébet, Török Rozália, Varga Anikó, Vörös Sándor
1969. A
Ágoston Erzsébet, Balázs Gyöngyi, Balogi Piroska, Beke Etelka, Csepregi Márta, Csicsely Katalin, Csikós Ella, Felberbauer Irén, Fodor Erzsébet, Gedos Szlávica, Koczkás Julianna, Köblös Éva, Kuti Viktória, Lengyel Piroska, Nagy Viktória, Neparáczki Irén, Richter Anna, Sándor Katalin, Simon Ágota, Stenszky Andrea, Tamás Adrien, Veszelovszki Ildikó
1969. B
Bálványos Zoltán, Batik Irén, Bern Mária, Buza József, Cserha Gabriella, Hegedűs Sándor, Menyhárt József, Móricz József, Nagy Gábor, Nagy Tibor, Oláh Imre, Ombódi Hajnalka, Pallagi Éva, Pipás Erzsébet, Poják Ferenc, Pongó Judit, Schmidt Sándor, Siket Julianna, Sipos György, Sirokmán Ferenc, Szabó Ágnes, Szabó János, Szilágyi Etelka, Tari István, Török Erzsébet
1969. C
André Róbert, Balogh Sándor, Bodor Anna, Fazekas Zsuzsanna, Gábor Vilmos, Gazdag Anna, Gilicze János, Józsa Zoltán, Karauszán Magdolna, Keresztúri Imre, Kocsis István, Lengyel Julianna, Lestár Judit, Lukács József, Molnár Mihály, Nagy János, Nyilasi György, Nyilasi Katalin, Palatinus Ilona, Sipos András, Sulyok Etelka, Szabó Lajos, Szabó Sámuel, Takács Irén, Varga Zsuzsanna, Véghseő Mária, Vetró Julianna, Vigh Rozália, Viseráczki András
1970. A
Asztalos Julianna, Bagaméri Margit, Bálint-Nagy Jolán,Báló Viktória, Borka Zsuzsanna, Czinege Margit, Csapó Irén, Gajda Zsuzsanna, Gém Katalin, Hurguly Mária, Kelecsényi Klára, Kelemen Erzsébet, Korom Éva, Kovács Edit, Köteles Sára, Kusz Gizella, Lónyi Piroska, Lukács Katalin, Marjanucz Mária, Medve Mária, Mező Ilona, Molnár Magdolna, Somodi Mária, Stiaszny Zsuzsanna, Szűcs Erzsébet, Szűcs Zsuzsanna, Pálhidai Erzsébet, Péli Magdolna
1970. B
Báló Magdolna, Barta Katalin, Dobsa Gizella, Eck Erzsébet, Hadik Róbert, Hartai János, Kávási Margit, Kocsis Julianna, Kovács Ferenc, Márfai György, Mező István, Mihaleczki Sándor, Nagy Mária, Péli Pál, Szilágyi György, Tatár Margit, Törőcsik Ibolya, Zágon Katalin
1971. A
Andó Rozália, Bakó Zsuzsanna, Bálint Mária, Bánszki Julianna, Baranyi Éva, Bíró Magdolna, Bódi Rozália, Csányi Ilona, Déri Irén, Dócza Anna, Fekete Julianna, Gregorovics Mária, Hudák Edit, Kardos Klára, Kis Jakab Julianna, Kiss Rozália, Leczki Katalin. Molnár Magdolna, Paku Julianna, Pilinyi Kornélia, Rutzui Katalin, Sulyok Magdolna, Süket Borbála, Szentesi Irén, Tóth Ilona, Viplak Anna
1971. B
Benke Gábor, Cserha Gyula, Engedi Antal, Gilinger Katalin, Hatternik György, Hős Ágnes, Imri Mária, Jakab Ferenc, Jenei Márta, Kaczkó Gábor, Kiss Mária, Kohajda András, László Mária, Mágori Zsuzsanna, Miseta Mária, Nacsa Rozália, Oláh Amália, Pópa Mária, Szabó Zsuzsanna, Szakál Margit, Sziebig Mária, Sztancs Velus, Tóth Irén, Varga Tibor, Venczel János
1971. C
Antal Éva, Bajusz Ildikó Balogh Zsuzsanna, Búvár Margit, Búza Erzsébet, Búzás Éva,Csindó Margit, Daróczi András, Hajdú Erzsébet, Illyés Géza, Isaszegi János Józsa Eszter, Komáromi Margit, Komoly Sánuel, Kotormán Sándor, Kúsz Pál, Lévai István, Mező Erzsébet, Mónus Ildikó, Nacsa László, Pakurár Dorina, Sarkadi Csaba, Simon Mária, Spák Valéria, Szentesi Éva, Varga Erzsébet
1972. A
Árvai Judit, Balázs Erzsébet, Balázsi Péter, Bősze Zsuzsanna, Csele Judit, Csikota Gyöngyi, Czavar Eleonóra, Diószeghy Éva, Gazdag Julianna, Gazsó Etelka, Gazsó Klár, Gőgh Edit, Hájas Géza, Juhász Katalin, Kovács Zsuzsanna, Kubicsek Katalin, Marjanucz Aurél, Molnár Ilona, Nacsa Ágnes, Nagy Ágnes, Nagy Katalin, Pongó Zsuzsanna, Ravasz Éva, Szabó Julianna, Szalai Rozália, Telgarecz Mária, Vajda Magdolna, Vékony Piroska
1972. B
Bacsa György, Búza Katalin, Faragó Magdolna, Flóchiusz Zoltán, Fodor Éva, Gazdag Edit, Hadik György, Halász Katalin, Háló Zsuzsanna, Kaskötő Gizella, Kávási Mihály, Keczer Zsuzsanna, Kerekes Ilona, Koósz Zsuzsanna, Miseta Rozália, Nacsa Zoltán, Nagy Attila, Pavluska Péter, Szalai András, Székely Margit, Szentpéteri Erszébet, Tamás Etelka, Tatár Ágota, Vígh Zoltán, Zágon Éva, Zomborácz Zoltán
1972. C
Benke Géza, Csikota Rozália, Endes Olga, Horváth Zsuzsanna, Jancsik Lidia, Kapitány Ilona, Klein Ágnes, Kocsis Erzsébet, Komáromi Katalin, Nagy Margit, Novák Ilona, Oláh Edit, Sipos Jenő Soós Katalin, Szántó Ida, Széll Imre, Szilágyi Imre, Tokai Ferenc, Tóth Ernő, Tóth Erzsébet, Tóth Ilona, Tóth Mária
1972. D
Bálint Judit, Bozsogi Mária, Debreczeni Éva, Dobsa Éva, Dócza Julianna, Fodor Rózsa, Hári Mária, Horváth Csilla, Horváth Etelka, Iglódi Mária, Kishalmi Gyöngyi, Kiss Margit, Kozsuch Éva, Lengyel Erzsébet, Maroster Judit, Marozsán Irén, Pápay Beáta, Péli Julianna, Rácz Emőke,, Schummer Magdolna, Stiaszny Mária, Sulyok Júlia, Szabó Zsuzsanna, Vastag Valéria, Vízhányó Anikó
1973. A
Balda Piroska, Bálint Zsuzsanna, Bandur Mária, Bodzsár Erzsébet, Boleman Mária, Chovanyecz Anna, Csomós Mária, Czakó Erika, Demkó Erzsébet, Erdei Judit, Fekete Ilona, Halász Mária, Hegedűs Ibolya, Holló Sára, Juhos Erzsébet, Kisfügedi Zsuzsanna, Kotormán Katalin, Kovács Erzsébet, Körmöczi Judit, Maglóczki Éva, Magyar Erzsébet, Márkus Edit, Molnár Éva, Nagy Erzsébet, Nagy Katalin, Nagy Zsuzsanna, Pap Edit, Rédai Márta, Seres Éva, Széll Ágnes, Törőcsik Etelka, Vajda zsuzsanna, Varga Rozália, Vastag Anna, Vinczán Ilona, Vincze Katalin
1973. B
Bálint Margit, Baranyi Erzsébet, Barna Szilárd, Baróczi Tamás, Bíró Sándor, Busa Mihály, Búvár Etelka, Csepregi Zsuzsanna, Dobi László, Domokos Mária, Fazekas Dénes, Hunyadi Zsuzsanna, Kardos Mária, Keczer László, Kiss László, Kormányos Éva, Lóczi István, Malatinszky Georgina, Markos József, Maróti Pál, Miseta István, Nagy László, Pipicz Ilona, Rozsnyai János, Seprenyi Imre, Szabó Etelka, Széll István, Sziebig Ferenc, Takács Éva, Tamás György, Tánczos János, Végh Imre
1973. C
Antal István, Benczik Sándor, Bürgés Magdolna, Dinnyés Erzsébet, Farkas-Józsa Anna, Fazekas Irén, Gergely Anna, Hegedűs Zsuzsanna, Hódi Márta, Horváth Anna, Johonyák Tibor, Kankai István, Kerekes Gizella, Kis István, Koczkás Éva, Komoly Tamás, Kovács László, Köblös Sándor, Lakatos Irén, Langó Gabriella, Liszli Péter, Mátrai Julianna, Moravszki Edit, Nagy Cecília, Nagyőszi Tünde, Pánczél Márta, Rózsavölgyi Mária, Simenszky Gyula, Szabó Éva, Szabó Gyula, Szabó Ilona, Szabó Mária, Szakál György, Szentesi Piroska, Szüllő Gábor, Takács András, Tatár István, Török Ágnes
1974. A
Ambrus Klára, Bayer Hedvig, Benke Erzsébet, Erdei Mária, Erdélyi Zsuzsanna, Gulácsi Zsuzsa, Győri Piroska, Hajdú Erzsébet, Hajósi Etelka, Hódi István, Hovorka Mária, Incze Ilona, Joó László, Kardos Katalin, Kis Anna, Kisvárdai Aranka, Kovács Ágnes, Labáth Margit, Magócsi Izabella, Nagy Jolán, Németh Katalin, Pajer Judit, Pongó Gyula, Sechna Mária, Szeder Katalin, Tápai Borbála, Török Imre, Varga Irén, Venczel Julianna
1974. B
Bak Béla, Baranyi Ilona, Bíborka Judit, Cseh Kálmán, Dóda Kiss Erzsébet, Dornbach Péter, Draskóczy Miklós, Ferencsik Zoltán, Jeszenszky Róbert, Kádár Péter, Kalmár Elvira, Karsai Zsuzsanna, Keresztesi Katalin, Kiss Csaba, Kiss Julianna, Kiss László, Kovács Sándor, Láng Róbert, Németh Klára, Nyilas László, Pásztor Kornél, Szabó Erzsébet, Szabó Sándor, Tarján Tibor, Tóth Éva, Varga Lenke, Vass Péter, Vígh Ilona, Zomborácz Tibor
1974. C
Árva Katalin, Dobos Margit, Faragó Károly, Galambos Ilona, Juhász Zsuzsanna, Kapitány Anna, Kelemen Julianna, Kis Jakab Zoltán, Kovács Irén, Mágori László, Márton Margit, Nagy János, Oláh Gizella, Rizsik Ilona, Sarkadi Attila, Szabó Ágnes, Szabó László, Szakál Gábor, Széll Margit, Széll Mária, Széll Sára, Szögi Magdolna, Szüllő Tibor, Varga János
1974. D
Bálint Éva, Benák László, Benke Marcell, Budai Magdolna, Csávás Mihály, Czirbus Ágnes, Debreczeni László, Fazekas Zsuzsanna, Fekete Éva, Fodor Ferenc, Horváth Katalin, Jancsó Mária, Kis Borbála, Kiss Katalin, Kodrán Klára, Kohajda Ágota, Mágori Magdolna, Marozsán Edit, Márton Miklós, Nacsa Lajos, Nagy Sándor, Rotár Viorel, Siket Edit, Siket Katalin, Szalóki Katalin, Teleki József, Tóth Sára, Varga István, Vass Sándor, Vörös Éva
1975. A
Czovanyecz Anna, Czene Ágnes, Fekete Sarolta, Gulácsi Attila Joó Julianna, Kerekes Zsuzsanna, Kis Ilona, Kobelrausch Magdolna, Kovács Mária, Krcsméri Anna, Kristó Antal, Lelkes Zoltán, Marczika Márta, Mátyás Judit, Nagy Erzsébet, Nagy Etelka, Pállfi Géza, Prehoffer Ágnes, Somodi Mária, Szabó Etelka, Szabó Éva, Szabó Mária, Szani Zoltán, Szántó Ágnes, Székesi Ilona, Széll Adrien, Szikora Éva, Tóth-Mádi Etelka
1975. B
Asztalos Ilona, Báló Mihály, Baranyi Irén, Borók János, Dióslaki Ferenc, Fodor Ágnes, Gráf Zoltán, Hajnal Ibolya, Horváth Lajos, Keresztesi József, Kis László, Koczka Zoltán, Kozma Sándor, Lengyel István, Ludányi Edit, Mészáros András, Nagy Csaba, Oláh Imre, Peremartoni-Virágh Margit, Podolszki József, Polgár Anikó, Rácz Mária, Ribárszki Zsuzsanna, Rója István, Sarkadi Péter, Széll Anikó, Szűcs Lídia, Tamási László, Tisza László, Varga László, Veréb Zoltán, Zomborácz Róbert
1975. C
Antalfi Ágnes, Bakó Julianna, Baranyi Etelka, Böde Tibor, Dankó Gyula, Dobai Zsuzsanna, Fejes Katalin, Gellérhegyi Éva, Halász Julianna, Harcsás Klára, Horváth Antal, Kádár Károly, Karátsonyi András, Kelemen Éva, Kerekes Annamnária, Kovács András, Krobák Edit, Kurusa Mária, Kúsz Márta, Mészáros György, Molnár József, Nagy Anna, Nagy Antal, Nagy György Katalin I., Nagy György Katalin II. Pásztor Zsuzsanna, Szabó Erzsébet, Szabó Margit, Szűcs Antal, Szűcs Erzsébet, Takács Emma, Tisza Zoltán, Varga Gizella, Vass János, Vígh Anikó, Vörös Zsuzsanna
1976. A
Árvai Andrea, Balogi Erika, Csiffári Anna, Daróczi Ilona, Forgó Gábor, Galgóczi Ágnes, Gáspárovics Mária, Gera Irén, Harkai Katalin, Káfony Irén, Kiss Ildikó, Kovács Katalin, Körmöci Eszter, Lantos Gabriella, Nagy Tünde, Németh Mária, Papós Erzsébet, Pataki Ilona, Sarró Ágnes, Simon Zsuzsanna, Szentpéteri Katalin, Sziebig Géza, Tari János, Zöllei Julianna
1976. B
Bajusz János, Bakaity Erika, Balogh János, Draskóczy István, Faragó János, Farkas Katalin, Ferencsik Anna, Fodor Sándor, Gera Imre, Gila Gyöngyi, Goldis Tibor, Horváth József, Horváth Katalin, Hunyadvári Mária, Karakas Sándor, Kiss Irén, Kiss Lajos, Kovács Éva, Kozma Viktória, Köteles Erik, Kratofil Mária, Makszi László, Marosvári Éva, Nagy Gy. Márton, Péli Péter, Sipos Sándor, Szűcs István, Tillinkó Pál, Tiszai Andrea, Tokovics Éva, Vincze István, Viseráczki Irén
1976. C
Balázs Katalin, Bozsogi Zoltán, Debreczeni Zsuzsanna, Gajda István, Gágyor Ilona, Joó Sára, Kávai Irén, Keresztényi László, Koczkás Ilona, Kovács Erzsébet, Láng Edit, Liszli Éva, Marjanucz Aurél, Mátó István, Nagy Tibor, Páll Edit, Patyi Imre, Szabó József, Szűcs Mária, Tóth Zsuzsanna, Veszelovszki Katalin, Vezér Gábor
1977. A
Bacsa Magdolna, Balogh Irén, Bánfi Julianna, Buruzs Mária, Cs. Kiss Mária, Dobai Ágota, Dóri Erika, Döme Mária, Fodor Adrienne, Hegedűs Judit, Horváth Gyöngyi Hosszú Zsuzsanna, Jeszenszky Valéria, Kodrán Mária, Kurai Margit, Kurunczi Magdolna, Lukács László, Macsán László, Nagy Csilla, Nagy Edit, Nagy Ildikó, Pásztor Tünde, Péter Mária, Popon László, Siket Márta, Szűcs Éva, Szűcs Sára, Tamás Julianna, Vágvölgyi Csaba, Vezsenyi Ildikó, Viasz-Kádi Edit
1977. B
Antal Tibor, Boleman Edit, Bucsányi István, Bucskó Ernő, Csávás Irén, Dávid Imre, Fazekas Magdolna, Ferenczi Gabriella, Gazsó Mária, Gilinger Péter, Hajdú Tibor, Haklik János, Hatternik Ibolya, Hős Zoltán, Juhász Csaba, Kabódi Izabella, Kadlecz István, Karsai András, Kazup Zsuzsanna, Kiss Ildikó, Márkusz Judit, Mátó Teodóra, Molnár Gábor, Nagy Tamás, Nádasdi László, Oláh Ildikó, Oláh Zoltán, Pánczél Mária, Romanek István, Szabó Zsuzsanna, Szikora György, Tarján Katalin, Tóth Ágnes, Zsîros József
1977. C
Ádók Jenő, Balázs Ibolya, Báron Katalin, Benke Magdolna, Bódi Erzsébet, Bódi László, Czirják Gabriella, Danis Ildikó, Dobcsányi Györgyi, Endes Tamás, Fodor Ildikó, Horváth Katalin, Juhász Gábor, Kádár Béla, Kecskeméti Beáta, Kecskeméti Margit, Lakita Katalin, Lengyel Irén, Lengyel Mária, Ludányi Éva, Meggyesi Éva, Mészáros Mária, Nagy Mária, Nagy-György Anikó, Puszta Mária, Rója Mária, Suba Judit, Sulyok Erzsébet, Szalóki Viktória, Szentesi Ilona, Szirbik Margit, Szűcs Gyöngyi, Tánczos András, Tóth Andrea, Tóth Margit, Vadaszán Aurélia
1978. A
Ádok Pál, Báló Anikó, Barta Ilona, Benke Éva, Cződör Mária, Fazekas István, Fekete Katalin, Halasi Magdolna, Janek Erzsébet, Kardos Julianna, Cs. Kiss Éva, Kurai Judit, Kürtösi Julianna, Ludányi Teréz, Nádudvari Ildikó, Nagy Ilona, Nagy Margit, Nagy Zsuzsanna, Pataki Olga, Rácz János, Raffai Gábor, Sipos Éva, Szabó Ilona, Szántó Magdolna, Szőke Klára, Szügyi Judit, Takács Ilona, Tóth Tibor
1978. B
Bagosi Sándor, Bîró Sándor, Boros Tibor, Dávid Tibor, Diós Katalin, Fekete Erzsébet, Fodor Zsuzsanna, Gera Tibor, Góg Ildikó, Hadnagy Győző, Horváth Dénes, Horváth László, Kántor Attila,Lónyi Ferenc,Markos Lí-via, R. Nagy Klára, Sipos Ibolya, Sisa Ferenc, Szabó Margit, Szalay Mária, Szepesi Teréz, Tiszai István, Tóth Judit, Vári Anikó
1978. C
Baranyi Erika, Barta Mária, Barta Zoltán, Berta Erzsébet, Csizmadia Edit, Horváth Róbert, Jancsik Ilona, Janecskó János, Jeszenszki Oszkár, Keczer Csilla, Kiss Katalin, Kókai Katalin, Mágori Sándor, Miczki Ildikó, Molnár Zsuzsanna, Nacsa Ildikó, Papp Magdolna, Simon Katalin, Szabó Margit, Széll Julianna, Szögi Erzsébet, Szűcs Katalin, Tilimpás László, Trogmayer Péter, Varga Margit, Veréb Margit
1979. A
Antal Éva, Bálint Rózsa, Bogdán Károly, Buza Magdolna, Deák Zsuzsanna, Debreczeni Ilona, Hajdú Katalin, Hévízi Mihály, Horváth Erika, Kádár Piroska, Kallós Géza, Kerekes Emil. Kinyó Zsuzsanna, Kiss Ildikó,Kocsis Katalin, Kocsis Rozália, Kocsis Zsuzsanna, Kókai Sándor, Kotroczó Béla, Kriska Éva, Marosvári Attila, Mészáros Judit, Molnár Judit, Nagy Éva, Orbán Imre, Papp Anna, Rákóczi Ildikó, Rákóczi Judit, Sáhó Ágnes, Siket Tibor, Szabó Ibolya, Szakáll Erika, Teleki Zsuzsanna, Tóth Ágnes, Varjasi Éva, Vörös Ágnes
1979. B
Bakai István, Benák Ferenc, Darmó Zsuzsanna, Debreczeni Kálmán, Dobi Katalin, Dudás Zsuzsanna, Erdei Gizella, Fazekas Csilla, Gera Zsuzsanna I., Gera Zsuzsanna II., Katona Jenő, Kiefer Márton, Kocsis Katalin, Kúsz István, Mazgon Erika, Mészáros Ágnes, Nagyváradi Zoltán, Oláh Erika, Pap Klára, Pataki Zsuzsanna, Pintér Attila, Puskás Sándor, Repa Ágnes, Széll Sándor, Szilágyi Zsuzsanna, Szűcs-Kiss Lajos, Tóth Gábor
1979. C
Angyal János, Bakos Ilona, Bálint Attila, Berecz Ibolya, Bertus B. Ildikó, Bíró Edit, Börcsök László, Csapó Katalin, Dévényi Zsuzsanna, Dócza Márta, Farkas Sándor, Hájas Kornália, Hódi Aranka, Horváth Etelka, Horváth Ferenc, Imre Katalin, Jakab Katalin, Kander László, Kerekes Mária, Kiss Antal, Kiss Edit, Kiss Ildikó, Kozmér Márta, Kulcsár Zsuzsanna, Ludányi Katalin, Mészáros Edit, Monostori Ildikó, Németh Györgyi Németh István, Orkonyi Enikő, Papp Éva, Popovics Zoltán, Rupa Erzsébet, Sántha András, Siket Edit, Szabó Irén, Szalma István, Szügyi János, Varga Gabriella
1980. A
Bálint Andrea, Benák Irén, Benák Margit, Buza Katalin, Csirik András, Daróczi Katalin, Jenei Gabriella, Joó Gyöngyi, Kocsis Etelka, Korom Gyöngyi, Laskovicz Ilikó, Nagy Éva, Nagy Katalin, Németh Ilona, Olasz Ildikó, Pál Károly, Petrik József, Rácz Zoltán, Sebők Ferenc, Simon Gyöngyi, Szabó Éva, Szarvas Gabriella, Széll Zsuzsanna, Tóth Márta, Török Edit, Varga Tamás, Vass Zsuzsanna, Zsarkó Sándor
1980. B
Balássy Károly, Dobai Gabriella, Fejes Ágnes, Gőgh Antal, Hankó János, Horváth Ádám, Kardos Erzsébet, Keczer Erika, Mágori Éva, Ménesi Zsuzsanna, Németh Csaba, Péli Klára, Práger István, Sarró Julianna, Simon Erzsébet, Sonkovits Árpád, Szabó László, Széll Éva, Szilvási Mária, Szincsok Ildikó, Szokolay Gabriella, Tari Magdolna, Tatár Katalin, Vajda Éva, Varga Etelka
1980. C
Bán Magdolna, Bárdos András, Benke Mária, Börcsök Anikó, Csikós Piroska, Csobán Ildikó, Czvalinga János, Dávid Tünde, Erdei Attila, Farkas Márta, Faluhelyi László, Hargitai Magdolna, Hevesi Zsolt, Horváth Mária, Jani Gizella, Kazup Rozina, Kispál Judit, Koczkás Emma, Konti Erika, Maráczi Margit, Móra Gyöngyi, Mraznicza Gyöngyi, Nagy Marianna, Nagy Zsuzsanna, Pataki Zoltán, Patócs Julianna, Rózsa Miklós, Szabó Gábor, Szabó Sámuel, Tetézi Márta, Varga József, Vízi Róbert
1981. A
Balázs Márta, Bán Éva, Bárdi Ilona, Betkó Tamás, Bödő Gabriella, Erdei Gyöngyi, Jámbor Pál, Joó Judit, Juhász Ilona, Kiss Edit, Kotroczó Márta, Právics Mária, Szabó Anikó, Szabó Gabriella, Szécsi Györgyi, Szilágyi János, Varga Magdolna, Vincze Zoltán
1981. B
Bálint Csaba, Baranyi Éva, Csapó Erzsébet, Dabis Ágnes, Dombi Jenő, Fejes Sándor, Gaál Aladár, Horváth Zoltán, Kelemen Ferenc, Králik Attila, Liker Ildikó, Mágori Rózsa, Mátyási Mária, Mihalovits Beáta, Molnár Erika, Nagy Ágnes, Patkós Győző, Pintér Mihály, Rácz László, Ribárszki György, Sepp Tamás, Tamás Zoltán, Tánczos Éva, Tarjányi Ágnes, Telek Sándor, Tóth László, Tuska Katalin, Varga Anikó, Vida Sándor
1981. C
Bakai Judit, Balla Erika, Buborék Ildikó, Erdész László, Kandó Edit, Kiss Erika, Kiss Julianna, Kocsis Larillia, Kotsis Andrea, Mikulán Katalin, Nagy Lajos, Szabó Erzsébet, Szabó Katalin, Szilvási Tibor, Takács Emese, Török Krisztina, Zsigmond Zsuzsanna
1982. A
Ádók Andrea, Bogdán Emma, Csávás Zsuzsanna, Diós Etelka, Erdélyi Csilla, Fejes Éva, Gera Zsuzsanna, Görbe Erika, Görbe László, Hanczik Veronika, Kocsis Anikó, Kovács Erzsébet, Lukács Nagy Ágnes, Mazgon Ibolya, Mikulán Getrúd, Rábai Gabriella, Rozsnyai Katalin, Szegedi Zsuzsanna, Tóth Piroska, Török Csilla, Török Zsuzsanna, Vass Erzsébet, Vígh Éva
1982. B
Almási Pál, Asztalos Edit, Balogh Julianna, Barta Mária, Bartók Edina, Csapó Csaba, Deszpot Erzsébet, Faragó Erzsébet, Janiga Katalin, Kerekes Margit, Kovács Ferenc, Kun Edit, Nagy István, Neducza Judit, Oláh Judit, Siket Lajos, Sipos Andrea, Szabó Attila, Szabó Gizella, Tari Erika, Vígh Valéria
1982. C
Berki Lilian, Bogáromi Tibor, Czina Edit, Farkas Gyula, Forgács István, Hanó János, Jedlinszki Mária, Kiss András, Kiss Erika, Kovács Ildikó, Kucsora István, Lachata Alíz, Mándoki Anikó, Rikács Zoltán, Süket Ágnes, Szabó Piroska, Viktor Zoltán
1983. A
Bálint Sándor, Bodnár Mária, Bozsár Erika, Börcsök Róbert, Dávid Katalin, Dégi Tünde, Dudás Andrea, Farkas Ilona, Horváth János, Huszár Mónika, Institoris István, Kovács Teréz, Kun Szabó István, Martonosi Ferenc, Mátó Lajos, Mészáros Éva, Nagy Erika, Őszi Ildikó, Ruzicska Katalin, Sebő Ottó, Sipos Edit, Smilák Jolán, Szalay Katalin, Szíjártó Tamás, Szűcs Márta
1983. B
Baranyai Éva, Boros Gábor, Galgóczi Aranka, Gedó Mária, Halof Katalin, Hévízi Tibor, Kardos Erika, Kiss Ágnes I., Kiss Ágnes II., Konti Ibolya, Kovács Attila, Kovács Klára, Mohr Marian, Nacsa János, Nagy Gábor, Nyári Tibor, Scrob Erzsébet, Sulyok Magdolna, Szabó Ildikó, Szabó István, Tamasi Noémi, Tilimpás Judit, Torma Ottó, Török Tünde
1983. C
Baka Mária, Bakaity Gabriella, Diós Ildikó, Gajdi József, Halasi Katalin, Hovorka Edit, Juhász Erika, Kovács Ágnes, Kovács Mariann, Lipták János, Mészáros Tünde, Nagy Jenő, Pásztor Sándor, Petróczy Mihály, Pipis Csilla, Szaniszló Zoltán, Szénási Géza, Szikora Mária, Tatár Ferenc
1984. A
Baczovszki Katalin, Bódi Edit, Bodzsár Zsuzsanna, Bozó Katalin, Daróczi Mária, Gazsi Erika, Halász Anita, Herczeg Edit, Hovorka Mária, Juhász Ilona, Kovács László, Kovács Tibor, Krobák László, Mendei Árpád, Mucsi Andrea, Oláh Katalin, Sariczki József, Sipos Judit, Szántó Gyöngyi, Szekeres Katalin, Szilágyi Péter, Tóth Szegedi Rita, Túri Mária, Vinkó József
1984. B
Anda Éva, Apjok Imre, Bakai Ágota, Balogh István, Borka Éva, Czagány József, Kádár Ibolya, Kardos István, Kis Valária, Kiss József, Kovács József, Lencsés Andrea, Molnár Julianna, Oláh Márta, Papp Mónika, Rácz Mária, Siket Judit, Szabó Katalin, Szendrei Anita, Szigeti Katalin, Takács Tibor, Törőcsik Erika, Zombori Judit
1984. C
Balogh Ágnes, Baranyi Antal, Faragó Beáta, Farkas László, Forgó Géza, Győrfi József, Horváth Edit, Kádár Csilla, Kis Erzsébet, Kis Ildikó, Kisjakab Éva, Kiss Éva, Kojnok Erzsébet, Madár Klára, Megyesi Andrea, Molnár Ibolya, Molnár Zsuzsanna, Nemes Csilla, Soós Attila, Szabó Györgyi, Szabó Zsuzsanna, Szűcs Csaba
1985. A
Asztalos Margit, Barta Anikó, Barta Katalin, Borbíró András, Boros Attila Dobsa Gabriella, Faludi Eleonóra, Farkas János, Galamb Ágnes, Harangozó Zoltán, Horváth Erika, Janovics Márta, Kolarovszki Csaba, Kolarovszki Tamás, Kovács Márta, Kun Angéla, Kun Mihály, Nejkoff Friderika, Rakonczai Katalin, Sipos Zsuzsanna, Szabó Róbert, Szalma Anikó, Tóth Erzsébet, Varga Mónika, Vízi Zsuzsanna
1985. B
Bárdi Anita, Besenyi Ildikó, Czvalinga Attila, Furák Klára, Galgóczi János, Gottl Elza, Gruber Katalin, Gyenes Mária, Háló Katalin, Joó Piroska, Karsai Irma, Kodrán Erika, Kozák Erika, Machalek Viktória, Marosvári Zsolt, Mráz Ágnes, Nádudvari Gabriella, Nagy-György János, Oláh Tamás, Sóki Ibolya, Tamasi Éva, Vass László, Vezsenyi László
1985. C
Balogh Ágnes, Balogh Róbert, Bekán Aurél, Csányi Erika, Dehény Tünde, Fejes Eleonóra, Fiala Edit, Franyó Róbert, Füleki Andrea, Kovács Magdolna, Madarász Mónika, Magony Helga, Papós Borbála, Papp Csilla, Sántha Dóra, Sóki Katalin, Szabó Attila, Szabó Tibor, Szalai Sándor, Szécsi Ágnes, Szikora Ibolya, Tóth Zoltán, Varga Edit, Varga Mihály
1986. A
Abonyi Nándor, Ádok Sára, Antal Angéla, Balázs Tibor, Beke Andrea, Csete Csaba, Czabarka Zoltán, Farkas Róbert, Fejes Judit, Gábor Mária, Gachályi Béla, Jaszovszki Timea, Jó Anikó, Kállai Erika, Klárik Éva, Korom Gabriella, Köblös Erika, Mészáros Irén, Nagy Erzsébet, Purgel István, Ricsányi Judit, Suba Viktor, Szakács Erika, Szalay Gabriella, Tóth Edit, Varga Anna, Zsámbóki Erika
1986. B
Ábrahám Edit, Bugyi István, Csabai Ilona, Csepkó Gábor, Fekete Erzsébet, Gajda Ferenc, Gilicze Magdolna, Horváth Ibolya, Juhász Anita, Kúsz Attila, Kovács Erzsébet, Kukucska András, Lórincz István, Mészáros Mária, Mrsan Anita, Onódi Dóra, Pap Ildikó, Racskó Gyöngyi, Roszkos Mónika, Sarnyai Anikó, Szabó Tünde, Széll Gábor, Szok Délia, Tóth Györgyi, Ujváry Erika, Uracs Ildikó, Varga Tibor
1986. C
Bánhidi Anikó, Benkő Tamás, Csala Ferenc, Dégi Ágnes, Farkas Katalin, Forrai Edit, Hegyi Andrea, Hovorka János, Keresztesi Erika, Kertész Áron, Kónya Gabriella, Kovács Nóra, Kurunczi Mária, Lipták Éva, Marczika Gábor, Pap Gabriella, Pásztor Katalin, Peták Ákos, Rádin Ruzsica, Rédai Edit, Roszkos Zoltán, Tóth Gábor, Ván Erika, Varga Szilvia, Vigh Sándor
1987. A
Abonyi Judit, Balogh Andrea, Börcsök Beáta, Csaba Krisztina, Császár Emese, Debreczeni István, Dénes Katalin, Gruber Erika, Harangozó Attila, Hodák Mária, Kátai Tibor, Kruzslicz László, Laluska Róbert, Mátó Gabriella, Matuska Tamás, Pintér Zsuzsanna, Szabó Edgár, Szabó Katalin, Szabó Zita, Szikszai Sándor, Takács Éva, Tamás László, Tanács Attila, Tóth Tünde, Uj Edit, Varga Edit, Varga Tünde
1987. B
Balla Éva, Balogh Sándor, Benkő Zsolt, Bognár Marianna, Csanádi Katalin, Faludi János, Fodor Jenő, Kerekes Éva, Kerekes Krisztina, Kincses Timea, Kínyó Erika, Kovács Edit, Kurucz Tamás, Martonosi Mária, Mendei Csaba, Mészáros Erika, Nagy Péter, Oláh Alíz, Párizs Csilla, Pavuk Adrien, Rácz Krisztina, Reisz Gabriella, Schőbel László, Simon Edit, Szécsi Andrea, Vízhányó Éva, Vizi Edit
1987. C
Arany Zoltán, Balogh Ibolya, Börcsök Zoltán, Czeglédi Mónika, Dudás Bertalan, Dudás Edit, Ember Zita, Erdei Gabriella, Farkas Erika, Görbe Erzsébet, Halász Marianna, Halmai Márta, Horváth Rozália, Joó Erzsébet, Keresztes Zoltán, Lengyel Ágnes, Németh Gabriella, Oláh Edit, Petre Zsuzsanna, Rózsa Andrea, Stellin Gyöngyi, Szél János, Szűcs Tamás, Tiba Ildikó, Tóth Andrea, Tóth Judit
1988. A
Abonyi Klára, Berényi János, Csigér Marianna, Fehér Norbert, Frankó Tamás, Galamb Tibor, Igrécz Ágnes, Kiss Angelika, Kovács Anikó, Kovács Ildikó, Marczika Judit, Márta Éva, Nagy Andrea, Nagy Judit, Ölei Rita, Pásztor Vilmos, Seres Gyula, Siprikó Zsuzsanna, Szabó Imre, Tamás Natália, Vörös Veronika, Zentay Zsolt
1988. B
Ádók Erzsébet, Ádók Éva, Bencsik Beáta, Czirják Annamária, Csillag Anita, Faludi Edit, Farkas Katalin, Fodor Csilla, Forrai Beáta, Gombkötő Emese, Halász Andrea, Kocsis Enikő, Kurunczi Zsuzsanna, Márton Ildikó, Máté Etelka, Mátó Edit, Nacsa Zsuzsanna, Oroján Ágota, Pestl Andrea, Rácz Szilvia, Simon Judit, Varga Ágnes, Vetró Andrea
1988. C
Balogh Anikó, Bán Péter, Baranyi Eleonóra, Bittó Csaba, Dégi Zoltán, Durányik Judit, Fürge Anita, Görbe Éva, Gruber György, Gyenge Márta, Imre Anikó, Jó József, Kabók Tibor, Kolozsvári Éva, Lakatos Julianna, Mészáros Mónika, Őszi Zoltán, Papp Erika, Rieger Márta, Siha Tamás, Stenszky Beáta, Szabó Eleonóra, Szabó Zita, Szani Edit, Vidasi Diána
1989. A
Antal Ildikó, Bodó Gabriella, Bodzsár Anna, Borbás Tibor, Búza Judit, Danka Ágnes, Erdei Andrea, Eszenyi Marianna, Farkas Nóra, Joó Sándor, Kardos Anita, Keszeli Beáta, Kiss Andrea, Kiss Erika, Koczka Andrea, Köblös Aranka, Láncz Ágnes, Lengyel Krisztina, Luczó Szilvia, Megyeri Timea, Mészáros Csaba, Molnár Mónika, Molnár Zsolt, Nacsa Rita, Nagy Edit, Nemes Piroska, Varga Csilla
1989. B
Anda Tibor, Bárdi Andrea, Bencze Erika, Csáki Eszter, Csorba Anita, Dúl Zita, Ember Ninette, Erdődi Mónika, Fürtön Judit, Gruber László, Hadár Éva, Horváth Judit, Kalmár Nóra, Kiss Márta, Mitnyan Lajos, Molnár Ágnes, Nagy Attila, Nagy Judit, Nagy Mária, Olunani Helén, Oroján Tibor, Papós András, Peterdi Andrea, Rafai Mónika, Simon Erzsébet, Szabó Bernadette, Szabó Márta, Szőke Anikó, Szűcs Attila, Vékony Zoltán, Zalai Marianna
1989. C
Acsay Lajos, Babar Attila, Bajusz Mónika, Bálint Krisztina, Berár Marica, Borbás Erika, Bucskó Róbert, Debreczeni Tamás, Földi Judit, Gál Noémi, Guti Andrea, Harkai István, Huszár Gabriella, Kerekes István, Kesztner Zoltán, Köteles Anikó, Madár Anita, Mészáros László, Mircsov Ildikó, Nacsa József, Nyerges Katalin. Oláh Gábor, Rózsás Erika, Schőbel Timea, Sipos Erika, Szeder Szilvia, Vernyik Ágnes, Vízi Zsolt
1990. A
Baranyi Ágnes, Barna Beáta, Barnóczki Annamária, Benkő Beáta, Berki Gyöngyi, Bojtos Mónika, Horváth Krisztina, Huszár Gabriella, Iván József, Kis Zoltán, Kocziha Magdolna, Olasz Krisztina, Perjés Géza, Szanyi Laura, Sztancsik Ágota, Tarkó Klára, Vörös Krisztina
1990. B
Bajnai Szilvia, Borovics Nóra, Burunkai Tünde, Gera Szilvia, Gulácsi Krisztina, Halász Hajnalka, Jani Edit, Joó Ágnes, Juhász Katalin, Kató Andrea, Kovács Mónika, Martonosi Gyöngyi, Nagy Aranka, Reskó Anita, Szabó Csilla, Szabó Klára, Szabó Roberta, Tamás Mária, Tiszaszegi Rita, Vitoris Adrien
1990. C
Antal Katalin, Babovka Éva, Baranyi László, Báron Szilvia, Bónus Katalin, Csete Timea, Csordás István, Góg Csaba, Gönczy Gábor, Háló Zsolt, Hódi Andrea, Juhász Erika, Juhász Zsolt. Kürtösi Sándor, Nagy Sándor, Oláh Zoltán, Papós Mónika, Rostás Imre, Szabó Edit, Szabó Katalin, Szántó Julianna, Szirbik Ildikó, Szűcs Éva
1991. A
Bakó Szilvia, Benkő Rita, Dékány Magdolna, Farkas Éva, Horváth Mónika, Igaz Katalin, Jó Marianna, Kiss Virág, Kovács Tünde, Köblös Edit, Puruczky Györgyi, Rácz Henriett, Rácz Renáta, Szalma Róbert, Szemes Marianna, Török Edit, Vízhányó Tünde
1991. B
Árva Mónika, Bertus-Barcza Mónika, Borovics Márta, Danka Judit, Dobi Erika, Gyulai Éva, Hovorka Márta, Kondrát Judit, Lele Ágnes, Lengyel Katalin, Mari Lívia, Mészáros Krisztina, Mucsi Katalin, Nagy Anita, Németh Judit, Panyor Etelka, Siromán Anikó, Szabó Gabriella, Szentpéteri Andrea, Szilágyi Edit, Tóth Szilvia
1991. C
Baka Tibor, Debera Csaba, Elefánti Harald, Ember Péter, Erki-Kiss Zsolt, Farkas Annamária, Fekete Beatrix, Ferenczi Mónika, Földi Nóra, Görbe Anikó, Hadár Edit, Horváth Tibor, Igaz Hajnalka, Kádár Gabriella, Kerekes Arika, Kócsi Csaba, Kréz Tibor, Mitnyan Mónika, Molnár Gábor, Olasz Kitti, Pannonhalmi Antal, Patonai Beáta, Pernye Szilvia, Póka Edit, Rácz Tibor, Rédai Gabriella, Sóki Anett, Tóth János, Vas Róbert, Zombori Andrea
1992. A
Bálványos Csaba, Fülöp László, Gera Krisztina, Horváth Anna, Horváth Tünde, Iván Szabolcs, Kakulya Mónika, Kovács Andrea, Lenti Angelika, Marti Miklós, Novák Andrea, Rácz Csaba, Rácz Timea, Rédai Anita, Sarkadi Györgyi, Séra Zsolt, Váradi Nóra, Varga Péter, Varga Szabina
1992. B
Bajusz Anita, Dömötör Emese, Engedi Mónika, Fekete Gabriella, Fodor Beáta, Forrai Barbara, Földesdi Edit, Földesdi Margit, Földesdi Mária, Gulyás Anikó, Háló Mónika, Kalász Éva, Kardos Erika, Kovács Erika, Kovács Szilvia, Kovács Tünde, Macskási Mónika, Molnár Beáta, Patonai Emese, Pohobics Emese, Prónai Mónika, Szabó Edit
1992. C
Acsay Hedvig, Baji Attila, Barta Melinda, Benyiczki Timea, Berár Olga, Bertus-Barcza Anikó, Bite Éva, Bodnár Melinda, Czabarka Erika, Dobai Mónika, Ecsédi Ágota, Furulyás Zsuzsanna, Gilicze Tamás, Gyulai Gabriella, Kiss Mónika, Kovács Ágnes, Kürtösi Balázs, Molnár Szilvia, Náfrádi Magdolna, Nagy Judit, Papp Ferenc, Petőfi Renáta, Pipis Pál, Sirokmán Ildikó, Sojnóczki Hajnalka, Szabó Nóra, Szalai Henrik, Szűcs Henrietta, Szűcs Tamás, Varga Edit, Völgyesi Miklós
1993. A
Ábrahám Éva, Bárdos Géza, Bátorfi Melinda, Bihari Ágnes, Borsos József, Czeglédi Melinda, Csávás Norbert, Dániel Réka, Erdei Györgyi, Farkas Csilla, Ferenczi Szilvia, Földes Attila, Gémes Gábor, Gerzanits Nikoletta, Godó Henriett, Haluszka Bernadett, Juhász Ildikó, Kajtár Péter, Kelemen Csilla, Kis Franciska, Kovács Attila, Kovács Katalin, Köteles Dóra, Makra Hajnalka, Mucsi Zoltán, Péli Éva, Petrik Zoltán, Rácz Ágnes, Rimovszki Annamária, Schulteisz Ottilia, Sümeghy Balázs, Tapasztó István, Tamási Mariann, Tóth Gábor, Varga Andrea
1993. B
Árva Cecilia, Bagaméri Andrea, Bakos Beatrix, Balogh Márta, Botlik Anita, Bús Julianna, Gera Ibolya, Győrfi Emese, Hajdú Mónika, Halmai Éva, Horváth Edina, Juhász Ildikó, Juhász Tünde, Kiss Andrea, Kotormán Zita, Kovács Dolli, Krizsán Andrea, Pap Zsuzsanna, Rácz Mariann, Szabó Ágnes, Szabó Beatrix, Szőke Edit, Takács Györgyi, Tóth Erika, Venczel Margaréta
1993. C
Balás Levente, Balogh Szilvia, Bánhidi Zoltán, Bencze Márta, Bihari Levente, Czolner Krisztián, Gera Andrea, Horváth Anikó, Kontár Tihamér, Lónyi Beáta, Maczkai Krisztina, Martonosi Csaba, Matkócsik Anett, Molnár Sándor, Naszradi Edit, Németh Andrea, Oláh Anita, Posztós Mónika, Raffai Erzsébet, Rácz Attila, Ruzsity Krisztina, Simon Andrea, Somodi Gabriella, Tóth Edit, Tóth Hortenzia, Varga Edit, Wéghseő Henriett
1994. A
Ács Henriett, Baranyi Bettina, Baróczi László, Barta Krisztián, Bittó Renáta, Bódi Tünde, Erdélyi Dóra, Erki Kiss Gábor, Fejes Róbert, Füleki Ágnes, Gazdag Anett, Hadár Gabriella, Hajdú Andrea, Halász Péter, Hegyi Judit, Hornok Edina, Joó Judit, Kakulya Gabriella, Karácsonyi Anikó, Kátai Tamás, Kiss Edit, Kiss Goldina, Kiss Szilvia, Komáromi Andrea, Konti Nikoletta, Köblös Adél, Mészáros Edina, Nagy Adrienn, Nagy Zita, Rácz Márta, Schmera Csaba, Sümeghy Ádám, Szarvas Júlia, Török Csaba, Vizhányó Gábor
1994. B
Ábrahám Erzsébet, Balázs Ivett, Baranyi Éva, Bukó Henrietta, Burai Andrea, Busa Szilvia, Dani Melinda, Dégi Tamás, Dragon Tamás, Erdei Erika, Hegedüs Henrietta, Hős Ágnes, Hullmann Éva, Izsák Krisztina, Joó Regina, Kádár Erika, Kaskötő Ildikó, Katona Miklós, Kollár Edda, Kómár Mátyás, Majoros Melinda, Mészáros Enikő, Németh Erika, Rácz Edit, Szabó Éva, Szántó Nóra, Szilvási Endre, Váradi Hajnalka, Vig Krisztina, Zsikai Edit
1994. C
Bakai Katalin, Bálint Nagy Csaba, Baróczi Johanna, Berecz Gábor, Bite Márta, Fári Katalin, Gábor András, Horváth Ildikó, Igaz Györgyi, Jancsik Sándor, Jó Ferenc, Kelemen Dénes, Kiss Bernadett, Köblös Marianna, Lóczi Gábor, Olasz Katalin, Olasz Szilvia, Pánczél Krisztina, Penyák Györgyi, Pilinyi Éva, Sipos Szilvia, Szabó Mihály, Szabó Nelli, Száz Gizella, Tézsla Ágnes, Vajda Ágnes, Vas Annamária, Vigh Attila
1995. A
Biró Gabriella, Cernó Hajnalka, Debreczeni Gábor, Galgóczi Melinda, Gémes Krisztián, Győri Erika, Halasi Anita, Halász Annamária, Haluszka Zsuzsanna, Harkai Rita, Kátai Bettina, Kovács Lotti, Menyhárt Edit, Mészáros Ildikó, Novák Beáta, Pál Richárd, Pintér Erika, Rakonczai Zsanett, Sarnyai Csaba, Szabó Ágnes, Szirbik Mária, Vadlövő Árpád
1995. B
Antal Attila, Balda János, Baráti Péter, Bartha Attila, Dabis Krisztina, Derdák Ibolya, Erney Orsika, Farkas Timea, Gazdag Ágnes, Gera Zoltán, Havancsák Hajnalka, Hell Gabriella, Huszár Szabolcs, Igaz Mónika, Kis Jakab Zoltán, Kobolák Andrea, Kovács Tibor, Mata László, Olasz András, Papp Antal, Puruczky József, Szalma Dóra, Szigethy László, Szilvási Levente, Tarkó Gábor, Torma József, Tóth Bernadett, Vajda Hajnalka, Verseghy Veronika, Wéber Zita
1995. C
Balázs Alexandra, Biró Eszter, Boldizsár Szilvia, Borsos Barbara, Csaba Orsolya, Erki-Kiss Anita, Fekete Gabriella, Horváth Andrea, Hudák Csilla, Jani Gábor, Kohajda Timea, Koncz Izabella, Mágori Balázs, Ménesi Mária, Nadobán Zsuzsanna, Nágel Róbert, Nagy Ildikó, Neparáczki Mariann, Sánta Katalin, Selmeczi Ferenc, Siket Laura, Szekeres Márta, Szilágyi József, Tóth Attila, Tóth Edit, Tóth Róbert, Trencsényi Mariann, Vizhányó Lidia
2008. B
Borbás János, Fodor Henriette, Fülöp Adrienn, Géja Katalin, Gera Gábor, Jancsik János, Kiss Eszter, Kocsis Lili, Laurencsik Beatrix, Mágori Edit, Molnár András, Nagy Nikolett, Nagy Réka, Naszradi Nándor, Papp Ágnes, Sisák Tamás, Süket Anikó Erika, Szabó Ágnes, Szilágyi Tamás, Tamás Júlia, Török Zoltán, Vizi Zsolt
2011. A
Bajusz Balázs László, Bódi Zsanett, Czebe Norbert, Csapó Henrietta, Cseh Petra, Fábián Krisztián, Fejes Bálint, Kádár József, Kemény Ágnes, Király Mónika, Kis-Jakab Tímea Éva, Kozma Péter, Kúsz Rita, Mircsov Róbert, Molnár Szabina, Mucsi Anna, Műhelyi Marietta, Nagy Kitti, Pánczél Kitti, Papós Tímea, Rácz Vivien, Rakity György, Szabó Zsuzsanna, Szalai Szilvia, Szurovecz Nikolett, Vidéki Renáta
2011.B
Antal Dorka, Barta Bettina, Binecz Gábor, Czagány Dorisz, Dobó Gyöngyi, Dóczi Alexandra, Gajáta Fanni, Inokai Orsolya, Jancsik Gergő Zoltán, Kovács Alexandra, Mátó Kamilla, Molnár Tamás, Morauvszki Nikolett, Nagy Ildikó Piroska, Németh Mónika, Néveri Cintia Rita, Rácz Szabolcs, Sata Szilvia, Széll Márk, Szilágyi Flóra, Takács Nóra, Varga Vivien, Vígh Éva Katinka, Tóth Timotheusz
2011.C
Bakos Endre, Benyóczki Fanni, Boros Anett Réka, Csanádi Viktória, Dudás Krisztina Márta, Erdősy Doris, Gilinger Zsolt, Görbe Richárd, Hajdú Renáta, Hepp Eleonóra, Juhász Zoltán, Kerekes Réka, Kiss Gergely, Kiss Ivett, Kiss József, Kiss Orsolya, Kovács Enikő, Kulcsár Ádám, Lovasi Virág Dóra, Madár Anita, Magyar Gergő, Nagy Barbara, Somodi Gergő, Szabó Boglárka, Szabó Renáta, Szabó Tamás Zsolt, Szél Adrienn Liliána, Szlama Bence, Tóth Gergő, Uracs István, Zajti Nikoletta
2011.D
Badó Emese, Bárány Orsolya, Baranyi Roland, Benkő Balázs, Bertus-Barcza, Dávid, Boldizsár, Zoltán András, Csapó Anna Katalin, Dégi Mónika, Dénes Dóra, Erdélyi Andrea Mária, Gombkötő Bianka Tímea, Jenei, Kristóf Sámuel, Jung Julietta, Kardos László, Kis Richárd, Kiss Alexa, Kiss Gabriella, Kristó Tamás, Kun Kitti Kata, Németh Márta Dóra, Orincsai Roland, Paulik Ildikó, Sinka Dániel, Sós Kinga, Szász Eszter, Szécsényi Dániel, Szekeres Tímea, Szép Boglárka, Szilágyi Péter Imre, Szűcs Anita, Török Nikolett, Üveges Zsófia, Veréb Marietta, Virovecz Gergő
2012.A
Báló Bence, Baranyi Gergő, Bozsogi Dóra, Dömösi Diána Kitti, Fekete Vivien, Gergely Zita, Görbe Ádám, Görbe Lilla, Gyúró Fanni Krisztina, Jáksó Hajnalka Regina, Kiss Dávid, Langó István, Molnár Kitti, Nagy Bendegúz Attila, Opre Dániel, Pintér Felícia, Sajtos Bettina, Siket Máté, Szebenyi Szabrina, Szél Dániel, Szilvási Vivien, Takács Ákos, Varga Balázs János, Vizhányó Zsanett
2012.B
BAKAI BOGLÁRKA, BALÁZS GERGELY, BALÁZS TIBOR, BALOGH ANETT, BÁRÁNY MIHÁLY, BENÁK SÁNDOR, BORBÁS BENCE, Dóczi László, FARAGÓ SZABINA, GÁSPÁR KRISZTINA, HATI BENCE, JENEI DÁVID ISTVÁN, KAÁRI DÓRA, KABAI CSABA, KIS EVELYN, KISS KRISZTINA, KOZMA ÁKOS, LAKATOS BÁLINT, Major Ildikó, MÉREG NÓRA, Molnár Roland, NAGY ERIK, Simon Árpád, SZOK ZSOLT ISTVÁN
2012.C
ANTAL MÁTÉ, ATODIRESEI BEATRIX, BENCZE ENIKŐ, Bihari Dávid, Csipkár Renáta, DEBRECZENYI BIANKA, DÓCZI ANNA, Fejes Laura, GAVRÁN DÓRA, HALÁSZ NOÉMI, Kelemen Zsófia, KOLOZSVÁRI ZSANETT, KOVÁCS RÉKA, LANGÓ DÁNIEL, MAKÁN GERGŐ, MOLNÁR NIKOLETT VIVIEN, MURVAI DIÁNA, ÖRDÖG EDINA, PÁLHIDAI ANETTA, POZSÁR ZITA, SZABÓ ALIZ, SZABÓ MARTINA, SZÁSZ LILLA, SZÜGYI RÉKA, VARGA VIKTÓRIA MÁRIA, VÁRI LÁSZLÓ, VOJKA MARTINA
2012.D
Bába Hajnalka, BARÁTH EVELIN, BOZSÓ BRIGITTA ÁGNES, BRIJÁK DÁVID, CSÁVÁS FANNI, CSEH TAMÁS JÁNOS, CSIKOTA VIVIEN ÉVA, FEHÉR ANNA, Forró Petra, GYENES ENIKŐ, JAKAB CINTIA ANETTA, JÁZMIN LAURA, Juhász Dániel, KISS ÁDÁM, KISS JENNIFER, KOTROCZÓ RÉKA, KRIVÁN ZSOLT, RÁKÓCZI BERNADETT ANNA, RAKONCZAI KITTI, Rózsa Krisztián Mihály, SZALAI ODETT, SZILVÁSI EMESE, TÓTH KINGA, TOTOBÉ LÍDIA, ZEITLER ÁDÁM
2013.A
Apjok Nikolett, Balássy Gábor, Balogh Róbert, Boros Bea, Csizmás Klaudia, Deák Anna Fruzsina, Engedi István Péter, Fábián Timea Anna, Horváth Evelin, Horváth József, Horváth Nóra, Juhász Dávid, Kertész Enikő, Kusz Ágnes Tímea, Langó Dániel, Marsi Annamária, Nagy Brigitta Zsanett, Pindur Dániel, Pipicz Tamás, Puszta Gréta, Siket Bence, Simon Edina, Sinka József, Szabó Anikó, Szász József András, Tamás Barbara Irén, Vincze László
2013.B
APRÓ ORSOLYA RÉKA, BAKÓ KÁROLY, BODÓ PÁL BOLDIZSÁR, BORÓK ZSUZSANNA CLAUDIA, BOROS ERIK, CZAGÁNY BLANKA, CSEJTEI ÁGNES, DOBÓ NIKOLETT, Frankó Anna, GERA JENNIFER, Juhász Bence Zsolt, JUHÁSZ VIKTÓRIA, KASKÖTŐ MÁTÉ TIBOR, Kócsy József, LAKATOS JÓZSEF, MARTONOSI VIKTOR MARTIN, MÉNESI MARCELL, Molnár Brigitta, NÉMETH ANNA, PALLAI TAMÁS, Simon Attila, SIPOS BENCE, SZÁSZ TÜNDE, TELBISZ ANETT, TÓTH ANDREA, TÓTH GÁBOR
2013.C
ANGYAL ADRIENN DÓRA, BALOG LILLA, Balog-Vig Klaudia Polett, BEDECS BOGLÁRKA, Dán András, DINNYÉS VIOLETTA, DOBSA BRIGITTA, GABNAI BENCE, GERA ANDREA, GOLDIS BRIGITTA KATA, GULYÁS EDINA, Kondrát Debóra Hanna, NAGY ADRIENN, NÉMETH ANITA, PAKU TÜNDE, PALOTÁS PATRIK, PÉLI ANDREA, Prohászka Csaba, PRÓKAI ADRIÁN, SEMETKA MARTINA KINGA, SIPOS ADRIENN, SUHAJDA LEVENTE, SZABÓ ÁDÁM, SZELES BRIGITTA, SZEMRÉDI NIKOLETTA, SZURGENT REGINA DEBÓRA, TÖRÖK BARBARA, Túri Nikolett, VERÉB ESZTER, NAGY GERGŐ
2013.D
Bárány András, BÁRDOS RENÁTA, BENKŐ BIANKA, DUDÁS BETTINA, FEJES SZILVIA, GYENGE PETRA BOGLÁRKA, JUHÁSZ CSENGE, KISS NOÉMI, KÖRÖMI BENCE, LALUSKA MÁRK, NAGY BERNADETT LAURA, SÁFÁR BARBARA, SLAJCHÓ VALENTIN, Szűcs Ádám Imre, TAKÁCS ÁDÁM, Tóth Zsolt, TÖRÖK VALENTIN, TRAUER ÁKOS
2014.A
Bittó Péter, Burai Fanni, Farkas Barna Péter, Fekete Dzsennifer, Ferka Ádám Norbert, Hódi János Tamás, Igaz Balázs, Juhász Jónás, Kádár Boglárka, Kardos Vivien Kata, Kovács Norbert Zoltán, Kúsz Vivien, Mészáros Máté, Mészáros Mihály, Molnár Petra, Ortutay Márk, Sebők Dániel, Szabó Dominik, Szalai Klaudia, Szeredi Medárd András
2014.B
AMBRUS ISTVÁN, BAJNÓCZI DOMINIKA ILDIKÓ, BAJUSZ BÁLINT, BALÁZS GRÉTA ANDREA, BALDA ANDREA, Baranyi Zita, BARTA BENCE PÁL, BENÁK KATALIN, CSALA ENIKŐ, CSIKI PATRIK, FARKAS SZILÁRD VIKTOR, Fodor Diána, FORRÓ RICHÁRD, GRUBER BALÁZS, HORVÁTH ZSUZSANNA, KARAKAS DÁVID, KARDOS GÁBOR, KOCSÁRDI DÁNIEL FERENC, László Nikolett, NÉMET EDINA, Oláh Tímea, PAPP RICHÁRD, RÁCZ MÁTÉ, RÓZSA NIKOLETT, SISKA ALEXANDRA ETELKA, SZABÓ DÁNIEL, SZÜGYI ÁDÁM, Török Ákos, VARGA ERIKA, VITORIS LÁSZLÓ DÁVID, ZOMBORI RÉKA
2014.C
Bacskulin Kata, CSANÁDI MÁRTA LILI, DEBRECZENI GVENDOLIN, Dudás Alekszandra, Dudás Dániel, GERA DÁVID, GOMBKÖTŐ ALEXANDRA, HALÁSZ TIBOR, HORVÁTH VERONIKA GABRIELLA, Kenyeres Kornél, KOHAJDA WENTHOLIN LORETTA, MARKÓ GINA, MÉHES ALEXANDRA, MIKLÁN LILLA, NÉMETH GÁBOR, PÉCSI RAMÓNA ERIKA, SUHAJDA CSEPERKE RÉKA, TÓTH VIKTOR
2014.D
ANDRÁSI MIKLÓS, BALÁZS BENCE TIBOR, BIRÓ KRISZTIÁN, Csíki Otília Liliána, DÓCZI DIÁNA, Erdei Melinda, FARKAS BRIGITTA, FÓRIÁN EVELIN, FÜLÖP BOGLÁRKA, HAKLIK JÁNOS Zsolt, INOKAI ZSÓFIA, JUHÁSZ KITTI, KISS DÁNIEL, KÓRÓDI MÁRK, Kovács Attila, KOVÁCS MARCELL, KRIVÁN BALÁZS LÁSZLÓ, LAJOS ÁGNES LILLA, MOLNÁR ZSÓFIA, PALLAGI MÁTYÁS, PIPIC BARNABÁS, SZABÓ SÁRA, SZILÁGYI DANIELLA, TÉZSLA TAMÁS, Tordai László, VARGA MÁRTA MARGIT, VERÉB FANNI, VIRÁGH DÁNIEL LÁSZLÓ
2015.A
BANYÓ ANITA MÁRIA, Békési Bella, Bognár Brigitta, Borka Gergő, Csányi Levente, Csapó Rebeka, Engedi Bálint József, Hajdú Tamás, Joó György Dávid, Kasik Bence, Kékesi Enikő, Kiefer Gréta, Kiss Atilla, Medvey Orsolya Rita, Orosz Levente, Rajos Jázmin Edit, Szabó-Stenszky Réka, Tapasztó Dávid, Tóth Roberta, Vajka Bence, Vas Róbert Péter
2015.B
ÁDÓK HENRIETTA, BRIJÁK ORSOLYA, BÚZA IBOLYA VIRÁG, CZÉKMÁN CSABA MÁRK, DIÓS DÓRA, Engedi Norbert Gábor, FARAGÓ ANETT, FORRÓ FELÍCIA, GYENES LILI, HORVÁTH ORSOLYA, Horváth Petra Luca, Józó Szilvia, Kerekes Gergő, Kondrát Sámuel, Kotroczó Kinga Fanni, Kozma Laura Eszter, LŐRINCZ LÍVIA CSILLA, MÁNDOKI FANNI, MEZEI SZONJA ERZSÉBET, Műhelyi Alex, OLÁH GRÉTA, Opre Szabolcs, ORBÁN TIBOR, PAP FRANCISKA, PATAI BOGLÁRKA, PETROVICS ATTILA, SZABÓ BOGLÁRKA, Szilassi-Horváth Réka, SZIRBIK TAMÁS, TOKAI BARBARA, TÓTH BOTOND
2015.C
BARANYI ANNA FRUZSINA, Farkas Vilibald Eugén, Gál Patricia, IMRE REBEKA ADÉL, JANEK ANETTA, JELENOVITS ÉVA, KÁDÁR TAMÁS, KIS ÁDÁM, Kurai Abigél Judit, Laudisz Levente, MISKOLCZI MÁTÉ JÓZSEF, Murvai Gábor János, NAGY GELLÉRT JENŐ, NÉMETH ALEXANDRA, PIPIC DOMINIK, POZSÁR ÁRON, ROHONKA ARANKA, Sáfrány Alexandra, SURÁNYI ERZSÉBET, Szanda Imola, TÖRÖK DOMINIKA, URBÁN BALÁZS, Vass Tibor Ákos, VINCZE BALÁZS János, Wöller Krisztina Edina
2016.A
Baranyi Bence, Bittó Dániel, Domján Ferenc, Eiler Máté Miklós, Görbe Zsófi, Kádár Gabriella Kata, Kertész Ferenc, Koósz Nóra Rebeka, Martinusz Dávid, Molnár Dóra, Molnár Odett, Műhelyi Felícia, Nagy-György Balázs, Pusztai Martin, Pusztai Mátyás, Rédai Veronika, Sipos Bence Bálint, Takács Ádám, Varga Luca, Vigh Vivien Mercédesz, Virágh Hajnalka Ildikó, Vörös Adrienn
2016.B
Balogh Fanni, BÍRÓ DZSENIFER, ERDEI RENÁTA, ERDŐSI GERGELY, FALUDY OLÍVIA, FÁRI EDIT, Hedrich Dávid, HEGYES SZABOLCS, Korondi-Józsa Henrietta, MURVAI PANNA, RÓNAI BENDEGÚZ, Sallai Zsuzsanna Henrietta, Savanya Anna Sára, SAVANYA SÁNDOR JÓZSEF, SIHA DÓRA, SIMONFI EDINA HAJNALKA, SLAJCHÓ ADÉL, SZALMA HÉDI, SZEBENI ESZTER, SZÉL EVELIN, SZÜCS BALÁZS, TAPASZTÓ FANNI, TÓTH NORBERT, TÖRÖK KITTI
2016.C
BALÁZS JULIANNA BETTINA, BARANYI VILMOS, Barna Richárd, BÍRÓ SÁMUEL, Boros Franciska Leonetta, BÖRZSEY BARNABÁS, CZEBE ÁDÁM, CSIKOTA MÁTÉ IMRE, Enyedi Bertalan, ERDEI JÁNOS, Fletan Beatrix, Illés Ádám, JUHÁSZ ÉVA, KINCSES NOÉMI MÓNIKA, KOVÁCS PÁL VIDOR, LÁZÁR KITTI, MOLNÁR BOTOND HUNOR, RÁCZ ERIK, REPCSÁK PÉTER, RESTÁS CINTIA, SIROKMÁN ZOLTÁN, Széll Viktor, TENCZER TAMÁS VIKTOR, ÜRMÖS LÁSZLÓ, VASS DÓRA
2017.A
Antal Eszter, Békési Bettina, Botlik Szabina Ildikó, Csiki Botond, Demeter Réka, Fodor Katalin, Gajda Norman, Inokai Máté, Jakab Tifani Regina, Jánosi Eszter Stefánia, Joó Rebeka Zoé, Kis Brigitta Nikolett, Kiss Gergő, Králik Attila, Kupecz Annamária, Kurusa Anna, Latorcai Levente, Maireisz Tímea, Rácz Krisztina Vivien, Szentirmai Klaudia Andrea, Szilassi-Horváth Anna, Szűcs Dániel, Tari Ágnes Renáta, Trauer János, Varga Kristóf, Vass Szabina Blanka, Wagner Ferenc
2017.B
BADÓ ANDRÁS, BAJUSZ LUCA, BENCZIK SÁNDOR PÉTER, BOGNÁR SAROLTA, BÖRCSÖK BLANKA, DOBSA DORINA, HAJRÁN AMANDA, HANÓ ESZTER, JAKSA MERCÉDESZ, KIS KRISZTIÁN, KOVÁCS BÁLINT, Kőrösi Fanni, MÉNESI KAROLA, MOLNÁR BETTINA, NAGY PETRA, PÓPITY ISTVÁN BALÁZS, RÁCZ ERIK, RÁRÓSI EMESE ERZSÉBET, SZABÓ DÓRA, SZAKÁCS LAURA, VARGA BENJÁMIN, VETRÓ KATA, VINCZE MOLLI, VÖRÖS ESZTER
2017.C
Balázs Lizett, Becsei Tünde, BENKŐ FLÓRIÁN, BRIJÁK ÁDÁM ZOLTÁN, CSIZMADIA TÜNDE ANITA, DUDÁS DÁVID ISTVÁN, GÖRBE ESZTER ANNA, GUTI LÁSZLÓ, HERCZEG BARNABÁS, IGAZ HENRIETTA, LAKATOS VERONIKA, MAGOSI HANNA HELGA, MIHALEK GABRIELLA, MOHEBI MIRJAM, NÓVÉ NIKOLETT RENÁTA, Oláh József, RÁCZ PETRA, Sárkány Violetta, SAROPOULOS GEORGIOS, SZEKERES ÉVA, URBANCSOK MARCELL, VASS KINCSŐ VIKTÓRIA, VERES HENRIETTA, Vigh Anasztázia, 2017.D
ASZTALOS PÉTER, BALÁZS MÁTÉ, BARANYI ENIKŐ, CZAGÁNY MÁTÉ, CSIKOTA DOMINIKA, FARKAS DÁNIEL, GEDOS DOMINIK DRAGAN, HADOBÁS REBEKA, HÓZLER VIVIEN, HŐGYES TAMÁS, ISASZEGI MÁTÉ, JANCSÓ GYULA DÁVID, KISS DÓRA, LAKATOS LAURA VIVIEN, Lakita Bettina, MAJÓ BÁLINT, MARTONOSI SZABOLCS MÁRK, NAGY GEORGINA, PÉTER ANNAMÁRIA KATINKA, RÁKÓCZI MÁTÉ, SÖTÉT LIZA, SZABÓ ZSÓKA, SZIRBIK PÉTER, VENYERCSAN CSENGE
2018.A
Berényi Patrik, Bittó Anna, Csanádi Ferenc, Cseh Laura Mercédesz, Dorotovics Zsuzsanna, Gera Orsolya, Hős Zsanett, Kiss Balázs, Kőszegi Ádám, Kulcsár Dominika, Kurai Antal, Mészáros Dorottya, Püspöki Nikolett, Szabó Izabella, Szatmári Nikolett, Szokol Ádám Péter, Takács Dávid, Tóth Viktória, Vajka Petra, Vajka Vivien, Varga Bálint, Varga Martin, Vári Alitta Emma
2018.B
BÁLINT-NAGY ORSOLYA, BALOG ÁDÁM ATTILA, BÓDI BRIGITTA, CZIFRA CSABA, CSEH LAURA, DINNYÉS ESZTER, FEKETE BRIGITTA, FORRAI DÁNIEL, Futó Barbara Anna, GIBA ÁDÁM, GYENGE REBEKA, JUHÁSZ ISTVÁN TAMÁS, KÖTELES BETTINA, LANGÓ DORINA, LANGÓ PATRIK, MACHNITZ KRISZTOFER, MÉSZÁROS ZITA JÁZMIN, PONCZOK ANETT, SZALAMIA LUCA, SZALAY EMESE, SZÁSZ ATTILA, VERES DORINA
2018.C
Bába Csanád János, BARANYI LILI BIANKA, BARTA BOGLÁRKA ZSÓFIA, BÖRZSEY PÉTER, CSIZMÁS LAURA, DEKKER ELIZA, DOMJÁN REBEKA TÜNDE, FORGACI ANGELA, FRITSCH ZSÓFIA, JÁZMIN FANNI, KÁSA CSILLA, KERESZTÚRI DÁVID, KISS BLANKA, LÁSZLÓ LETÍCIA, OLÁH DANIELLA KÍRA, OROSZ MÁRK, PAKSI FANNI, PISECH BORBÁLA, RÁCZ ZOLTÁN, SIPOS MAJA FLÓRA, SZALONTAI ANITA, ZÉKÁNY GABRIELLA
2018.D
BAKOS ALEX, BALÁZS SZABINA, BARANYI LUCA ZSUZSANNA, CSÁKI ANNA, CSIKI NATÁLIA AMARILLA, FARAGÓ BETTINA, GILICZE REBEKA, Kenéz Orsolya Brigitta, KÓKAI ALEXANDRA, Löffler Levente, SCHNEIDER LEJLA ILONA, SZEGEDI ZSOLT, Tóth Martina Angéla, VAS RENÁTA SZILVIA, VIZI VIKTÓRIA
2020. A
Csapó Ivett, Fóris Dominika, Galla Martin, Gules Gabriella, Gules Mihály, Hadár Máté, Joszt Vivien, Kádár Péter Tamás, Kovács Krisztián, Molnár Petra, Nagy Márk Attila, Nagy Norbert Márk, Oláh Balázs, Papp Lilien Viktória, Sarnyai Áron József, Szabó Armand, Szirovicza Fanni Anna
2020. B
Csillag Virág, Farkas Gergő, Galgóczki Zoltán, Hacker Zsófi Anna, Hadobás Dzsenifer, Károlyi Laura, Kúsz Odett, Nagy Gyula Máté, Nagy-György Zoltán Richárd, Páll Zalán, Pásztor Gergő, Patai Zsófia, Pulics Apollónia, Révai Claudiu Valentin, Risch István, Szabó András, Szarka Gábor, Tóth Krisztina, Varga Bence Ákos, Varga Lili, Vincze Adolf, Virág Balázs
2020. C
Bálint Natália, Bencze Dorina, Bende Flóra, Bozsó Ágnes Mariann, Csehó Mihály Sándor, Csjernyik Balázs, Dobsa Kolett, Győri Csaba, Kardos Máté, Kiss Lola, Kiss Nikolett, Kurai Kevin Márk, Márton Zsófia, Martonosi Alexa Eszter, Mészáros Petra, Mihalek Ágnes, Molnár Margaréta, Móricz Adrienn, Nagy Rebeka Tímea, Olajos Jázmin, Rudolf Erik, Szabó Gréta Renáta, Szűcs Lucia, Tóth Boglárka, Tóth Dominik Renátó
2020. D
Péley Domokos Ágoston, Árva Vivien Anna, Baranyi Armand, Baranyi Eszter, Cérna Gábor, Dinnyés Noémi, Gaudi Edina, Hegedűs Lili, Igaz Dóra, Kádár Eszter Teréz, Makra Kitti Krisztina, Molnár Mónika, Nagy-György Dominika, Szabó Réka, Szekeres Réka, Csiszár Attila, Csordás Attila Bence, Enyedi Viktória, Fejes Ádám, Forró Imre, Körösi Barbara, Kurai Kíra Zoé, Lapusnyik Léna, Roszkos Izabella, Szabó Aliz Katalin

125 év tanárai

Abaffy Béla magyar,latin 1897-1918
Ábrahám Antal biológia,földrajz 1954-1956
Ács Sándor testnevelés 1918-1921
Acsay Lajosné orosz,német 1970-1992
Ágoston Béla történelem,földrajz 1948-1994
Albert János magyar,latin 1895-1897
Altmann Jakab latin,görög 1905-1938
Ambrózy Pál latin,görög 1916-1917
Ardos Frigyes biológia,kémia 1903-1904
Bábonyi Tóth István biológia,földrajz 1940-1971
Bak Mária magyar,angol 1959-1962
Dr.Bakai Ferenc magyar 1955-1964
Balázs József orosz,német 1968-1969 1971-1978
Bali Zsuzsanna matematika,földrajz 1976-1977
Dr.Balogh Győzőné szabás-varrás 1973-1974
Baranyi Gizella matematika,fizika 1959-1987
Dr.Bárány Ferencné biológia,földrajz 1965-1967
Barbier Péter magyar,német 1904-1906
Barczán Endre történelem,földrajz 1896-1913
Bárdi Lászlóné szabás-varrás 1966-1973 1973-1974
Dr.Barta Mór latin,német 1899-1900
Bartos Imre magyar,latin 1936-1939
Dr.Batka István egészségan 1939-1949
Berg Pál német,angol 1935-1939
Barkó Györgyi matematika,fizika 1965-1966
Dr.Biborka Ferenc matematika,fizika 1957-1968
Biscontini Tibold matematika,fizika 1907-1918
Blau Ármin matematika,fizika 1925-1926
Bóbis Józsefné orosz 1971-1972 1974-1976
Bojkáné Hadár Mária orosz,történelem 1982-1987
Bokotej Mihány testnevelés 1943-1947
Borbás Tibor angol 1993-tól
Boromissza Jenő magyar,latin 1917-1919
Boros Lajos biológia,fizika 1931-1932
Dr.Borovics Miklós magyar,történelem 1969 1977-1980
Bölcsné Kovács Gabriella orosz,angol 1983-1988
Dr.Bratinkáné Polgár Edit magyar,angol 1977-1981
Brucker Szilárd magyar,német 1937-1940
Budainé Keczer Csilla magyar történelem 1990-től
Buday Géza magyar,latin 1908-1936
Bulyovszki Katalin matematika,fizika 1942-1946
Búzás László történelem,földrajz,német 1952-1968 1970-1980
Csaba László ének-zene 1924-1928
Csaplár Angéla ének-zene 1973-1975
Csapó Gáborné biológia,kémia 1956-1958
Csép Miklós magyar,német 1906-1908
Csighy Antal latin,görög 1907-1911
Csik Zoltánné matematika,fizika 1968-1970
Csirik György matematika,technika,számítástechnika 1992-1994
Dr.Csiszár Imre magyar,történelem 1962-1976
Csornyák Emil testnevelés 1921-1939 1944-1947
Csukás Géza testnevelés 1901-1917
Cyrus Liesl angol 1933-1955
Dalliné Tóth Piroska magyar,orosz 1987
Dályay Anna matematika 1993-1994
Décsy Kornália német 1976
Dégi Imre orosz 1976-1982
Diós Jánosné rajz,kollégiumi nevelő 1986-1992 1993
Domokos Géza matematika,fizika 1950-1976
Donáth Antal ének-zene 1939-1951
Doszkocs Jánosné orosz 1954-1956
Döme Éva orosz,angol 1974-1975
Döme Mihály magyar,német 1945-1952 1957-1959
Durszt Ferencné magyar,angol 1964-1966
Ecsődi Ákos rajz 1940-1952
Elek Sándorné ének-zene 1971-1972
Engi Katalin magyar,angol 1985-1987
Dr.Eperjesi Kálmán latin,történelem 1918-1928
Erdei Etelka biológia,kémia 1958-1984 1985
Dr.Erdei János magyar,történelem 1947-1949
Dr.Erdélyi Pál latin,történelem 1928-1929 1945-1947
Ermann Ferenc latin,görög 1901-1911
Fábján-Nagy Mária biológia,kémia 1985-től
Falábú Jenő matematika,fizika 1920-1939
Farkas János geometria,rajz 1895-1902
Farkas Sándor biológia,fizika,földrajz 1992-től
Fáy Lóránt rajz 1938-1940
Fazekas János mezőgazdaságtan 1966-1967
Fedor László orosz 1958-1965
Fehér Imre biológia,földrajz 1935-1936
Fehérné Pásztor Katalin magyar,ének 1990-től
Felderbauer Róza magyar,német 1954-1959
Franyó Róbert magyar,orosz 1989-től
Franyó Antalné orosz,történelem 1970-1975
Dr.Fried Ármin egészségtan 1896-1920
Furka Árpád fizika,kémia 1955-1956
Fülöp Béla magyar,német 1915-1922
Gábor Andrásné orosz,latin 1987-től
Gál Zsigmond latin,történelem 1914-1926
Galamb Öbön latin,történelem 1919-1932
Dr.Galambos Dezső magyar latin 1911-1917 1926-1937
Galiszné Korcsok Katalin orosz, angol 1980-1983
Gallyas Ferenc magyar, német, orosz 1949-1950
Gebe Mihály matematika, fizika 1898-1923
Dr. Gedeon Alajos magyar, német, orosz 1920-1926
Gera Tibor matematika, fizika, számítástechnika 1987
Gergely Sándor magyar 1954-1955
Dr. Giday Kálmán történelem, földrajz 1943-1948
Góg Mihály matematika, fizika 1962-1992
Goltner Lajos ének-zene 1901-1918
Gombás Katalin magyar, latin 1950-1952
Dr. Gonda József történelem, földrajz 1906-1920
Dr. Gottl Frigyes magyar, történelem 1975-1985
Dr. Gönczy István magyar, német, orosz 1948-1949
Görgényi László tőrténelem, földrajz 1936-1939
Görög Klára magyar, német, orosz 1953-1954
Gruber Györgyné magyar, orosz 1970
Gruber Jánosné mezőgazdaságtan 1964-1967
Gulyás Irén orosz, történelem 1969-1970
Györe Mihály informatika,filozófia 2011-től
Győrfiné Vincze Erika matematika,fizika,informatika 1997-től
Dr. Győrffy István biológia, földrajz 1904-1909
Gyulai Andrásné történelem,földrajz 1949-1950
Hajdú Gyula testnevelés 1939-1940
Hajdú József mezőgazdaságtan 1964-1967
Halász Árpád biológia,kémia 1895-1904
Héger Ferenc magyar,latin 1898-1901
Hecz Antal magyar,latin 1914-1932
Hetvényi Lajos magyar,latin 1939-1943
Hoffman Éva magyar,angol 1945-1949
Hoffman János geometria,rajz 1985-1987 1989-től
Holstein Gyula latin,történelem 1902-1932
Dr. Horváth Mihály latin,német 19058-1909
Horváth Tiborné történelem,angol 1949-1951
Iglói Béla biológia,földrajz 1982-1988
Inczefi Géza magyar,német 1961-1973
Jaeger Imre matematika,fizika 1938-1940
Jakab Sándor testnevelés 1919-1920
Jancsik Mihály magyar,latin 1940-1941
Jenei János rajz,földrajz 1914-1917
Jirkovszky Sándor latin,görög 1970-1980
Jónyer Edit német 1979
Joó Sándor angol 1993-tól
Józsáné Mocsai Andrea német,francia 1976-1982
Juhász Gyula magyar,latin 1913-1918
Kályáni Ferenc latin,görög 1921-1935
Kási Jenő matematika,fizika 1920-1923 1920-1923
Katona Anna német,francia 1942-1948
Dr. Keczer Géza latin,görög 1899-1903
Dr. Keczer Tamás biológia,pszichológia 1970-1977
Dr. Keczes Tamásné történelem,világnézetünk alapja 1956-1990
Kelemen Ferenc ének-zene 1921-1924
Kenyeres István magyar,latin 1939-1942
Kertész Antal matematika,fizika 1947-1950
Kiss Ferenc magyar,történelem,német 1939-1945
Dr. Kissné Jenei Gabriella matematika,angol 1990-től
l Kocsisné Maráczi Margit rajz,földrajz 1981-1982
Dr. Korányi Kálmánné magyar,német 1909-1918
Kordé Imréné történelem,földrajz 1938-1942
Kardos Gusztáv biológia,földrajz 1961-1964
Korenchy Lajos latin,angol 1976-1988
Kormányos Antal biológia,kémia 1971-1972
Kószó Mária ének-zene 1980-tól
Kovács Ferenc biológia,földrajz 1896-1899
Dr. Kovács Gyula latin,görög 1897-1906
Dr. Kovács Károly magyar,latin 1920-1924
Kovácsné Erney Andrea magyar,angol 1988-1990
Kovalik Antal latin,görög 1919-1948
Kozák István testnevelés 1982-től
Kozák Istvánné testnevelés 1994-től
Kozma Sándor matematika, fizika, technika 1981-1990
Kréz Tibor fizika, kémia 1971
Kréz Tiborné gépírás, gyorsírás 1974-től
Kristó Antal orosz, történelem, német 1993-tól
Kubinyi Zoltán matematika, fizika 1951-1952
Kuzma János kollégiumi nevelő 1994-től
Kürtösi Sándor fizika,technika,rendszergazda 2005-től
Lakatos József orosz, történelem, német 1951-1954
Lantos István magyar, történelem 1958-1959
László Ignác matematika, fizika 1897-1907
Dr. Lőrincz Jenő magyar, történelem 1927-1934
Machalek Judit magyar, történelem 1979-től
Madár Éva matematika, fizika, kollégiumi nevelő 1972-1986 1993-tól
Madzsar Gusztáv magyar, német 1895-1918
Mágori Józsefné mezőgazdaságtan 1960-1967
Dr. Magyar József latin, görög 1909-1945
Majorné Szibrik Edit ének-zene 1992-1993
Marczis Vilmos latin, német 1949-1960
Margineán Sándor latin, görög 1918-1919
Máriaföldy Márton történelem, földrajz 1949-1954
Maros István latin, görög 1907-1938
Marosvári Sándor matematika, fizika 1957-1993
Marosváriné Deák Zsuzsanna orosz, angol 1993-1995
Márkvár Hajnalka orosz, német 1984-től
Marsters Kele angol 1998-1992
Martinusz József matematika, fizika, kollégiumi nevelő 1994
Martinuszné Korom Gabriella matematika, fizika 1990
Márton Erzsébet magyar, történelem 1965-1967
Dr. Márton György biológia, földrajz 1919-1931
Márton Józsefné ének-zene 1957-1965 1974-1982
Dr. Mécs Józsefné biológia, kémia 1955-1961
Medgyesi Miklós biológia, földrajz, pszichológia 1970-1977
Medveyné Nagy Csilla magyar, angol 1982
Mellus Ilona történelem, földrajz 1948-1949
Mendei Árpád matematika, fizika 1961-1967 1970-1975
Mihelics Károly latin, német 1901-1905
Molnár Albert magyar, latin 1896-1908
Molnár György geometria, rajz 1911-1916
Mózesné Szabó Zsuzsanna matematika, fizika, számítástechnika 1990
Mráz Aladár magyar, latin 1911-1913
Nacsa Imre testnevelés 1958-1967
Dr. Nagy Dezsőné testnevelés 1950-1977
Dr. Nagy Géza történelem, földrajz 1942-1944
D Nagy Imre testnevelés 1982-1994
Nagy Piroska német, angol 1972-1975
Nagy Sándor ének-zene 1918-1921
Dr. Nagyné Varga Ágnes orosz, angol 1992-1993
Nagy Sándor ének-zene 1918-1921
Nagymiklósi Erzsébet magyar, német 1963-1967
Niklai Ferenc történelem, földrajz 1938-1942
Nyári Ágnes ének-zene 1992-1994
Nyitrai Endréné biológia, kémia 1969-1972
Ocsovszkiné Joó Judit magyar ,történelem 1989-tól
Ódor Klára magyar ,történelem 1991-től
Ollexik Viktor magyar, angol 1940-1974
Ollexik Viktorné magyar, angol 1966-1981
Oravecz Lajos biológia, földrajz 1916-1922
Orbán Ottó matematika, fizika 1952-1955
Pál Lászlóné történelem, orosz 1970
Pálosi Imre matematika, fizika 1930-1934
Pánczél jános gépírás, gyorsírás 1974-1989
Pánczél Jánosné gépírás, gyorsírás 1974-1989
Pápay Endréné magyar, latin 1952-1983
Papósné Horváth Judit magyar, angol 1992
Papp Elemér magyar, német 1944-1945
Papp Ferencné biológia, kémia 1985
Párkányi László matematika, fizika 1935-1942
Dr. Pataki József nevelési alapismeretek 1981-1986
Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna biológia, kémia 1988
Peja Győző biológia, földrajz 1932-1935
Péli Pál ének-zene 1970-1971
Pellei Emil matematika, fizika 1920-1930
Pénzes Zoltán matematika, fizika 1912-1920
Petzné Bodrogi Márta történelem, német 1980
Pfitzner János magyar, német 1925-1937
Pintér Ferenc ének-zene 1972-1974
Dr. Pintér Lajos matematika, fizika 1956-1958
Pittner Aurél latin, görög 1897-1909
Póka Gyula matematika, fizika 1907-1912
Dr. Popovics Miklós biologia, földrajz 1912-1922
Prókainé Szabó Éva magyar, angol 1975-9179
Rácz László matematika, fizika 1991-1993
Radich Elemér geometria, rajz 1935-1936
Raffai Szilárd kémia, fizika 1945-1966
Rátky György magyar, anfgol 1988-1989
Ribárszki György matematika, fizika 1954-1992
Ribárszki Györgyné kollégiumi nevelő 1993-1994
Rója István földrajz-testnevelés 1995-től
Rójáné Oláh Erika matematika, fizika 1992-től
Sági István magyar, latin 1907-1912
Dr. Sárkány Lóránd matematika, fizika 1918-1921
Schmidt Artur matematika, fizika 1918-1920
Schultz Ernő matematika, fizika 1899-1901
Sebes Gyula történelem földrajz 1927-1936
Selymes Ferenc magyar, német 1940-1948
Dr. Siket Istvánné magyar, ének 1968-1972
Simon Tibor testnevelés 1942-1945
Simonyi Béla magyar, latin 1895-1896
Simicsné Kocsis Katalin ének-zene 1982-1993
Sipos Jenőné magyar,orosz 1986-tól
Dr. Steiner Simon matematika, fizika 1895-1897
Stenger Gizella magyar, történelem 1951-1984
Suba Sándor történelem ,földrajz 1974-től
Suciu László matematika, fizika 1918-1919
K Szabó Anna magyar, történelem 1989-1990
Szabó Árpádné magyar, német 1978-1984
Szabó Gyuláné magyar, orosz 1964-1967
Szabó Istvánné matematika,fizika,technika 1976-1993
Szabó Mihály biológia,földrajz 1945-1946 1950-1966
Szabó Mihályné dr. magyar,német 1945-1946 1950-1969
Szabó Rudolf latin,történelem 1909-1914
Szalkó András német 1990-1992
Szécsi Györgyi orosz,angol 1988-tól
Székely András történelem,földrajz 1928-1936
Szemes Ildikó matematika,fizika 1994
Szendrey Zsigmond latin,magyar 1906-1907
Dr. Szentpéteri Imréné matematika,fizika 1945-1982
Szerencsi Zoltán rajz 1931-1935
Szilágyi Dezső testnevelés,orosz 1977-1982
Szilágyi Erzsébet matematika,fizika 1978-tól
Szilágyi Judit matematika,orosz,német 1993-tól
Szilágyi Sándorné német 1992-1994
Szöllősi Géza matematika,fizika 1929-1935
Takács Győző rajz 1965-1970
Takács Győzőné fizika,kémia 1964-1976
Takács János testnevelés 1982
Dr. Takáts Lajos magyar,latin 1918-1931
Tamás János magyar,történelem 1990-1991
Tarjányi László testnevelés 1948-1982
Tarjányi Lászlóné orosz,angol 1952-1982 1983-1984
Dr. Tarnai László biológia, földrajz 1936-1945
Taylorné Szabó Klára orosz, történelem 1982
Tattamanti Béla magyar, német 1909-1926
Thurzó Ferenc történelem, földrajz 1913-1938
Tóka Márta német 1992
Tompa Béla magyar, német 1908-1909
Tompa István latin 1993
Tóth Dezső matematika, fizika 1924-1925
Dr. Tóth Ferenc magyar, történelem 1952-1953
Tóth István magyar, történelem 1959-1968
Tóth Istvánné magyar, történelem 1968-1989
Tóth Mária magyar, német 1975
Tóth Péterné matematika, fizika 1966-1967
Dr. Tóth Sándor magyar, latin 1895-1902
Tóthné Schulcz Hedvig magyar, angol 1981-1988
Dr. Tóth Zoltán egészségtan 1920-1935
Tömösi Emil magyar, német, orosz 1955-1973
Trauer János fizika 1992-től
Turiné Gonda Júlia magyar, orosz 1966-tól
Tyma Lajos matematika, fizika 1916-1917
Dr Tyukodi Piroska történelem, földrjaz 1943-1948
Dr. Udvaros József magyar, latin 1928-1929
Vályi József magyar, törtélnelem 1934-1936
Varga József matematika, fizika 1936-1938
Varjasné Szabó Piroska történelem, német 1982-1983
Várkonyiné Fazekas Vera kollégiumi nevelő 1993
Vas Jenő matematika, ábrázoló geometria 1938-1939
Véghseő Győrgyné kollégiumi nevelő 1993-tól
Dr. Vértessy Dezső latin, görög 1903-1905
Vida András könyvtár, népművelés 1984-1985
Dr Vidacs Aladár biológia, földrajz 1935-1940
Vincze Zsófia magyar, történelem 1953-1956
Vigh Lajosné szabás, varrás 1970-1971
Vizhány Ferenc magyar, orosz 1984-1987
Völgyes Lajosné orosz 1960-1967
Vörösmarthy Mihály testnevelés 1895-1901
Zámbori Béla ének-zene 1934-1937
Zékány Gyula matematika, fizika 1926-1937
Zoltán Lipót matematika, fizika 1920-1921
Zubán Márta magyar, német, orosz 1943-1968
Dr. Zsélyi Ferenc magyar, angol 1989-1990
Zsélyi Ildikó magyar, angol 1987-1990

125 év hírességei

Abaffy Béla magyar,latin 1897-1918
Ábrahám Antal biológia,földrajz 1954-1956
Ács Sándor testnevelés 1918-1921
Acsay Lajosné orosz,német 1970-1992
Ágoston Béla történelem,földrajz 1948-1994
Albert János magyar,latin 1895-1897
Altmann Jakab latin,görög 1905-1938
Ambrózy Pál latin,görög 1916-1917
Ardos Frigyes biológia,kémia 1903-1904
Bábonyi Tóth István biológia,földrajz 1940-1971
Bak Mária magyar,angol 1959-1962
Dr.Bakai Ferenc magyar 1955-1964
Balázs József orosz,német 1968-1969 1971-1978
Bali Zsuzsanna matematika,földrajz 1976-1977
Dr.Balogh Győzőné szabás-varrás 1973-1974
Baranyi Gizella matematika,fizika 1959-1987
Dr.Bárány Ferencné biológia,földrajz 1965-1967
Barbier Péter magyar,német 1904-1906
Barczán Endre történelem,földrajz 1896-1913
Bárdi Lászlóné szabás-varrás 1966-1973 1973-1974
Dr.Barta Mór latin,német 1899-1900
Bartos Imre magyar,latin 1936-1939
Dr.Batka István egészségan 1939-1949
Berg Pál német,angol 1935-1939
Barkó Györgyi matematika,fizika 1965-1966
Dr.Biborka Ferenc matematika,fizika 1957-1968
Biscontini Tibold matematika,fizika 1907-1918
Blau Ármin matematika,fizika 1925-1926
Bóbis Józsefné orosz 1971-1972 1974-1976
Bojkáné Hadár Mária orosz,történelem 1982-1987
Bokotej Mihány testnevelés 1943-1947
Borbás Tibor angol 1993-tól
Boromissza Jenő magyar,latin 1917-1919
Boros Lajos biológia,fizika 1931-1932
Dr.Borovics Miklós magyar,történelem 1969 1977-1980
Bölcsné Kovács Gabriella orosz,angol 1983-1988
Dr.Bratinkáné Polgár Edit magyar,angol 1977-1981
Brucker Szilárd magyar,német 1937-1940
Budainé Keczer Csilla magyar történelem 1990-től
Buday Géza magyar,latin 1908-1936
Bulyovszki Katalin matematika,fizika 1942-1946
Búzás László történelem,földrajz,német 1952-1968 1970-1980
Csaba László ének-zene 1924-1928
Csaplár Angéla ének-zene 1973-1975
Csapó Gáborné biológia,kémia 1956-1958
Csép Miklós magyar,német 1906-1908
Csighy Antal latin,görög 1907-1911
Csik Zoltánné matematika,fizika 1968-1970
Csirik György matematika,technika,számítástechnika 1992-1994
Dr.Csiszár Imre magyar,történelem 1962-1976
Csornyák Emil testnevelés 1921-1939 1944-1947
Csukás Géza testnevelés 1901-1917
Cyrus Liesl angol 1933-1955
Dalliné Tóth Piroska magyar,orosz 1987
Dályay Anna matematika 1993-1994
Décsy Kornália német 1976
Dégi Imre orosz 1976-1982
Diós Jánosné rajz,kollégiumi nevelő 1986-1992 1993
Domokos Géza matematika,fizika 1950-1976
Donáth Antal ének-zene 1939-1951
Doszkocs Jánosné orosz 1954-1956
Döme Éva orosz,angol 1974-1975
Döme Mihály magyar,német 1945-1952 1957-1959
Durszt Ferencné magyar,angol 1964-1966
Ecsődi Ákos rajz 1940-1952
Elek Sándorné ének-zene 1971-1972
Engi Katalin magyar,angol 1985-1987
Dr.Eperjesi Kálmán latin,történelem 1918-1928
Erdei Etelka biológia,kémia 1958-1984 1985
Dr.Erdei János magyar,történelem 1947-1949
Dr.Erdélyi Pál latin,történelem 1928-1929 1945-1947
Ermann Ferenc latin,görög 1901-1911
Fábján-Nagy Mária biológia,kémia 1985-től
Falábú Jenő matematika,fizika 1920-1939
Farkas János geometria,rajz 1895-1902
Farkas Sándor biológia,fizika,földrajz 1992-től
Fáy Lóránt rajz 1938-1940
Fazekas János mezőgazdaságtan 1966-1967
Fedor László orosz 1958-1965
Fehér Imre biológia,földrajz 1935-1936
Fehérné Pásztor Katalin magyar,ének 1990-től
Felderbauer Róza magyar,német 1954-1959
Franyó Róbert magyar,orosz 1989-től
Franyó Antalné orosz,történelem 1970-1975
Dr.Fried Ármin egészségtan 1896-1920
Furka Árpád fizika,kémia 1955-1956
Fülöp Béla magyar,német 1915-1922
Gábor Andrásné orosz,latin 1987-től
Gál Zsigmond latin,történelem 1914-1926
Galamb Öbön latin,történelem 1919-1932
Dr.Galambos Dezső magyar latin 1911-1917 1926-1937
Galiszné Korcsok Katalin orosz, angol 1980-1983
Gallyas Ferenc magyar, német, orosz 1949-1950
Gebe Mihály matematika, fizika 1898-1923
Dr. Gedeon Alajos magyar, német, orosz 1920-1926
Gera Tibor matematika, fizika, számítástechnika 1987
Gergely Sándor magyar 1954-1955
Dr. Giday Kálmán történelem, földrajz 1943-1948
Góg Mihály matematika, fizika 1962-1992
Goltner Lajos ének-zene 1901-1918
Gombás Katalin magyar, latin 1950-1952
Dr. Gonda József történelem, földrajz 1906-1920
Dr. Gottl Frigyes magyar, történelem 1975-1985
Dr. Gönczy István magyar, német, orosz 1948-1949
Görgényi László tőrténelem, földrajz 1936-1939
Görög Klára magyar, német, orosz 1953-1954
Gruber Györgyné magyar, orosz 1970
Gruber Jánosné mezőgazdaságtan 1964-1967
Gulyás Irén orosz, történelem 1969-1970
Györe Mihály informatika,filozófia 2011-től
Győrfiné Vincze Erika matematika,fizika,informatika 1997-től
Dr. Győrffy István biológia, földrajz 1904-1909
Gyulai Andrásné történelem,földrajz 1949-1950
Lantos ( Leipniker ) Péter pszichiáter professzor( London ) 1954-1958
Lator László akadémikus,író ,költő , műfordító,József Attila-díjas , Kossuth-díjas 1945-1947
Luncz Géza (Milics Boriszláv ) erdőmérnök, agrármérnök 1907-1911
Márton Géza professzor, agrármérnök 1932-1938
Megyesi László matematikus , docens 1954-1958
Mészáros Rezső földrajz professzor 1956-1960
Mécs Imre vegyész professzor 1941-1949
Oltvai ( Olexik ) Ferenc leltáros , szakíró 1921-1929
Páger Antal színművéesz , Kiváló Művész , Kossuth-díjas 1909-1918
Pintér Lajos matematikus , docens 1939-1947
Poros ( Probst ) Tamás címzetes professzor 1924-1932
Puja Frigyes külügyminiszter , 1973-tól 1983-ig 1943-1944
Sonkodi István fogorvos professzor
Sonkodi Sándor orvos, belgyógyász professzor 1954-1958
Szabó Dezső történész professzor 1895-1900
Szabó György fogász professzor 1953-1957
Szabó Gyula orvos professzor 1969-1973
Szabó László válogatott kézilabdázó , olimpikon 1970-1974
Szabó Mária válogatott kézilabdázó 1951-1955
Szalma Tamás színművész 1973-1975
Szekeres István jogász professzor , szociológus , Szent-Györgyi Albert-díjas 1940-1948
Szendrei János matematikus professzor 1938-1945
Szentpéteri István jogász professzor , szociológus , Szent-Györgyi Albert-díjas 1937-1945
Szilvássy Nádor grafikusművéesz , Érdemes művéesz , Munkácsy-díjas 1938-1946
Szirbik Ferenc kőzgazdász , docens 1923-1929
Tari János operatőr , rendező 1972-1976
Tarnai László építész , Ybl-díjas 1943-1976
Tettamanti Károly kémikus professzor , Kossuth-díjas 1924-1927
Tóth Károly fogász professzor 1924-1932
Vajda Ferenc építész , a Nemzeti Szníház tervezője 1949-1953
Varga József vegyész professzor 1950-1953
Vertés László ősrégész , szakíró 1929-1933
Vida Elemér róm . Kat.püspök 1922-1930
Zalányi Sámuel orvos , professzor 1933-1941