Modern Tudás, Menő Iskola

Modern Tudás, Menő Iskola

EFOP-3.2.5-17-2017-00008

Pályázat:

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című EFOP-3.2.5-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2017. december hó 29. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

A projektben részt vevő intézmények: 

Makói József Attila Gimnázium (6900 Makó, Csanád vezér tér 6.) 

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és

Kollégium (6640 Csongrád, Széchenyi út 29.)

Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium (6640 Csongrád, Kossuth tér 1.)

Kedvezményezett:       Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe:               „Modern Tudás, Menő Iskola”
Projekt azonosító száma:EFOP-3.2.5-17-2017-00008
A támogatás összege: 100 000 000Ft
Támogatás intenzitása:100%
Projekt megvalósítás ideje:2017.december 1 – 2020. március 31.

Projekt célja:

A bevonni kívánt Makó és Csongrád város és térségeihez kapcsolódó általános iskoláiban és gimnáziumaiban tanuló 10-18 év közötti 1100 diák tudatos pályaválasztási tevékenységének hatékony támogatása korcsoport szerinti bontásban, az esélyegyenlőség figyelembe vételével. A fejlesztendő készségek közül azokra fókuszál a pályázat, melyek hosszú távon biztosítják a munkaerőpiacra való belépést és az ottani hatékony részvételt.

Cél, hogy a projektidőszak végére a projektben résztvevő intézmények eredményesebben, hatékonyabban működjenek, népszerűségük, elismertségük növekedjen és a térségben élők hosszútávon is fontos szellemi központnak tekintsék őket, bizalommal forduljanak hozzájuk.

A bevont tanulók korcsoporti megoszlásához igazodva, már 10 éves kortól elkezdődik az MTMI területek népszerűsítése. A programok megvalósítása során a fokozatosság, a korszerűség és a játékosság elveinek szem előtt tartásával történik meg a tanulók bevezetése ezekre a területekre. Cél, hogy a tanulók képesek legyenek igazodni megváltozott munkaerőpiaci igényhez.

A felhívásra benyújtott jelen szakmai tervben megfogalmazott cél továbbá, hogy az intézményekbe szervezeti szinten épüljön be a pályaorientáció iránti fogékonyság, a pedagógusok sajátítsák el azt a szempontrendszert, mellyel a diákokat pályaorientációs célkitűzéseik megtalálásában segíthetik. Ezért fontos, hogy intézmények pedagógusai rendelkezzenek olyan alapvető ismeretekkel, melyekkel ezeket a tevékenységeiket a jövőben hatékonyan végezhetik.

A megvalósító intézmények Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát bővítjük úgy, hogy hangsúlyosan jelenjen meg e dokumentumokban a pályaorientáció és az MTMI oktatás-nevelés.

A projekt célkitűzéseinek megismerését és előrehaladását valamennyi intézményi pedagógus és a partnerszervezetek képviselői számára is szeretnénk elérhetővé tenni. Ezért plenáris előadások és műhelyfoglalkozások formájában érzékenyítő programokat tervezünk, amelyeket időben a mérföldkövekhez társítunk. Így e rendezvények résztvevői hiteles és releváns tájékoztatást kapnak a projektben kitűzött célok szükségességéről és az elért eredményekről.

Az alábbi szöveg intézményünk Pedagógiai programjának 85-86. oldalán található.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető: Martinuszné Korom Gabriella projektmenedzser

Makói József Attila Gimnázium tel: +36-62/510-932; +36-20/317-47-85 e-mail: martinuszne@gmail.com