Adó 1%

Csanád Vezér Alapítvány

Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

Adószám: 19081764-1-06

Számlaszám: 10402829-49534853-56541015

Az alapítvány törekszik arra, hogy az intézményben tanuló tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulókat támogassa. Ezért létrehozta a Pro Humanitate díjat, amelyet a kuratórium minden évben 200 000 Ft összértékben odaítél a legtehetségesebb tanulóknak. Emellett számos területen segíti az intézményben folyó oktatást, támogat képzőművészeti köröket, tanulmányi versenyeket útiköltség és nevezési díj térítésével, kiemelkedő tanulmányi munkát jutalmaz könyvekkel.

JAG DSE

Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

Adószám: 18474543-1-06

Számlaszám: 56900161-10006588-00000000

A DSE célja a testnevelés órák hatékonyságának növelése új sporteszközök vásárlásával, valamint sportversenyek költségeinek fedezése, pl. utazás, szállás, felkészüléshez szükséges eszközök beszerzése.

Erdei Etelka Alapítvány

Cím: 6900 Makó Csanád Vezér tér 6.

Adószám: 18452622-1-06

Számlaszám: 10402829-28211220-00000000

Az alapítvány célja a Makói József Attila Gimnáziumban kiemelkedő biológiai ismereteket felmutató, a tanulmányi munkában eredményes tanulók díjazása, a biológia iránt érdeklődő tanulók támogatása ismereteik bővítésében, a természettudományos oktatás elősegítése, színvonalának emelése.

Ollexik Viktor Alapítvány

Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

Adószám: 18470178-1-06

Számlaszám: 10402829-50495656-56541001

Az alapítvány célja a magyar irodalom, az angol nyelv és kultúra szélesebb körű elsajátításához hozzájárulni. Ösztönözni az irodalom, a költészet szeretetét úgy, hogy az olvasással egy kevésbé felszínes, humánus, kulturáltabb, műveltebb, értékesebb életvitel iránti igény születhessen meg, és váljék elérhetőbbé minél több diák számára.

Dégi Edit Alapítvány

Cím: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.

Adószám: 18475489-1-06

Számlaszám: 10402829-00000381-00000004

Az alapítvány célja erkölcsileg és anyagilag támogatni a Makói József Attila Gimnázium diákjait, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen eredményesen szerepelnek.