Ideiglenes rangsor

Matematika – Informatika (0046)
SSz.Oktatási azonosító
1.72426427001
2.72426430052
3.72426428528
4.72426328068
5.72430051727
6.72426426111
7.72313487082
8.72426427988
9.72426425043
10.73076389142
11.234366736V
12.KUNDI
13.72440237947
14.FÜXÜZS
15.violett
16.72426422954
17.AJTÓFÉLFA
18.72430041023
19.72426416133
20.0109
21.72428223806
22.72319829023
23.72426415065
24.72425821435
25.72426414827
26.72426425553
27.84327918418
28.72426278082
29.72401882542
30.72426282835
31.72426417284
32.72420354374
33.72426412949
34.72426394143
35.72451229765
36.72440237437
37.72426409513
38.72440244469
39.72430052831
40.72426421044
41.72428228455
42.72426419485
Média (0047)
SSz.Oktatási azonosító
1.234366736V
2.72426385921
3.72426280053
4.72426422954
5.72426381815
6.72426416133
7.72426409934
8.72426284339
9.72437221589
10.72319829023
11.72426275518
12.72426276767
13.72426424298
14.84327913592
15.72425818467
16.72426414827
17.72426381412
18.SZBZOLTAN
19.72426411843
20.72426277497
21.72401882542
22.72425824105
23.72425831413
24.72426324185
25.72440246875
26.72426389134
27.72440238953
28.PANDA1129
29.72426418639
30.72426412949
31.84327915363
32.72430051182
33.72440238078
34.72412169676
35.72425818912
36.72426413534
37.72426409513
38.72440237437
39.72426607888
40.72426381181
41.ANNUS
42.72440244469
43.72451231656
44.LEGENDA
45.72426419485
46.72426414433
47.MOIRA
48.72425819517
49.72446556276
50.72426421044
51.72426288024
52.72426287626
53.lézer
54.72426388656
55.72426406244
56.maugli
57.72426387846
58.72401862450
59.72426427226
60.72425812946
61.72426411360
62.72401875092
63.72401878307
Humán (0044)
SSz.Oktatási azonosító
1.72430041023
2.72426422954
3.72425818467
4.72428223806
5.234366736V
6.72426324185
7.72426424298
8.72426416133
9.84327915363
10.72426389134
11.72428229926
12.72430051182
13.72440246875
14.72426418764
15.PANDA1129
16.72425818912
17.72430052831
18.72440238078
19.72440248403
20.72412169676
21.72451230111
22.72440238953
23.72440237437
24.72426388656
25.72392041700
26.72426387846
27.72440244469
28.72430039491
72401882542
72426379156
72440249830
72440238372
72438680370
Biológia (0043)
SSz.Oktatási azonosító
1.72440237947
2.violett
3.72426415065
4.72426384835
5.72425821435
6.72425830111
7.72426324185
8.72426379156
9.ANNUS
10.72428228455
11.72426381181
12.RCZESZTER
13.72426417874
14.72440249830
15.72401865739
16.72446275622
17.Iméon
18.72426388656
19.72430036050
72446556276
72428230462
Angol nyelv (0041)
SSz.Oktatási azonosító
1.72426427001
2.72426385921
3.234366736V
4.72426381815
5.violett
6.72437221589
7.72426284339
8.72426273952
9.72426278082
10.SZBZOLTAN
11.72426424298
12.72426275518
13.72426409934
14.72426415065
15.KÖRTE
16.PANDA1129
17.72426381412
18.72425818467
19.72319829023
20.72426277497
21.72426417284
22.72426282835
23.72425831413
24.72426276767
25.72426411843
26.72451231656
27.72412168768
28.72446273833
29.72412169676
30.72426413534
31.72426419485
32.72426514985
33.72426607888
34.72426421044
35.MOIRA
36.72426418764
37.72426418639
38.LEGENDA
39.72426381181
40.Iméon
41.72401865739
72426426265
Általános (0040)
SSz.Oktatási azonosító
1.72430051727
2.234366736V
3.72426416133
4.72426385921
5.violett
6.FÜXÜZS
7.72426381815
8.72426422954
9.AJTÓFÉLFA
10.72430041023
11.72426409934
12.72401872401
13.72428223806
14.72426284339
15.72437221589
16.72319829023
17.72425821435
18.72426424298
19.72451229344
20.TIBI04
21.72425818467
22.72426276767
23.84327913592
24.72425820527
25.72426273952
26.72426414827
27.72426278082
28.72426381412
29.72517085052
30.72426282835
31.KÖRTE
32.SZBZOLTAN
33.72412168768
34.72425831413
35.72426411843
36.72425824105
37.72426324185
38.72440246875
39.72426389134
40.PANDA1129
41.72428229926
42.csincsilla
43.72440238953
44.72420354374
45.84327915363
46.72426418639
47.72435755647
48.72426379156
49.72401870013
50.72451229765
51.72430051182
52.72426394143
53.72426514985
54.72412169676
55.72425818912
56.72426413534
57.72426607888
58.72401861435
59.72446273833
60.72426409513
61.ANNUS
62.72430052831
63.72451230111
64.72451231656
65.72426421044
66.LEGENDA
67.72426419485
68.MOIRA
69.72425819517
70.72425813667
71.72440249830
72.72426414433
73.72426417874
74.72426406244
75.72426387846
76.maugli
77.lézer
78.72401865247
79.72435757884
80.72426427226
81.72426388656
82.72430039491
83.72446275622
84.72420845256
85.72425822853
86.72401856945
87.72438680370
88.72426411360
72437219384