Iskolai szociális segítő

Makói Egyesített Népjóléti Intézmény

Család-és Gyermekjóléti Központ

Iskolai szociális segítő

Ki Ő?• 

A szociális segítőmunka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermekek családjának és az intézményminden szakemberének. 

Ki keresheti fel? • 

Tanuló, szülő és törvényes képviselő, pedagógus, az intézményben jelen levő egyéb, pedagógiai munkát végző és segítő szakemberek. • Az oktatással, neveléssel kapcsolatban álló más intézmények, szolgáltatók.• A gyermekvédelem intézményei.

Mit csinál?• 

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi segítő munkát végez, valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatokban nyújt támogatást.

Hogyan végzi a feladatait? • 

Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés• Információ-, és tájékoztatás nyújtás • Prevenciós jellegű-, ismeretterjesztő-,érzékenyítő-, közösségépítő- foglalkozás, szociális kompetenciák fejlődésének támogatása• Konfliktuskezelés• Krízisintervenció (krízis oldása)• Beilleszkedés segítése, tanulmányi előmenetel támogatása, lemorzsolódás megelőzése• Gyermekvédelmi rendszerben jelzőrendszeri tag

Milyen problémával kereshető?• 

Iskolai élet nehézségei gyermek, pedagógus és család részére egyaránt: 

-beilleszkedés, tanulás, túlterheltség, magatartásproblémák, konfliktusok, közösségi problémák, élethelyzetből fakadó iskolai nehézségek, kortárs problémák, iskolai nevelési problémák, iskolai motivációs problémák, a gyermek életkorához vagy sajátosságaihoz speciálisan kapcsolódó nehézségek• Családi élet során felmerülő nehézségek: 

gyermeknevelés, konfliktusok a családban, tanulmányi nehézségek, magatartási nehézségek, élethelyzeti nehézségek, életvezetési nehézségek, családi életben felmerülő nehézségek, gyermekkel kapcsolatos ügyintézési nehézségek

Óvodai- és iskolai szociális segítő      
Simon Árpádné

tel.:06-20/227-86-747

e-mail: eni.csgyjkozpont.szocsegito@gmail.com