Bemutatkozás

A Makói József Attila Gimnázium alapításának éve: 1895, először fiú, majd koedukált gimnáziumként működött. Épületét, mely Makó központjában áll, többször bővítették, felújították, utoljára az 1999-2000. tanévben.

Az intézményben jelenleg 20 osztályban 574 diák folytatja tanulmányait. Négy- és nyolcosztályos gimnáziumi oktatás keretében tanulnak a 10-18 éves gyerekek.

A négyévfolyamos gimnáziumi oktatásban évfolyamonként 3-3 osztály átlagosan 28 fős osztályokban tanul. Minden osztály két fakultációs csoportból áll. A csoportok egy vagy két kiemelt tantárgyat heti 2 órával növelt óraszámban tanulnak. Ez a tantárgy lehet mozgóképkultúra és médiaismeret, matematika, informatika, biológia, magyar, történelem vagy angol nyelv. 11. osztályban módosíthatják a választást, emelt szinten tanulhatják a 9.-ben választott tantárgyakat tovább, vagy új tantárgyakat választhatnak. Emelt szintű oktatást biztosítunk történelemből, matematikából, magyarból, biológiából, informatikából, angol és német nyelvből. Csoportbontásban tanítjuk az informatikát és az idegen nyelveket (angol, német, latin, francia).

A nyolcévfolyamos osztályokba a tehetséges, versenyezni szerető tanulókat várjuk. Évfolyamonként egy-egy, átlagosan 29 fős osztály van, ide a tanulóink 40%-a jár. Az emelt szintű oktatás számukra 11. osztálytól biztosított.

A nyolcosztályos oktatási formára 150 %-os, a négyévfolyamosra 120-140%-os a jelentkezés. A tanulók 95-100%-a jut be a felsőoktatásba.

Oktatási rendszerünket a szakkörök, művészeti körök, diákkörök sokasága egészíti ki. Kórusunk, tánccsoportunk, versmondóink gyakran szerepelnek az iskolai és a városi ünnepségeken. A tantárgyi oktatást kiegészítő differenciált tehetséggondozásnak köszönhetően sok városi, megyei és országos versenyen vesznek részt tanulóink (az elmúlt esztendők kiemelkedő eredménye a magyar, média és történelem OKTV-n elért 1., 4., 5., 8., 20. hely). Gombavató bálunkon végzőseinknek feltűzzük az éretlenségükre utaló zöld gombot, majd az érettségi napján megkapják a sárga gombot is. Sportéletünk is mozgalmas: kézilabda és kispályás futball csapataink eredményesen szerepelnek a regionális versenyeken, atlétikában is büszkélkedhetünk országos eredménnyel. A testnevelésórák a városi Sportcsarnokban zajlanak. A gyerekekkel több mint 40 pedagógus foglalkozik, mintegy 20% a férfi, átlagéletkoruk 40 év. A tantestület összetartó, a minőségi munkát előtérbe helyező pedagógusokból áll. Az oktató-nevelő munkát sokféle tevékenység színesíti, melyek közül a tanulmányi kirándulások és külföldi cserekapcsolatok a legfontosabbak. Minden évben szervezünk terepgyakorlatot közeli vagy távolabbi nemzeti parkokba, évente egyszer elvisszük a gyerekeket sítáborba. Külföldi kapcsolataink lehetővé tették, hogy tanítványaink Dániába, Németországba, Angliába, Szerbiába, Romániába, Szlovákiába, Izraelbe, Lengyelországba is eljutottak már.

Az iskola munkáját az Iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat támogatja illetve egészíti ki.

Az intézmény a több mint 600 középiskolát felsorakoztató ranglistán évek óta a 80-100. hely körül foglal helyet (természetesen többféle szempont szerint készített listákon más-más a helyezésünk), ezért Csongrád megyében a megye legjobb 4-5 gimnáziuma közé sorolhatjuk iskolánkat.