Szóbeli felvételi tájékoztató!

Kedves nyolcadikosok!
Iskolánk szóbeli felvételi időpontjai az alábbiak:
Humán szóbeli felvételi február 24. hétfő 14:30-17:00
Angol szóbeli felvételi február 26. szerda 14:30-17:00
Biológia szóbeli felvételi február 26. szerda 14:30-17:00.
A pontos beosztást aznap délután tudják meg iskolánkban a diákok.
Kérjük, mindenki jelenjen meg legkésőbb 14:20-kor.
A szóbeli felvételi alatt végig legyenek a tanulók az épületben.Sok sikert kívánunk minden felvételizőnek!

Menzabefizetés

FEBRUÁR 18. KEDD 7:30-11:00-ig
FEBRUÁR 19. SZERDA 12:30-15:00-ig

Teljes összegű térítési díj: 19 nap x 508,- Ft = 9.652,- Ft
Kedvezményes térítési díj: 19 nap x 254,- Ft = 4.826,-Ft

Matematika előadás a végtelenről

2019. december 9-én iskolánk matematika fakultációs diákjai két érdekes előadást hallhattak a Szegedi Tudományegyetem tanáraitól. Dr Németh József címzetes egyetemi tanár és dr Csizmadia László tudományos munkatárs elrepített minket a végtelenbe, és azon túl.

Letölthető Geogebra állományokMatematika Alkotópályázat 2020

A Matematika Alkotópályázat célja:

Lehetőséget biztosítunk diákjainknak önálló, vagy 2-3 fős csoportmunka keretében a tananyagon túli matematikai ismereteik gyarapítására, kreatív ötleteik megvalósítására. A pályamunka megírása alatt fejlődik precizitásuk, kitartásuk. A legjobbak diáktársaik és tanáraik előtt szóban ismertetik dolgozatukat, amellyel verbális kommunikációjuk javul.

A Matematika Alkotópályázat témakörei:

 • 125 év a JAG életében ( Az évfordulóhoz, a gimnázium életéhez és/vagy a 125, illetve 2020 számhoz, kapcsolódó feladatok)
 • Matematika a pénzügyekben (Egy képzeletbeli család pénzügyeihez kapcsolódó feladatok – bevételek, kiadások, megtakarítások…)
 • Interaktív matematika (Az interneten megtalálható ingyenes programok bemutatása – a program neve, elérhetősége, milyen feladathoz használható, néhány példa)
 • Tetszőlegesen választott – a szaktanárral előre egyeztetett – témakör elméleti és gyakorlati feldolgozása (Az elmélet áttekintése definíciókon, tételeken és azok bizonyításán keresztül, típuspéldák és gyakorlati alkalmazás bemutatása.)
 • Egyéb: bármely – a szaktanárral előre egyeztetett – matematikához kapcsolódó témakör.

A Matematika Alkotópályázat résztvevői:

A Makói József Attila Gimnázium tanulói, különösen ajánlott a matematika fakultáción tanuló diákok számára.

A Matematika Alkotópályázat határidők:

2019. december 2. – Témakörök leadása a szaktanároknak

2020. január 15. – Vázlatok bemutatása a szaktanároknak

2020. március 9. – Írásbeli munka leadása elektronikusan és kinyomtatva

2020. március 30. – Legjobb pályázatok szóbeli bemutatása

2020. április 8. – Eredményhirdetés

Matematika Alkotópályázat formai követelmények

A borítónak tartalmaznia kell:

 • Makói József Attila Gimnázium
 • Alkotópályázat matematikából
 • 2020 (aktuális évszám)
 • A dolgozat címe
 • Szerző neve és osztálya
 • Matematika tanár neve

A dolgozat legyen oldalszámmal és irodalomjegyzékkel ellátva, esztétikus megjelenés kötelező. A képek forrását is jelöljétek meg, ha nem saját. A képleteket egyenletszerkesztővel kell begépelni.

Betűtípus: Times New Román 12 méret. A borító, illetve a címek ettől eltérő betűtípus is lehet.

Egy példa, (de lehet másmilyen betűtípus is):