Természetfotó pályázat 2018/19.

Az Erdei Etelka Alapítvány kuratóriuma és a biológiai – kémia – földrajz munkaközösség a fenti címmel természetfotó – pályázatot hirdet az alábbi témákban:

I. Sokszínű madárvilág – vadon élő madaraink
II. Törpéktől az óriásokig – vadon élő állataink
III. Vadon élő gombák és növények – növénytani értékeink

A digitális felvételeket pendrive-on vagy CD-n előzetes válogatás után, címmel ellátva kérjük beadni. A pályaművek száma korlátozott. Egy szerző legfeljebb 50 képet vagy 6 képsorozatot nevezhet (a sorozatok maximum 6 képből állhatnak). A kép a hazai faunában és flórában honos fajt mutasson be. A fogságban tartott állatokról készült felvételek nem vehetnek részt a pályázaton. Fontos követelmény, hogy a képek a honi természetvédelem céljaival összhangban lévő mondanivalót tükrözzenek, művészi szintűek és etikai szempontból kifogásolhatatlanok legyenek!

A pályázat jeligés. A benyújtott művekhez lezárt borítékban, külön kell közölni a jeligét, a szerző nevét és osztályát. A pályázati anyaghoz mellékelni kell a beküldött képek jegyzékét, a felvétel, illetve sorozat címét, sorszámozását (ha növény- vagy állatfajt ábrázol a kép, a faj nevét).
A kiállításra méltó felvételek listáját a földszinti faliújságon 2018. november 16-ig hozzuk nyilvánosságra. Ezekből november végéig papírképet szükséges készíteni, amelyeket a 2018. december 5-én megnyitásra kerülő Természetfotó kiállításon mindenki megtekinthet. Ekkor lesz a pályázat eredményhirdetése is.

A pályázat díjazása mindkét kategóriában (I. kategória: 5-8. és II. kategória: 9-12. évfolyam):

I. díj: 8000 Ft
II. díj: 6000 Ft
III. díj: 4000 Ft

A pályázatra készült adathordozókat Kürtösi Sándor tanár úrnak 2018. november 09-ig kell beadni.

Makó, 2018. szeptember 13.

Fábján-Nagy Mária
munkaközösség-vezető

Ifjú Kutatók pályázat

A 2018-2019-es tanévben a biológia-kémia-földrajz munkaközösség és az Erdei Etelka Alapítvány kuratóriuma ismét kiírja az Ifjú Kutatók pályázatát.
Két korcsoportban pályázhattok:
1.) 5- 8. évfolyam
2.) 9-12 évfolyam

Pályázni az általatok elvégzett kísérletekről, megfigyelésekről, felmérésekről készített írásbeli beszámolókkal lehet. A kísérletek leírását, a beszámolókat maximum 20 oldal terjedelemben A/4 méretű írólapon kérjük beadni. A pályázatokat fényképek, grafikonok, ábrák tehetik szemléletesebbé. Törekedjetek a szakmai pontosság mellett az esztétikus megjelenítésre is.
Bármilyen biológiai témájú pályázatot elfogadunk, de az idei tanévben elsősorban természet- és környezetvédelmi témákat várunk. Gondot kell fordítani a külső alakra is – másfeles sortávolságot használjunk, betűméret 12-es legyen – de kerülni kell a költséges, díszes kiállítást. A pályamunkákat beköttetni felesleges, de iratgyűjtőbe fűzve vagy spirálozva kérjük benyújtani.
Az irodalmi hivatkozások, ábrák, táblázatok stb. forrásait a tudományos munkákban szokott módon mindenhol meg kell jelölni. A pályamunkák csakis egyéniek lehetnek.
A pályázó 2018. december 5-én- maximum 5 perces kiselőadásban számol be munkájáról. A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom – egyéni munka, teljesség, szerkesztő – és kifejezőkészség, szemléltetés. Beadási határidő: 2018. november 09.

Díjazás:

9-12. évfolyamon: 5-8. évfolyamon:
I. díj 10000 Ft 5000 Ft
II. díj: 8000 Ft 4000 Ft
III. díj: 6000 Ft 3000 Ft

M a k ó, 2018. szeptember 13.

Fábján-Nagy Mária
munkaközösség-vezető