Pro Humanitate versenykiírás 2017-18.

A Csanád Vezér Alapítvány komplex műveltségi versenye

a Makói József Attila Gimnázium tanulói számára

Versenykiírás a 2017/2018. tanévre

 

A verseny célja, hogy a diákokat sokoldalú, teljesítményképes tudás megszerzésére és a művészeti ágakban öntevékenységre ösztönözze.

Formája egyéni pontverseny, amely 2017. július 1-től 2018. június 30-ig tart.

 

Pontot lehet szerezni

 • félévi és év végi tanulmányi eredménnyel;
 • tantárgyi tanulmányi versenyen, tudományos, kulturális, művészeti pályázaton, vetélkedőn, versenyen,  rendezvényen elért eredménnyel;
 • nyelvvizsga megszerzésével.
 • fellépés! iskola által rendezett ünnepségek
 • az iskola rendezvényein, versenyein kívül elért eredményekért az adott kategória pontszámának a felét számítja a versenybizottság
 • a versenybizottság az adott évben meghirdetett versenyek/versenyeredmények alapján megszerzett pontszámokhoz rendelhető pénzjutalmak összegének változtatási jogát fenntartja
A pályázat díjai

            I. díj                            60.000 Ft

            II. díj                          45.000 Ft

            III. díj                         35.000 Ft

            IV. díj                         15.000 Ft

            V. díj                          12.000 Ft

            VI. díj                           9.000 Ft

            VII. díj                         6.000 Ft

            VIII. díj                        5.000 Ft

            IX. díj                           4.000 Ft

            X. díj                            3.000 Ft

            XI.-XX. helyezettek: egyenként 600 Ft értékű tárgyjutalom

A versenyben részt vehet a gimnázium minden tanulója, aki az osztályfőnöknél beszerezhető versenylapot a szabályoknak megfelelően vezeti, igazoltatja és 2018. június 30-ig értékelésre leadja a versenybizottságnak. A versenyben csak az a tanuló vehet részt, aki az odaítélés valamint a díjkiosztás pillanatában gimnáziumunk tanulója vagy a tizenkettedik osztályt végzett tanulónk. A verseny eredményhirdetése és díjkiosztása a 2018-2019-as tanévnyitó ünnepségen lesz.

A határidő lejárta után leadott versenylapok nem vesznek részt az elbírálásban!

Pontozás

Csak a versenylapra hiánytalanul bejegyzett és hitelesített eredmények pontértékeit a versenybizottság (nem a tanuló tölti ki) titkára állapítja meg a versenykiírásban szereplő szabályok és táblázatok alapján.

Vitás esetben az adható pontszámról a versenybizottság dönt.

Tanulmányi eredmény

A félévi és év végi tanulmányi eredmények átlagát a testnevelés, magatartás és szorgalom jegyek figyelmen kívül hagyásával, két tizedes jegyre kerekítve az osztályfőnök számítja ki, és a versenylapon aláírásával igazolja.

A félévi eredményért kapott pontérték a félévi átlag 50-szerese.

Az év végi eredményért kapott pontérték az év végi átlag 100-szorosa.

A tantárgyi dicséretekért és a nevelőtestületi dicséretért is beszámítunk pontokat (tantárgyanként 20 pont; nevelőtestületi dicséretért 100 pont) – a félévi, év végi tanulmányi eredményekért.

 • Az előnyösebb pontvariációt vesszük figyelembe (5-nél több tantárgyi dicséret esetén nem a nevelőtestületi dicséretnek megfelelő pontszámot kapja a versenyző).
 • A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyból kapott dicséretet (mindkettőt) egy tantárgyként számolja a bizottság.
 • A versenylapot példás vagy jó magatartású tanuló adhatja be. Jó magatartás esetén a bizottság dönt a versenylap értékelhetőségéről.

 

Versenyek, pályázatok, szereplés, fellépés

Az eredményeket illetve a bejutást a versenylapon a felkészítő szaktanár, vagy – ha a felkészítő nem a gimnázium dolgozója – a versenybizottság titkára igazolja.

Versenyen elért helyezésért csak akkor jár pont, ha a versenyen több egyéni versenyző illetve csapat indult, mint az elért helyezési szám kétszerese.

Versenyre, rendezvényre bejutásért csak akkor jár pont, ha a versenyt, rendezvényt egy, a válogatás alapjául szolgáló másik esemény előzte meg. Csapatban, csoportosan elért eredményért az egyéni pontszám fele jár.

 • A fellépésekről a versenybizottság dönt.
 • Az új típusú versenyek pontszámairól a versenybizottság dönt.
 • A versenyben a munkaközösségek által jóváhagyott nevezések, eredmények számítanak.
 • Az egyéb versenyek fordulóinak pontszámát a bizottság határozza meg.
 • Az OKTV és az egyéb tanulmányi versenyek minden fordulójáért külön számolja a bizottság a pontot.
 • Az előre elkészített pályaműveket a bizottság egyedileg bírálja el.
 • Az OKTV döntőjében elért eredmény alapján egy alkalommal számoljuk a pontot, (emelt szintű érettségi vizsga 100%-os eredményéért ebben az esetben nem számolunk pontot).
 • Az online versenyek pontozása a levelezős versenyek pontozásának megfelelően történik.

Nyelvvizsga

Nyelvvizsga megszerzését a vizsgaokmány alapján a versenybizottság titkára igazolja.

Az elbírált időszak előtt szerzett nyelvvizsgáért az egyébként kapható pontszám fele jár.

 • A B2 szintű C típusú nyelvvizsga után kapható pontszám megegyezik az A és a B típusú nyelvvizsga együttes pontszámával
 • Nyelvenként csak egy szintet (a legmagasabbat) lehet beszámítani.

Előrehozott érettségi vizsga

 • Az érettségi vizsga eredményét legalább 4-es érdemjegy esetén számítjuk be (osztályfőnök hitelesíti).
 •  Az elbírált időszak előtt szerzett érettségi vizsgáért az egyébként kapható pontszám fele jár.

Egyéb

KöMaL levelező versenyért, a publikációkért, az előadásokért a versenybizottság a pontot egyedi elbírálás alapján ítéli meg.

A sporteredményekért és a fellépésekért maximum 300 pont jár.

A versenybizottság

Pro Humanitate 2016-17. tanév

A Pro Humanitate díjakat a Csanád Vezér Alapítvány gondozásában osztottuk ki. Jó tanulmányi és versenyeredmény kategória

A Pro Humanitate verseny idei győztese Varga Kristóf a 11. A osztály tanulója volt.
A kuratórium döntése alapján 60.000 Ft pénzjutalomban részesült. Kristóf bejutott a matematika OKTV 2. fordulójába. 98%-os előrehozott érettségi vizsgát tett angol nyelvből és informatika tantárgyból. A Bolyai Matematikaverseny országos döntőjében a 6. helyezést elért csapat tagja volt. A Kenguru matematikaversenyen megyei 1. helyezést ért el, országos szinten pedig 21. lett. A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei 1. és nemzetközi 20. helyezettje lett. Bejutott a Szőkefalvi Nagy Gyula matematikaverseny országos fordulójába. A Medve Szabadtéri Matematikaversenyen területi 6. helyezést ért el. Az Ozirisz földjén című képzőművészeti verseny országos 1. helyezett csapatának kiemelkedő egyénisége volt.

Második helyezett lett Bihari Krisztina Blanka, aki az 5. a osztály tanulója volt, és eredményeit 31.000 Ft-tal ismerte el a Csanád Vezér Alapítvány. Krisztina a 2016/17-es tanévben kiváló tanulmányi eredménye mellett a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny nemzetközi döntőjében 32. helyezést ért el. A Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordulójában angol nyelvből 14. helyezett lett. Megnyerte az English Grammar Competition verseny városi döntőjét. Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen a zenekar tagjaként 1. helyezést ért el. Krisztina 3. és 4. helyen végzett városi képzőművészeti pályázatokon.

Harmadik helyezett lett a 10. C osztályból Fritsch Zsófia, 29.000 Ft-os pénzjutalomban részesül. 1. helyezett lett csapatával a nemzetközi Jakucs László földrajzverseny videó verseny kategóriájában, a földrajzversenyen pedig nemzetközi 37. A Teleki-Virág verseny országos döntőjében a 9. helyen végzett. A 2016-2017-es tanévben angol nyelvből sikeres nyelvvizsgát tett. 1. és 4. helyezést ért el városi képzőművészeti pályázatokon.

A verseny további első 10 helyezettje pénzjutalomban részesült.

Hadobás Tamara a 6. a osztályból a 4. helyen végzett, jutalma 14.000 Ft.

Mihalek Gabriella, 11. C osztályos tanuló a kategória 5. helyezettjeként 11.000 Ft jutalmat kapott.

6. lett Gules Gabriella, 9. A osztályos tanuló tanulmányi munkáját, 8.000 Ft-tal jutalmazta az alapítvány.

7. helyezést ért el Török Jázmin Viktória, 6. a osztályos tanuló, aki 7.000 Ft jutalomban részesült.

8. lett a versenyben Görbe Zsófi, 12. A osztályos tanuló, jutalma 5000 Ft volt.

9. helyezést ért el Pulics Apollónia, 9. B osztályos tanuló, aki 4.000 Ft jutalomban részesült.

10. helyezéséért 3.000 Ft jutalomban részesült Műhelyi Felícia 12. A osztályos tanuló.

Jó tanulmányi eredmény és sport kategória

helyezést ért el Németi Zsófi, 7. a osztályos tanuló, akit 10.000 Ft jutalomban részesített a kuratórium.
2. helyezett lett Loós Dominik a 7. a osztályból, jutalma 8.000 Ft volt.
helyezéséért Németi Bálint, 6. a osztályos tanuló 4.000 Ft pénzjutalmat kapott.

A 13-20. helyen végzett tanulók tárgyjutalomban részesültek:

Varga Eszter Enikő, 8. a osztályos tanuló,

Csizmadia Tüde, 11. C osztályos tanuló,

Szabó Izabella, 10. A osztályos tanuló,

Kothenc Anna, 6. a osztályos tanuló,

Gera Orsolya, 10. A osztályos tanuló,

Oláh Balázs, 9. A osztályos tanuló

Baranyi Enikő, 11. D osztályos tanuló

Selmeczi Amina, 6. a osztályos tanuló,

Jani Zsófia, 6. a osztályos tanuló,

Inokai Máté, 11. A osztályos tanuló.

 

Stenger Gizella-díj 2017

Stenger Gizella, iskolánk egykori neves magyar-történelem szakos tanára 1951 és 1984 között tanított az intézményben. Halála után hagyatékát a Csanád Vezér Alapítvány gondozza.

2017. szeptember 1-jén első alkalommal osztottuk ki a magyar irodalom értékeinek ápolásáért alapított díjat, amely egy emlékplakettel és 10.000 Ft jutalommal jár. Ezt a díjat Faludy Olíviának, a 2016-2017-es tanévben végzett 12. B osztályos tanulónknak ítélte oda a Csanád Vezér Alapítvány kuratóriuma.