Pro Humanitate 2019/20 pontozás

Pro Humanitate verseny

Eredmények pontértékei (2019-2020.)

9-12. évfolyam tanulói részére

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

FordulóI-III. helyezésIV-X. helyezésXI-XX.XX. felett
Országos150015001000700
Megyei, területi500500500300
Iskolaiból továbbküldhető1501005040

Egyéb verseny, vetélkedő, pályázat

Verseny jellege, fordulóI-III. helyezésIV-X. helyezés, különdíj, dicséretXI-XX.Bejutás
Nemzetközi14001000900800
Országos7005004504000
Megyei területi400300150100
Városi160604030
Iskolai50403020

Előre elkészített pályaművek

Verseny jellege, fordulóI-III. helyezésIV-X. helyezés, különdíj, dicséretXI-XX.Bejutás
Országos350250230200
Megyei, területi2001508050
Városi80302020
Iskolai40302010
I-III.IV-X.XI-XX.XXI- XXX.31-től
Tantárgyi levelező versenyek2001501006040

Nem verseny jellegű rendezvény

Rendezvény jellege, fordulóMinősítés   (I-III.) Különdíj, dicséret    (IV-X.) Bejutás   (XI-XX.) Fellépés, szereplés
Országos35025015050
Megyei, területi2001504030
Városi80302020
Iskolai302010

Nyelvvizsga

VizsgaszintCBA
Felsőfokú1600800800
Középfok800400400
Alapfokú400200200

Előrehozott középszintű érettségi vizsga

60-100%Az érettségi vizsgán elért % -os eredmény háromszorosát számítjuk be.

Előrehozott emelt szintű érettségi vizsga

40-100%Az érettségi vizsgán elért % -os eredmény hatszorosát számí tjuk be

A versenybizottság tagjai

Oroszné Kopányi Katalin intézményvezető asszony, a diákmozgalmat segítő tanár, munkaközösség-vezetők.                 Jó tanulást, sikeres versenyzést kívánunk!

A versenybizottság

Pro Humanitate verseny

Eredmények pontértékei (2019-2020.)

5-8. évfolyam tanulói részére

Egyéb verseny, vetélkedő, pályázat

Verseny jellege, fordulóI-III. helyezésIV-X. helyezés, különdíj, dicséretXI-XX.Bejutás
Országos700500450400
Megyei, területi400300150100
Városi160604030
Iskolai50403020

Előre elkészített pályaművek

Verseny jellege, fordulóI-III. helyezésIV-X. helyezés, különdíj, dicséretXI-XX.Bejutás
Országos350250230200
Megyei, területi2001508050
Városi80302020
Iskolai40302010
I-III.IV-X.XI-XX.XXI- XXX.31-től
Tantárgyi levelező versenyek2001501006040

Nem verseny jellegű rendezvény

Rendezvény jellege, fordulóMinősítés   (I-III.) Különdíj, dicséret   (IV-X.) Bejutás   (XI-XX.) Fellépés, szereplés
Országos35025015050
Megyei, területi2001504030
Városi80302020
Iskolai302010

A versenybizottság tagjai

Oroszné Kopányi Katalin intézményvezető asszony, a diákmozgalmat segítő tanár, munkaközösség-vezetők.                 Jó tanulást, sikeres versenyzést kívánunk!

A versenybizottság

Pro Humanitate 2019/20 versenykiírás

A Csanád Vezér Alapítvány komplex műveltségi versenye a Makói József Attila Gimnázium tanulói számára  Versenykiírás a 2019/2020. tanévre

A verseny célja, hogy a diákokat sokoldalú, teljesítményképes tudás megszerzésére és a művészeti ágakban öntevékenységre ösztönözze. Formája egyéni pontverseny, amely 2019. július 1-től 2020. júniusig (a tanévzáró ünnepségig) tart.

Pontot lehet gyűjteni:

 • félévi és év végi tanulmányi eredménnyel;
 • tantárgyi tanulmányi versenyen, tudományos, kulturális, művészeti pályázaton, vetélkedőn, versenyen, rendezvényen elért eredménnyel;
 • nyelvvizsga megszerzésével,
 • fellépés iskola által rendezett ünnepségeken
 • az iskola rendezvényein, versenyein kívül elért eredményekért az adott kategória pontszámának a felét számítja a versenybizottság
 • a versenybizottság az adott évben meghirdetett versenyek/versenyeredmények alapján megszerzett pontszámokhoz rendelhető pénzjutalmak összegének változtatási jogát fenntartja.

A pályázat díjai

I. díj 60.000 Ft
II. díj45.000 Ft
III. díj 35.000 Ft
IV. díj15.000 Ft
V. díj12.000 Ft
VI. díj   9.000 Ft
VII. díj  6.000 Ft
VIII. díj5.000 Ft
IX. díj   4.000 Ft
X. díj   3.000 Ft

XI.-XX. helyezettek: egyenként 600 Ft értékű tárgyjutalom

A versenyben részt vehet a gimnázium minden tanulója, aki az osztályfőnöknél beszerezhető versenylapot a szabályoknak megfelelően vezeti, igazoltatja és 2020. júniusában (a tanévzáró ünnepségig) értékelésre leadja a versenybizottságnak. A versenyben csak az a tanuló vehet részt, aki az odaítélés valamint a díjkiosztás pillanatában gimnáziumunk tanulója vagy a tizenkettedik osztályt végzett tanulónk. A verseny eredményhirdetése és díjkiosztása a 2020-2021-es tanévnyitó ünnepségen lesz.

A határidő lejárta után leadott versenylapok nem vesznek részt az elbírálásban!

Pontozás

Csak a versenylapra hiánytalanul bejegyzett és hitelesített eredmények pontértékeit a versenybizottság (nem a tanuló tölti ki) titkára állapítja meg a versenykiírásban szereplő szabályok és táblázatok alapján. 

Vitás esetben az adható pontszámról a versenybizottság dönt.

A nem vagy nem megfelelően hitelesített eredményeket a versenybizottság figyelmen kívül hagyhatja!

Tanulmányi eredmény

· A félévi és év végi tanulmányi eredmények átlagát a testnevelés, magatartás és szorgalom jegyek figyelmen kívül hagyásával, két tizedes jegyre kerekítve az osztályfőnök számítja ki, és a versenylapon aláírásával igazolja.

· A félévi eredményért kapott pontérték a félévi átlag 50-szerese.

· Az év végi eredményért kapott pontérték az év végi átlag 100-szorosa.

· A tantárgyi dicséretekért és a nevelőtestületi dicséretért is beszámítunk pontokat (tantárgyanként 20 pont; nevelőtestületi dicséretért 100 pont) – a félévi, év végi tanulmányi eredményekért.

 • Az előnyösebb pontvariációt vesszük figyelembe (5-nél több tantárgyi dicséret esetén nem a nevelőtestületi dicséretnek megfelelő pontszámot kapja a versenyző).
 • A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyból kapott dicséretet (mindkettőt) egy tantárgyként számolja a bizottság.
 • A versenylapot példás vagy jó magatartású tanuló adhatja be. Jó magatartás esetén a bizottság dönt a versenylap értékelhetőségéről.

Versenyek, pályázatok, szereplés, fellépés

· Az eredményeket illetve a bejutást a versenylapon a felkészítő szaktanár, vagy – ha a felkészítő nem a gimnázium dolgozója – a versenybizottság titkára igazolja.

· Versenyen elért helyezésért csak akkor jár pont, ha a versenyen több egyéni versenyző illetve csapat indult, mint az elért helyezési szám kétszerese.

· Versenyre, rendezvényre bejutásért csak akkor jár pont, ha a versenyt, rendezvényt egy, a válogatás alapjául szolgáló másik esemény előzte meg.

· Csapatban, csoportosan elért eredményért az egyéni pontszám fele jár.

 • A fellépésekről a versenybizottság dönt.
 • Az új típusú versenyek pontszámairól a versenybizottság dönt.
 • A versenyben a munkaközösségek által jóváhagyott nevezések, eredmények számítanak.
 • Az egyéb versenyek fordulóinak pontszámát a bizottság határozza meg.
 • Az OKTV és az egyéb tanulmányi versenyek minden fordulójáért külön számolja a bizottság a pontot.
 • Az előre elkészített pályaműveket a bizottság egyedileg bírálja el.
 • Az OKTV döntőjében elért eredmény alapján egy alkalommal számoljuk a pontot, (emelt szintű érettségi vizsga 100%-os eredményéért ebben az esetben nem számolunk pontot).
 • Az online versenyek pontozása a levelezős versenyek pontozásának megfelelően történik.

Nyelvvizsga

· Nyelvvizsga megszerzését a vizsgaokmány alapján a versenybizottság titkára igazolja.

· Az elbírált időszak előtt szerzett nyelvvizsgáért az egyébként kapható pontszám fele jár.

 • A B2 szintű C típusú nyelvvizsga után kapható pontszám megegyezik az A és a B típusú nyelvvizsga együttes pontszámával.
 • Nyelvenként csak egy szintet (a legmagasabbat) lehet beszámítani.

Előrehozott érettségi vizsga 

 • Az érettségi vizsga eredményét legalább 4-es érdemjegy esetén számítjuk be (osztályfőnök hitelesíti).
 • Az elbírált időszak előtt szerzett érettségi vizsgáért az egyébként kapható pontszám fele jár.

Egyéb

KöMaL levelező versenyért, a publikációkért, az előadásokért a versenybizottság a pontot egyedi elbírálás alapján ítéli meg.

A sporteredményekért és a fellépésekért maximum 300 pont jár.

A versenybizottság